Foto: Shutterstock

Fantastisk corona-nyt i Danmark: Nu er kontakttallet lavt

Der er rigtig godt corona-nyt i Danmark i dag, hvor Sundhedsminister Magnus Heunicke kan fortælle, at kontakttallet er faldet.

Da Mette Frederiksen ved 12-tiden talte til folketingets åbning, kunne hun berette om, at der i løbet af de seneste tre uger, havde været et gennemsnitligt antal nysmittede på 450 personer om dagen.

Senere i talen fortalte statsministeren, at sundhedsmyndighederne kaldte tallet for højt, særligt med tanke på, at vi går ind i et efterår og en vinter, hvor virussen kan få bedre fat.

I dag klokken 14.00 har Statens Serum Institut så udsendt coronatallene, og her viser det sig, at gennemsnittet af antallet af smittede er faldet. Siden i går er der blevet bekræftet 322 smittetilfælde. Fire personer er blevet indlagt, og fire personer har mistet livet.

Kontakttallet er faldet

De rigtig gode nyheder finder vi dog på Sundhedsminister, Magnus Heunickes Twitter-profil, hvor han i dag kan afsløre, at kontakttallet er faldet. Det har tidligere været helt oppe på 1.5, hvilket betyder, at en coronasmittet i gennemsnit vil smitte 1.5 personer.

Nu er kontakttallet så faldet til 0.8, og det betyder, at smittekæden er ved at blive brudt, og at virussen vil stagnere, hvis vi fortsætter.

“Kurven er knækket: Kontakttallet i Danmark er nu 0,8. Tak til alle, der hver dag gør en indsats for at bryde smittekæderne. I Europa har epidemien stadig alt for godt fat, og vi kan se at smitten stiger mange steder. Virus er her stadig, så afgørende at vi holder fast.” lyder det fra Magnus Heunicke.

 

Alternativet mister Regionsråds-medlem til Radikale Venstre

Når Forretningsudvalget i Region Hovedstaden samles i dag, bliver det med en ny sammensætning af partierne.

Martin Schepelern, der har været medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Alternativet siden 1. januar 2018  har nemlig i dag meddelt, at han har meldt sig ind hos Radikale Venstre. For Martin er det en proces, der  har været undervejs et stykke tid.

Selv siger han ” Jeg ønsker at bruge mit mandat i Regionsrådet, til at  opnå de bedst mulige resultater omkring de politiske mærkesager jeg gik til valg på. Beslutningen er truffet i al fordragelighed med de involverede parter og jeg smækker bestemt ikke med  døren. Jeg håber og ønsker oprigtigt det bedste for Alternativet men må samtidig stå ved, at jeg ikke føler  mig som den rette til at repræsentere Å, samt at jeg gennem længere tid har følt mig hjemme i  samarbejdet med Radikale Venstre”. 

Dermed vokser den radikale gruppe i Region Hovedstaden fra tre til fire personer. Det glæder den radikale  gruppeformand, Karin Friis Bach.

”Jeg kender Martin som en seriøs politiker med hjertet på rette sted, og vi  har haft et godt samarbejde gennem flere år,” udtaler hun. "Det er især det store arbejde med at styrke og  modernisere psykiatrien, samt at forbedre den mentale sundhed hos alle borgere, som er Martins styrke,"  siger Karin Friis Bach. 

Det vil også betyde, at Radikale Venstre fremover vil have to pladser i Forretningsudvalget i stedet for én,  samt at partiet bliver repræsenteret med en næstformandspost i Region Hovedstadens Social- og  Psykiatriudvalg.

Ifølge Thomas Elkjær, der er formand for Radikale Venstre i Region Hovedstaden, vil dette  helt klart styrke det radikale aftryk i det regionspolitiske arbejde.

”To medlemmer i Forretningsudvalget  giver flere muskler til partiet, og dermed også flere muligheder for at sikre en grønnere, friere og stærkere  region” siger han. 

 

Foto: Shutterstock

Mette Frederiksen: Tallene er for høje

Mette Frederiksen taler netop nu til den danske befolkning i forbindelse med folketingets åbning. Her fortæller hun, at sundhedsmyndighederne mener, at tallene er for høje.

