Foto: Shutterstock

Klar opfordring: Ældre og syge bør selv kunne vælge covid-vaccine

Syge og ældre bør selv kunne få lov til at vælge, hvilke vaccine mod covid-19 de vil vaccineres med.

Flere organisationer der repræsenterer ældre og kronisk syge danskere, kommer med en klar opfordring. Lad de syge og ældre selv bestemme, hvilken vaccine de ønsker at få sprøjtet ind i deres krop.

Kristeligt Dagblad har talt med både patientforeninger og Ældre Sagen, og de er enige i, at hvis man er ældre eller syg, så skal man kunne vælge frit. Det sker på bagkant efter af de seneste udmeldinger om AstraZeneca-vaccinen, som kan have været årsag til blodpropper og dødsfald rundt omkring.

“Vi må generelt have tillid til de vacciner, der er godkendt af de danske sundhedsmyndigheder, men vi ved, at mange er meget utrygge ved AstraZeneca, hvis den introduceres igen. For dem vil det være hensigtsmæssigt med et andet tilbud,” lyder udmeldingen fra Rikke Hamfeldt, der er seniorkonsulent hos Ældre Sagen ifølge Kristeligt Dagblad.

I første omgang havde man frarådet at personer over 65 år skulle vaccineres med AstraZeneca-vaccinen, men det valgte man alligevel at ændre til, at personer over 65 også kunne få den.

Påbegyndt igen i Danmark

Allerede i uge 11 begyndte man at åbne op for at vaccinere folk med AstraZeneca-vaccinen, men i Danmark ville man vente længere.

I forrige uge meddelte Søren Brostrøm, at man først ville påbegynde vaccinationer med AstraZeneca i Danmark igen fra uge 12.

I samme meddelelse fortalte Søren Brostrøm, at danskere vaccineret med AstraZeneca bør være særligt opmærksomme på disse symptomer.

  • Kraftig hovedpine

  • Kraftige mavesmerter

  • At benet bliver koldt

  • At man pludselig og uventet får smerter i dele af kroppen

  • Vejrtrækningsbesvær

  • Lammelser i den ene side af kroppen

Foto: Shutterstock

Tjek din e-boks: Brev på vej til tusindvis af danskere

Nu bør du holde et ekstra godt øje med din e-boks.

Statens Serum Institut (SSI) sender et brev ud til 35.000 danskere.

Disse danskere befinder sig alle i gruppe 5 i vaccinationsprogrammet, hvilket betyder, at de er ‘patienter med særligt øget risiko’.

Brevet, der rammer deres e-boks, er en påmindelse, skriver TV 2.

De 35.000 borgere har endnu ikke bestilt tid til vaccine, og brevet er derfor en påmindelse om, at det er en mulighed. 

9600 borgere i gruppe 5 i Region Midtjylland er ikke blevet vaccineret, og det får koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, til at tro, at der er tale om en teknisk fejl.

“For ellers ville 9600 borgere ikke stå tilbage uden en booket tid,” udtalte han til TV2 ØSTJYLLAND i weekenden.

Hos Statens Serum Institut har de dog ikke kendskab til nogen teknisk fejl, der skulle være skyld i, at så mange ikke har bestilt tid. 

Kan man få covid-19 to gange?

Vaccinerne er vigtige i forhold til at holde smittetallet nede i Danmark.

For det kan godt lade sig gøre at få Covid-19 to gange. Det har SSI oplyst tidligere på måneden. 

Forskere på SSi har lavet en analyse af fordelingen af de mere end 10 millioner PCR-test, som blev udført i Danmark sidste år. Beregningerne viser, at 80% er beskyttede mod at blive inficeret igen. Blandt de ældre er tallet dog nede på kun 50%.

I analysen sammenlignede forskerne dem, der testede positive i første bølge i foråret med anden bølge i efteråret. Analysen viste, at kun få (0,65%), af de førstegangspositive blev positive igen i en senere test.

Havde man først ét positivt testresultat, var der cirka fem gange mindre sandsynlighed for, at man blev testet positiv siden hen. Det svarer til, at beskyttelsen mod en senere infektion var på 80.5%.

