Opret event

Vold på arbejdspladser: Robusthed i arbejdet med konflikter og vold - Vejle

  • Hvad: Seminar
  • Hvor: Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, Vejle
  • Startdato: 31.05.16 13:00
Tilmeld
Trusler og vold er en stor udfordring på mange arbejdspladser. Og konsekvenserne af volden kan være store og alvorlige for den som bliver ramt, for arbejdspladsen - og for den borger som begår overgrebene.
 
Det temamøde, som du hermed inviteres til at deltage i, sætter fokus på voldsforebyggelse - og ikke mindst på hvad arbejdspladsens og medarbejdernes robusthed er, og kan bruges til, når volden og dens skadevirkninger skal forebygges og håndteres.
 
Program
 
Kl. 13.15           Vold og voldsforebyggelse på arbejdspladser 
Oplægsholder: Bjarne Møller, Projekt Vold som Udtryksform
Hvor omfattende er problemet? Hvordan kan vi identificere arbejdspladsens udfordringer - og hvilke forebyggelsestiltag kan vi med fordel iværksætte? 
 
Kl. 13.45-14.00: Pause med kaffe/the og kage
 
Kl. 14.00 Robusthed i arbejdet med konflikter og vold
Oplægsholder: Hans Old Jensen, organisationskonsulent
I et forsøg på at begrænse volden og dens skadevirkninger, kan man vælge forskellige strategier: Man kan tage afsæt i at forstå den udadreagerende. Man kan se på relationen og overveje, om man kan ændre på den. Og/eller man kan se på arbejdspladsens og medarbejdernes robusthed og overveje, hvordan man kan øge evnen til at ’stå godt’, når konflikter, trusler og vold rammer ned i hverdagen.
 
Kl. 16.00 Farvel og tak for i dag
Som deltager i temamødet modtager du et eksemplar af magasinet ’Robusthed i arbejdet med konflikter og vold’.
 
 
Vold som Udtryksform er et landsdækkende projekt, som arbejder for at begrænse volden på arbejdspladser. 
 
Læs om aktiviteter mv. på www.voldsomudtryksform.dk - eller på www.facebook.com/voldsomudtryksform