Netop nu bliver der afholdt taler i forbindelse med folketingets åbning. Efter et kort udlæg fra det længstsiddende medlem, Bertel Haarder, skulle folketingets formand holde en kort tale, inden det blev tid til statsminister Mette Frederiksen.

Hun lagde sin tale ud med at tale om corona, hvor hun først gjorde status på situationen, som den er lige nu.

“De seneste tre uger har vi i gennemsnit haft 450 smittede om dagen og 120 indlagte, hvilket er det højeste tal siden maj. Indtil videre er det lykkedes os at bremse stigningen, inden den har fået for godt fat. Det har medført nye restriktioner, som desværre har været nødvendige.” lyder det fra Mette Frederiksen i åbningstalen, der blandt andet sendes live på DR1.

Smitten er for høj i forhold til årstiden

Derefter fortalte statsministeren, at selvom hun er positivt, så er antallet af smittede for højt i forhold til, hvad det burde være. Det mener sundhedsmyndighederne med tanke på, at vi er på vej ind i vinteren.

“Meget tyder på, at vi i Danmark, som situationen er lige nu, har styr på epidemien. Det skyldes ikke mindst, at vi er et af de lande, der tester mest. Sundhedsmyndighedernes vurdering er, at tallene er for høje, nu hvor vi går ind i vinteren.” lyder det fra statsministeren, der kommer med en opfordring.

“ Derfor har vi brug for alles indsats igen. Regeringen vil snart præsentere et varslingssystem, der giver mere forudsigelighed, når smitten stiger,” lyder det fra statsministeren.

Hvornår det nye varslingssystem bliver præsenteret, melder Mette Frederiksen dog ikke ud om.

HCR Syd set fra luften. Anlægget er beplantet med stenurt. Billede kan frit benyttes ved omtale af Hillerød Forsyning. Foto: Hillerød Forsyning.

Udskældt rensningsanlæg kommer til at danne skole

Byerne vokser, og fremtidens rensningsanlæg kan ikke flyttes væk. De kommer til at ligge midt i byerne. I Hillerød er det nye spildevandsanlæg designet til at gå i ét med en ny bydel – uden at genere naboerne. Ibrugtagningen af anlægget betyder en halvering af den årlige udledning af kvælstof og betydelig reduktion af fosfor og organisk materiale. Alligevel er det nye anlæg på Solrødgård først og fremmest blevet kendt for at være politianmeldt.

Godt skjult i terrænet ligger Hillerøds nye kombinationsrenseanlæg HCR Syd, og her skal man måske også søge svaret på, hvordan rensningsanlæg kommer til at se ud i fremtiden. Flere større danske kommuner har nemlig planer om rensningsanlæg efter samme forbillede: Anlægget skal kunne indgå i det omkringliggende miljø på en æstetisk og naturlig måde. Og så skal det kunne rense bedre.

”I Hillerød har vi et rensningsanlæg, der er enestående i Danmark. Vores projekt har været ude for en ualmindelig langstrakt sagsbehandling på to år og tre måneder – og derfor meget kort frist til at få udledningstilladelsen i hus,” siger Peter Underlin, CTO Water i Hillerød Forsyning, og fortsætter:

”Problemerne med tilladelserne har meget at gøre med Miljø- Fødevareklagenævnets udflytning til Viborg – og ikke så meget at gøre med det anlæg, vi har fået her i Hillerød. Og det ærgrer mig, at succeshistorien om byens topmoderne og velfungerende rensningsanlæg er mudret til.”