Der var ikke forskel i beskyttelsen mellem mænd og kvinder. Der var heller ikke forskel mellem den første del og den sidste del af tidsperioden sidste år. Det vil sige, der var ikke tegn på, at beskyttelsen begyndte at aftage efter et halvt år.

Til gengæld var der en forskel, når man delte befolkningen op i aldersklasser. Blandt borgere på 65 år og derover, vurderes beskyttelsen at være 47%.

”Vi kunne beregne, at den naturlige immunitet ligger på 80%. Men vi kan også se, at den observerede immunitet er langt lavere hos de ældre, nemlig blot 50% eller lavere”, siger seniorforsker Steen Ethelberg, der sammen med kolleger fra SSI har lavet undersøgelsen.

Foto: Shutterstock

Danskerne har fået mindre antibiotika under COVID-19

Mens Danmark har været ramt af COVID-19, har danskerne i gennemsnit fået 15 procent mindre antibiotika end året før. Særligt de mindste børns forbrug er faldet markant. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

I perioden april og frem til slutningen af 2020 har danskerne fået 15 procent mindre antibiotika end i de samme måneder det foregående år. Forbruget er faldet mest hos de mindste børn i alderen 0-4 år, der i månederne under pandemien har fået 58 procent mindre antibiotika end samme periode i 2019.
 
Det viser en ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen, der har set på antallet af indløste recepter på antibiotika i perioden 2018-2020. Det er især de typer antibiotika, der typisk bruges til behandling af luftvejsinfektioner, der er udskrevet færre recepter på i 2020.
 
Faldet tyder på en positiv effekt af tiltagene mod COVID-19 for at mindske smittespredning i samfundet.
 
Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:
"COVID-19 har været en stor omstilling for hele samfundet og krævet nye smitteforbyggende vaner for alle danskere. Danskerne har taget de smitteforbyggende vaner til sig og bidraget til at sænke smittespredning af COVID-19, og det har også haft en positiv effekt på antibiotikaforbruget og forhindret andre sygdomme og luftvejsinfektioner. Det tyder på, at vi med fordel kan tage de gode vaner med os på den anden side af COVID-19."
 
Faldet er mindst hos de ældre
Små børn og ældre har normalt det højeste forbrug af antibiotika. Den ældre del af befolkningen har også fået mindre antibiotika, men det er blandt de ældre borgere, at faldet i forbruget er mindst. Borgere over 69 år har fået 10 procent mindre antibiotika under coronapandemien end tilsvarende måneder året før.
 
Og der er en god forklaring på den store forskel på, hvor meget mindre antibiotika de yngste og ældste danskere har fået under coronapandemien.
 
Konstitueret afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Joanna Phermchai-Nielsen siger:
​"Småbørn bliver hyppigere syge med luftvejsinfektioner, mens de ældre borgere oftere bliver syge med urinvejsinfektioner. Urinvejsinfektioner skyldes som regel, at man smittes med bakterier fra ét sted på egen krop til et andet. Derfor er det ikke overraskende, at forbruget falder mest blandt småbørn, fordi de i højere grad beskyttes af de tiltag, som forhindrer smitte mellem personer generelt og luftvejsinfektioner specifikt"
 
Fokus på at bruge mindre antibiotika
Det danske sundhedsvæsen har de senere år haft stort fokus på at nedbringe forbruget af antibiotika, men det kan ikke være hele forklaringen på den store nedgang fra 2019 til 2020. Til sammenligning faldt antibiotikaforbruget fra 2010 til 2019 med 17 procent.
 
Siden midten af marts 2020 har Danmark været ramt af coronapandemien, som blandt andet har betydet delvis nedlukning af samfundet, krav om mundbind, forbedret hygiejne i skoler og daginstitutioner samt afstandskrav i butikker.
 

 

Foto: Google Maps

Stort smitteudbrud: Alle sendes hjem

Et større smitteudbrud har nu resulteret i, at alle sendes hjem.

