Borgerne skal inddrages i sundhedsvæsenet

Borgernes viden og aktive deltagelse skal have en langt mere fremtrædende rolle i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Danske Patienter har udarbejdet en vision for borgerinddragelse. Visionen er afsæt for et struktureret samarbejde mellem parterne for at styrke inddragelse af borgerne i udvikling i det danske sundhedsvæsen.

Den fælles vision, Borgernes sundhedsvæsen, er formuleret i forlængelse af den nationale konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet, som blev holdt den 30. oktober 2012 i et samarbejde mellem de fire parter og Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS).

Med regeringens sundhedspolitiske udspil fra maj 2013 lægges der op til at udvikle en national strategi for styrket inddragelse af patienter og pårørende. Borgernes sundhedsvæsen kan dermed ses som et indspil til den proces, som skal lede frem til en ambitiøs strategi og konkrete tiltag.

Parterne bag visionen ønsker, at borgernes viden og behov, evne til egenomsorg samt aktive deltagelse får en større betydning i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Danske Patienter repræsenterer en bred platform af viden og handlekraft - med et stærkt potentiale til at styrke samarbejdet med borgerne, patienter eller pårørende. Det potentiale sætter alle fire parter både vilje og lederskab ind for at realisere.

Den fælles vision skal følges op med konkrete handlinger. Derfor vil de fire parter tage initiativ til vidensdeling og fælles initiativer, som kan styrke samarbejdet med borgerne.

De fire parter kan og skal ikke skabe en målrettet udvikling mod styrket borgerinddragelse alene. Det kræver et bredt samarbejde mellem alle sundhedsvæsenets aktører. Derfor er visionen også en invitation til et tæt og stærkt samarbejde med de øvrige aktører på sundhedsområdet – ikke mindst de sundhedsprofessionelle, som sammen med brugerne udgør kernen i sundhedsvæsenet.

Borgernes sundhedsvæsen er et skridt mod udvikling af et sundhedsvæsen, hvor borgernes viden anerkendes som ligeværdig og bruges systematisk til at udvikle kvaliteten i det samlede sundhedsvæsen.

Emneord: Borgerinddragelse, Sundhed, Forebyggelse, Hospitaler, Behandling, Patienter
Sundhedsstyrelsen på DenOffentlige.dk Sundhedsstyrelsen
Aktivitet: Artikler: 51 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 23.09.14 Jens Jensen
  Personlig Frihed

  Ind med retten til at vælge egen behandling, også selvom denne kunne opfattes som værende kontroversiel !

 • 15.09.14 Annette Mandal
  Borgerne skal indrages sundhedsvæsenet

  Rettelse! Jeg har skrevet et indlæg oven for som ved en fejl kommentere på et andet emne. Nemlig at kommunerne forsøger at tørre flere og flere opgaver over på de ældre børn ad de svage gamle. Det er her kommentaren er på sin plads....Omkring indragelse i sundhedsvæsenet så må man jo tænke! KLART hvad er grunden til at det ikke har været sådan før? Det er jo helt vildt som folk bliver frataget at være tovholdere på egne liv i det her væsen. Respekt og rettidig omhu over for ALLE må være et minimums krav. Den syge er jo nok den der sidder inde med mest viden om sin situation.

 • 15.09.14 Annette Mandal
  Borgerne skal indrages i sundhedsvæsenet

  REND mig! Hvis det skal forstås som at jeg skal overtage opgaver hos mine gamle familie medlemmer. Det er hvad jeg oplever der er igangsat af uddelegering fra det offentliges side.......STOP! Jeg vil ikke både betale med høje skatter og personlig gratis arbejde.Er I (staten/ kommunerne) mon rigtig kloge?

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også