En umulig opgave
Det kan synes paradoksalt, at selvom vandmiljøet i Hillerød bliver forbedret meget, er Hillerød Spildevand meldt til politiet og idømt en bøde. Advokat Henriette Soja, der har speciale i miljøret og er partner i Horten advokatpartnerselskab, har fulgt sagen og udtaler:

”Anlægget har været udfordret af, at det tog Miljø- og Fødevareklagenævnet flere år at afgøre en klage over udledningstilladelsen. Men selvom nævnet skulle bruge flere år på sagen, gav Nævnet uden nogen begrundelse kun Hillerød Kommune og Hillerød Spildevand ét år til at behandle grundlaget for en ny tilladelse. Det kunne man ikke nå på trods af store anstrengelser og inddragelse af massiv og erfaren teknisk bistand på området. Og alligevel anmeldte Miljøstyrelsen, som kendte til sagen, Hillerød Spildevand til politiet uden hverken dengang eller senere at forholde sig til, om Nævnets frist på et år var realistisk og rimelig. Et sådant forløb er ikke hensigtsmæssigt for nogen og kan ramme alle kommuner, regioner og virksomheder.”

Det tog myndighederne to år og tre måneder (december 2015 til marts 2018) at afgøre en klage fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), hvorefter Hillerød Spildevand fik ét år til at gennemføre VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og opnå udledningstilladelse.

”Normalt tager det mellem to og to og et halvt år at gennemføre alle de analyser, der indgår i VVM, men vi kom rimeligt hurtigt igennem det, fordi vi var godt forberedte. Så vi fik vores udledningstilladelse i allerede i december 2019,” forklarer Peter Underlin. Da var fristen på et år dog overskredet.

Bedre vandmiljø
Selvom HCR Syd kun har været i fuldt ud normal drift siden april i år, kan Peter Underlin allerede nu konstatere, at anlægget årligt kommer til at udlede over 20 tons kvælstof og over 500 kg fosfor mindre end det gamle udtjente rensningsanlæg, samtidig reduceres udledningen af organisk materiale til 60 procent i forhold til tidligere.

”Allerede i 2019, da anlægget var under indkøring, lå vi i den mest effektive halvdel blandt landets mere end 100 rensningsanlæg. Vi kommer til at leve så rigeligt op til udledningstilladelsen allerede i år, selvom vi havde tekniske udfordringer først på året. Jeg er overbevist om, at vi kravler op ad benchmark-listen i 2021,” siger Peter Underlin.

Han forklarer, hvordan projektet omkring Solrødgård voksede frem af den kommunale spildevandsplan fra 2013, mens placeringen allerede var på tegnebordet i 2002:

”Ideen om at bygge et anlæg var allerede på kommunens tegnebord tilbage i 2002, hvor det var planlagt at der skulle bygges et industrirenseanlæg på Solrødgård til håndtering af byens industrispildevand. Industrianlægget var planlagt som et traditionelt åbent renseanlæg med åbne spildevandsbassiner med de gener, et sådan anlæg medføre. Prisen for anlægget var på det tidspunkt estimeret til 225 mio. kr. Det HCR Syd, som vi har i dag, renser både industrispildevand og almindeligt spildevand fra de private men uden de gener, som et traditionelt renseanlæg har,” fortæller Peter Underlin med tilfredshed i stemmen.

HCR Syd er et ikonisk byggeri
”Vi har for nyligt haft vores bestyrelse med i Hillerød for at se nærmere på HCR Syd,” siger Mikael Schultz, der er direktør i Vejle Spildevand og fortæller, at Vejle måske inden for en overskuelig fremtid skal have et nyt centralt renseanlæg, hvilket er en investering på op imod 500 mio. kr.

”Derfor har vi besøgt HCR Syd, der inden for vores felt nærmest er et ikonisk byggeri. Det er uhyre vellykket rent visuelt – og så var det meget inspirerende at se anlægget i drift og opleve, at teknik og arbejdsmiljø også bare spiller.”

Designet af det nye spildevandsanlæg i Hillerød vil – ud over at give et renere vandløb og bedre miljø for naboerne – danne skole i spildvandsbranchen, mener Peter Underlin:

”Der er rigtig mange større kommuner i Danmark, som er i den situation, som Hillerød var i 2013. Byerne er vokset, og spildevandsbehandlingen skal flyttes længere ud. Men vi kan ikke blive ved, medmindre vi kan flytte anlæggene til Sverige. Derfor kommer både teknikere og politikere fra andre spildevandsselskaber og kommuner for at se, hvordan vi har løst det her i Hillerød,” siger han.