I takt med at flere vender tilbage i både skole og børnehaver, er der også en øget risiko for, at der kan opstå smitteudbrud.

Sådan et har fundet sted i en børnehave, hvor man har været nødsaget til at sende alle hjem.

Der er tale om Børnehuset Ådalen i Frederikssund, som i løbet af weekenden har taget kontakt til alle medarbejdere og alle forældre til børn i børnehaven.

Ansatte testet positiv

Ifølge SN.dk, har meddelelsen lydt på, at daginstitutionen holder lukket hele denne uge. Årsagen skal findes i, at flere ansatte er blevet testet positive for covid-19.

Derfor skal alle medarbejdere og alle børn i børnehaven hjem i karantæne, hvor de først slipper igen, når de er påvist negative på 4. og 6. dagen.

“Smitteudbruddet begyndte i torsdags, hvor en medarbejder blev konstateret smittet, og hen over weekenden tog smitteudbruddet til, hvor flere medarbejdere fik konstateret covid-19,” lyder beskeden fra Trine Venbjerg Hansen, der er centerchef for Børn og Skole i Frederikssund Kommune til SN.dk.

I institutionen er der både vuggestue og børnehave, og her er der til dagligt 50 børn. Alle disse samt ansatte er altså blevet sendt hjem, indtil karantæneperioden er ovre, og så kan børnehuset forhåbentligt åbne op igen i næste uge.

Vi må ikke vende det blinde øje til hadforbrydelser mod muslimer

Det er som om, hadforbrydelser bliver taget mindre alvorligt af store dele af det politiske spektrum, når ofrene er muslimer. Det er totalt uholdbart og kræver et opgør med årtiers stigmatisering

Af Sikandar Siddique, politisk leder for Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti

I november 2019 vakte det landsdækkende opsigt, da den gravsten på den jødiske afdeling af Østre Kirkegård i Randers blev overmalet i forbindelse med årsdagen for Krystalnatten, ligesom flere jøder blev udsat for hærværk og chikane på deres privatadressen.

Siden blev to medlemmer af den højreekstreme og nazistiske bevægelse Nordfront dømt skyldige i racisme og hærværk. 

Nu har Nordfront så været spil igen, hvor hele 12 pizzariaer og kebabsteder i Randers, som ganske givet ses som mellemøstlige eller muslimske, er blevet udsat for nazistisk chikane. Det skrev Randers Amtsavis om mandag. 

Denne gang har der dog ikke været den store landsdækkende opmærksomhed om Nordfronts hærværk. Faktisk har jeg ikke set en eneste omtale af episoderne i de store landsdækkende aviser, ligesom statsministeren ikke har brugt tid på at forholde sig stærkt kritisk til det, ligesom hun helt på sin plads gjorde, da det gjaldt det racistiske hærværk rettet mod den jødiske minoritet.

Det undrer mig. For vi kan vel være enige om, at Nordfront er lige så modbydelige en bevægelse i dag, som de var dengang. Vi kan vel også være enige om, at chikane og hærværk mod steder som opfattes som muslimske eller mellemøstlige er lige så modbydeligt, som det er, når det er mod jøder. 

Desværre er jeg bange for, at det er udtryk for, at mange i det politiske spektrum ser igennem fingre med eller ignorerer hærværk og chikane, når det er målrettet muslimer. 

For hvorfor ellers den rungende tavshed? 

I Frie Grønne er vi ikke i tvivl: Alle overgreb, der er motiveret af ofrenes religion, hudfarve, seksualitet, handicap, køn, kønsudtryk eller etnicitet skal tages drønhamrende alvorligt. Og lige alvorligt.

Vi ser lige nu en stigning i hadforbrydelser mod muslimer og særligt muslimske kvinder, der går med tørklæde. Der har været flere forfærdelige episoder, hvor kvinder er blevet overfaldet og tævet ved højlys dag – og i visse tilfælde foran deres børn – fordi de går med tørklæde. Det er en uhyggelig tendens, der har rystet mange af vores muslimske medborgere i Danmark. 