HCR Syd går i ét med naturen, og det lugter ikke. Det er et fremtidsorienteret anlæg og enestående i Danmark – indtil videre.

Foto: Pressefoto, Socialdemokratiet

Nu taler Mette Frederiksen til danskerne

I dag taler landets statsminister til befolkningen.

Ifølge grundloven begynder Folketingsåret altid den første tirsdag i oktober, og det er i dag. Præcis kl. 12 starter årets første møde i Folketingssalen, og det betyder også, at landets statsminister går på talerstolen og holder sin åbningstale.

Men ligesom med meget andet i 2020, så bliver denne dag også lidt anderledes. Normalt sidder politikerne på deres faste pladser i Folketingssalen på Christiansborg., men på grund af corona-retningslinjerne har Folketingets administration møbleret rundt på ‘taburetterne’ i salen. Det skriver DR.dk.

"Det er en særlig dag"

Det er en speciel dag, og det er også noget, som Mette Frederiksen har set frem til. 

“I dag er en helt særlig dag, som jeg har glædet mig utrolig meget til. Vi åbner Folketinget - og jeg skal holde min åbningstale. Coronaen og den økonomiske situation vil selvfølgelig præge min tale, men jeg vil blandt andet også tale om klima, tryghed, velfærd og nærhed. Jeg håber, du vil se og lytte med kl. 12.00, når jeg går på Folketingets talerstol. Inden da står den på et møde med alle ministrene og derefter den traditionsrige gudstjeneste, der i år er i Holmens Kirke,” skriver hun på Facebook og Instagram.

Normalt foregår gudstjenesten i Christiansborg Slotskirke, men som statsministeren også skriver, så er den i år flyttet til den større Holmens Kirke, der ligger skråt overfor Christiansborg Slotsplads.

Kongehuset kigger forbi

På åbningsdagen ankommer repræsentanter for kongehuset også til Folketinget. Normaltvis er det et tilløbsstykke for publikum og presse, men dette er i år også anderledes.

“I år vil kun Folketingets formand samt de fire næstformænd tage imod kongefamilien. De plejer at give hånd, men i år nøjes de med at bukke eller neje pænt. Derpå vil en af mine medarbejdere iført handsker overrække en buket blomster, forklarer sekretariats- og protokolchef Søren Koushede til DR. 

Folketingets åbning bliver både vist på DR og TV 2.

Foto: Pressefoto

42 konkrete forslag til regeringens krigskasse

For godt 19 mia. kr. kan Danmark tage vigtige skridt til at investere sig ud af coronakrisen, hvis pengene fra regeringens ”krigskasse” og midler fra EU-genopretningsfond i 2021 lægges sammen. DI er klar med 42 konkrete forslag til, hvordan pengene skal investeres, så Danmark kommer styrket ud af krisen. Det er afgørende, at vi prioriterer grøn vækst, eksport, digitalisering, forskning og infrastruktur, mener DI’s adm. direktør.

Regeringen har med sit forslag til finansloven 2021 foreslået en ”krigskasse” på 9,2 mia. kr., der i 2021 skal få dansk økonomi på ret køl igen i skyggen af coronakrisen. Derudover har Danmark mulighed for at søge om yderligere 9-10 mia. kr. fra EU’s genopretningsfond i 2021-22. Samlet set giver det 19 mia. kr. til genopretning af Danmark. DI har regnet på, hvordan pengene kan investeres med størst samfundsmæssig effekt, hvilket er mundet ud i 42 konkrete forslag, der beløber sig til 15,9 mia. kr.

- Vi skal investere i den fremtid og den velfærd, vi ønsker os – både for os selv, men også for de næste generationer. Vores 42 forslag til krigskassen vil dels hjælpe Danmark ud af krisen nu og her - og samtidig øge vores velstand og forbedre vores klima på længere sigt, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

DI’s 42 konkrete forslag kan iværksættes med det samme inden for finansieringsrammen, og der vil derudover være plads til udgifter til værnemidler og vacciner.

Med forslagskataloget Nye muligheder i en coronatid tager DI hul på ambitionerne i den seneste 2030-plan, der blev lanceret ved DI’s Topmøde i september. Målet er, at bringe Danmark ud af coronakrisen og ind i en grønnere fremtid. At omdanne ord til handling. Det skal vi blandt andet gøre ved at sikre mere effektiv brug af energi og lempe elafgifter i husholdninger og erhverv. Derudover har DI en række forslag til at booste eksporten, fremrykke investeringer i infrastruktur, øget forsknings- og udviklingsfradrag og sætte turbo på digitaliseringen.

- Om lidt tager vi hul på en helt ny politisk sæson, der kommer til at tegne fremtidens Danmark. Den økonomiske spilleplade er noget mindre, end vi har været vant til de senere år, og derfor er det afgørende, at vi bruger krigskassen klogt, så vi skaber flest mulige job og mest mulig fremgang og udvikling for virksomheder og vores samfund som helhed, siger Lars Sandahl Sørensen.

Den økonomiske genopretning skal iværksættes hurtigst muligt, hvis vi skal undgå at lide for store tab som samfund, understreger DI-direktøren. Selv om de liberale erhverv stort set er genåbnet, er der stadig dele af erhvervslivet, der er ramt af lavere aktivitet. Det gælder blandt andet en række eksportvirksomheder og turisme- og oplevelsesøkonomien.

- En krise er en krise men også en mulighed. Hvis vi skal gribe de nye muligheder, kræver det omstilling, forandring og nytænkning, hvilket vores forslag understøtter, siger Lars Sandahl Sørensen.

I andet kvartal af 2020 faldt Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) med 7,4 pct. sammenlignet med første kvartal i år. Det er det største fald siden begyndelsen af 90’erne, hvor de første kvartalsvise opgørelser blev lavet. Hvis vi skal indhente det tabte, så kræver det, at de 19 mia. kr. bliver brugt klogt og doseret for at give mest mulig positiv effekt.

- Det handler simpelthen om, at Danmark, danske virksomheder og arbejdspladser skal så godt igennem coronakrisen som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt, at krigskassen ikke bare bruges som et afsæt for at øge de offentlige udgifter, men at vi får smæk for skillingen i forhold til, at vi også øger den samlede samfundsøkonomi, sikrer job og skaber et stærkere og grønnere samfund, siger Lars Sandahl Sørensen.

Regeringens krigskasse er et-årig. Men DI vurderer, at der er behov for yderligere investeringer, der rækker længere ud i fremtiden. Investeringer, som er blandt forslagene i kataloget, skal følges op af reformer, der sikrer det økonomiske råderum i fremtiden.

WHO: 10% af verdens befolkning kan have været smittet med coronavirus

Administrerende direktør i WHO har udtalt, at det er Verdenssundhedsorganisationens bedste skøn, at ca. 1 ud af 10 mennesker over hele Verden, der har været eller er smittet med coronavirus. Det tal er mere end 20 gange højere end det bekræftede antal af smittede.

 
”Sygdommen fortsætter med at sprede sig. Antallet af smittede er stigende i mange dele af verden,” udtalte Michael Ryan til et særligt møde, hvor WHOs 34 medlemmer af en særlig COVID-19-gruppe var tilstede. "Vores nuværende bedste skøn fortæller os, at omkring 10 procent af den globale befolkning muligvis er blevet inficeret af denne virus." Det skriver nyhedsbureauet AP.
 
10 procent af Verdens befolkning er et væsentlig større tal end det officielle tal fra John Hopkins University. Faktisk er WHOs bedste skøn op til 20 gange større end de officielle tal. Med 10 procent af Verdens befolkning vil ca. 760 millioner personer have været smittet, men John Hopkins University har lige nu registreret omkring 35 millioner på verdensplan. Selvom mange eksperter har udtalt, at smittetallet er større end det officielle, så er den nye melding fra WHO overraskende.
 
Selvom man kunne tro, at et større antal smittede ville give anledning til en mere positiv Verdenssundhedsorganisation, så er det dog ikke tilfældet. Michael Ryan brugte sin taletid på at advare om, at pandemien stadig truer størstedelen af Verden. Derfor opfordrede han til, at man hele tiden skulle være på forkant med pandemien og undertrykke smitten for at redde liv. WHO har påpeget at der dermed stadig er 90% af Verdens befolkning, der ikke har været smittet, og det derfor er strengt nødvendigt at tage sine forholdsregler. 
 
Hvis samme målestok er sand for Danmark, så vil det svare til, at ca. 600.000 mennesker har haft sygdommen allerede. De officielle tal er på ca. 30.000 personer. Umiddelbart skulle man tro, at en faktor 20 i antallet af smittede ville betyde, at dødeligheden af virussen ville styrtdykke og at man derfor kunne slappe lidt af i forhold til COVID-19. Det var dog ikke det budskab, der kom frem på mødet. 
 
I stedet udtalte Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, at "pandemien understreger den grundlæggende betydning af at investere i folkesundhed og primær sundhedspleje.” Ligesom der generelt var opbakning til den øgede smitteovervågning, der er igangsat verden over.
 

 

Foto: Shutterstock

Sundhedsstyrelsen aflyser elsket dansk tradition

Mandag er Sundhedsstyrelsen på banen med endnu en aflysning. Denne gang af en tradition, der står mange danskere hjertes nær.

Sundhedsstyrelsen anbefaler i øjeblikket, at vi alle har fokus på smitteforebyggelsen og forsøger at begrænse vores sociale omgang med andre. Det gælder både i forhold til, hvor mange vi samles, hvor længe vi er sammen, og hvor mange forskellige personer vi mødes med. Dette gælder også i efterårsferien. 

”Vi står lige nu midt i en epidemi, hvor vi skal gøre tingene lidt anderledes, end vi plejer. Også efterårsferien skal planlægges lidt anderledes, end vi er vant til, for at vi kan forebygge smittespredning med ny coronavirus, mens vi holder ferie. Derfor kan det være en god ide at være sammen med de nærmeste, gøre nogle hyggelige ting hjemme som fx puslespil eller kastanjedyr. Hvis vejret er til det, så vær udendørs, gå en tur i skoven eller find et udendørs arrangement på det lokale museum,” siger Helene Probst, konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Mangler I gode ideer til, hvad I kan lave i efterårsferien, kommer Sundhedsstyrelsen her med inspiration til, hvad især børnefamilierne skal være særligt opmærksomme på. Samtidig opfordrer Sundhedsstyrelsen kulturinstitutioner og arrangører om at sikre, at deres efterårsarrangementer finder sted i smitteforebyggende rammer. 

Deler vigtigt råd

Sundhedsstyrelsen slår desuden fast, at jo flere man er sammen, jo større er risikoen for smitte. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at man er sammen i mindre grupper, den nærmeste familie eller venner. Undgå at holde større familiefester eller arrangementer på tværs af flere familier. 

Uanset hvor mange I er sammen, er det bedst at være sammen udenfor, og huske at have fokus på håndhygiejne, rengøring, være sammen i kortere tid, sørge for god udluftning med gennemtræk og forsøge at holde 1 meters afstand til hinanden. Hvis du eller dit barn er blevet syg, så bliv også hjemme. Smitteforebyggelse er særligt vigtigt, hvis I mødes med andre ud over den nærmeste omgangskreds.

Det er vigtigt at forebygge smittespredning, men også vigtigt at have fokus på børns trivsel og sikre sig, at de ikke bliver isoleret eller ensomme. Hav fokus på dit eget barn, men spørg også gerne, om nabobarnet vil med ud. 

Fraråder disse traditioner

Ved Halloween og andre efterårsarrangementer bør I finde på andre aktiviteter end fakkeloptog, udklædningsfester og slikindsamling fra dør til dør, da det er arrangementer, der kan være forbundet med risiko for smittespredning. 

Styrelsen anbefaler istedet, at man eksempelvis arrangerer en Halloween-fest for en mindre gruppe børn, der i forvejen ses ofte, fx nærmeste familie eller nærmeste venner. Erstat i år slikindsamling fra dør til dør med andre aktiviteter, som udhuling af græs-karhoveder, en udendørs skattejagt eller et klippe-klistre værksted med Halloweenpynt. Hvis I serverer slik, så sørg for at det er indpakket eller portionsanrettet.

 

Foto: Shutterstock

Her skal 1.800 studerende bære mundbind hele dagen

Nu kommer kravet om mundbind også til at ramme 1.800 studerende.

Det ikke er muligt at overholde kravet om minimum én meters afstand i klasselokalerne, og det får professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg til at indføre nye mundbindskrav.

Det skriver DR.dk.

“Vores klasselokaler er meget traditionelle, og vi har typisk 30 studerende i en klasse. Derfor er det ikke muligt at holde den nødvendige afstand. Så for at være på den sikre side, har vi valgt kravet om mundbind, fortæller Henriette Eduardsen, der er uddannelseschef på University College Nordjylland til DR. 

1.800 studerende skal bære mundbind

Kravet kommer til at gælde på to af skolens i alt seks campusser i Nordjylland, og det er 1.800 studerende, der kommer til at skulle bære mundbind. Der går omkring 4.500 studerende på de to skoler, men grundet den nuværende corona-situation er der dagligt kun omkring 1.800 studerende på skolerne. 

Nye retningslinjer

I sidste uge kunne vi fortælle om, hvordan Sundhedsstyrelsen har opdateret de generelle anbefalinger for, hvordan man forebygger smittespredning mod ny coronavirus. 

“Hvis man er smittet eller oplever symptomer på COVID-19, er det helt afgørende, at man isolerer sig. Det er det allerbedste værktøj til at undgå, at smitten breder sig i samfundet og til at beskytte dem, der er i øget risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19,” forklarede Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Søren Brostrøm understregede samtidig, at vi stadig skal huske at hoste i ærmet, vaske hænder eller bruge håndsprit, forsøge at undgå tæt kontakt til andre end de allernærmeste, og holde fysisk afstand i det offentlige rum.

I den nye opdatering tages der også højde for den efterårs- og vintersæson, som venter forude. Med de lavere temperaturer kan vi forvente en højere risiko for smitte af andre luftvejsinfektioner, fx forkølelse og influenza, fordi vi opholder os mere indenfor. Når vi samles flere personer indenfor, bliver det sværere at holde afstand og sikre en god hygiejne. I den forbindelse bliver udluftning og ventilation et vigtigt supplement til de generelle anbefalinger. Derfor indeholder opdateringen nu også et afsnit om netop udluftning og ventilation.

Foto: Shutterstock

Voldsom stigning i antallet af indlagte

Antallet af smittede er heldigvis faldet, men desværre er der sket en voldsomt stigning i antallet af indlagte med covid-19.

Situationen med coronavirussen i Danmark har været på et ganske stabilt niveau i løbet af den seneste uge. Det stabile niveau har dog været højt, og forrige tirsdag meddelte sundhedsminister Magnus Heunicke, at hvis smitten ville stige, så ville der komme nye restriktioner.

I dag har Statens Serum Institut så udsendt de seneste corona-tal, og her er der både godt og skidt.

Hvis vi tager de gode nyheder først, så er der et lavere antal smittede i løbet af de seneste 24 timer i forhold til, hvad der har været de seneste par døgn. Særligt med tanke på, at der er blevet testet flere, end der gjorde i løbet af weekenden, hvor antallet af smittede lød på cirka det samme.

Stor stigning i antallet af smittede

Desværre så er der også dårligt nyt i dagens tal. Mens antallet af smittede er lavere, så er antallet af indlagte desværre steget, og det er steget ganske kraftigt.

Hele 15 personer er blevet indlagt med coronavirus siden i går, og det bringer den samlede total op på 120 indlagte. En person mindre er dog på intensiv, mens to færre er indlagt i respirator.

Desværre har en person smittet med corona også mistet livet siden i går.