Jeg har i dag justitsminister Nick Hækkerup i samråd i Folketinget for at få svar på, hvad regeringen vil gøre for at bekæmpe hadforbrydelser. Jeg ønsker også at få svar på, hvorfor statsministeren ikke i samme grad reagerer prompte, når muslimer bliver ramt af hadforbrydelser, som hun gør, når der er tale om jøder.

Det burde selvsagt blive taget lige alvorligt af regeringen. Både i ord – og i handling. 

Jeg er bange for, at de sidste mange års politiske jagt på muslimer betyder, at hadforbrydelser og chikane mod muslimer ikke bliver taget lige så alvorligt, som det burde. Jeg er bange for, at man ser muslimer som andenrangsborgere, der ikke fortjener samme tryghed og sikkerhed som resten af befolkningen.

Det må og skal vi ikke acceptere. Det skal vi gøre op med. Og vi skal gøre det klart og tydeligt. Alle har ret til tryghed og lige muligheder og lige rettigheder.

Foto: Chris1million

Det er pinligt at være dansk på kvindernes internationale kampdag

Danmark sakker alt for langt bagefter, når det kommer til at sikre ligestilling og lige muligheder for alle. Vi kan simpelthen ikke kan kalde os et moderne, civiliseret og oplyst samfund, før det er ændret

Af Sikandar Siddique, politisk leder for Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti

Når vi 8. marts fejrer kvindernes internationale kampdag, er de triste realiteter desværre, at vi fortsat er meget langt fra at have sikret noget, der bare minder om reel ligestilling mellem kønnene.

For selvom ligestilling – lige rettigheder og lige muligheder uanset hvem du er - burde være det mest naturlige i verden og burde være noget, der slet ikke var til diskussion eller forhandling, så er vi i Danmark langt fra målet.

Vi har et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i Europa 

Vi halter efter, når det kommer til kvinders deltagelse i det offentlige og politiske liv

Vold mod kvinder er stigende.

Sexchikane er stort problem. 

Og alt for få kvinder besidder de ledende stillinger, de ellers er kvalificerede til.

Mens ingen lande i verden kan siges at være i mål med at skabe reel ligestilling, bliver Danmarks position endnu mere bekymrende, når vores nordiske nabolande Island, Sverige, Norge og Finland ligger helt i top i de internationale opgørelser, mens Danmark sakker langt bag efter, som nr. 14. 

Det er ikke bare pinligt, det er uacceptabelt. 

Jeg har det sådan, at vi simpelthen ikke kan kalde os et moderne, civiliseret og oplyst samfund, så længe vi accepterer uligestilling og ulige muligheder. Hvilket vi gør i dag – for vi gør jo ikke nok for at løse de problemer, som er blevet påpeget i alt, alt for lang tid. 

Vi står i dag fortsat i en situation, hvor kvinders og mænds arbejde vurderes forskelligt. Kvinder har generelt lavere løn og dårligere arbejdsvilkår, ringere muligheder for at spare op og en lavere pension. Hertil kommer det ulønnede arbejde, som mange kvinder udfører – fx omsorg, pasning af børn og ældre, arbejde i hjemmet osv. - som slet ikke tæller med i beregningerne, men som påvirker kvinders økonomiske position og deres adgang til magt. Det er et livslangt ulige forløb – og det skal vi selvfølgelig lave om.

I Frie Grønne har vi masser af forslag, der skal styrke ligestillingen. Vi arbejder for at forbedre kvinders vilkår på arbejdsmarkedet, herunder i forhold til lige løn og et opgør med tjenestemandsreformen, der er med til at fastholde traditionelle kvindefag på lavere lønniveauer end traditionelle mandefag. Vi arbejder for, at sikre flere kvinder i ledende stillinger og bestyrelser. Vi vil bekæmpe vold mod kvinder ved at indføre flere rettigheder og stærkere forebyggelse, både i forhold til voldsudsatte og voldsudøvere.  Vi arbejder for større diversitet og mindre forskelsbehandling på arbejdsmarkedet ved at foreslå krav om anonymisering af alle ansøgninger i staten. Fordi vi vil et arbejdsmarked uden forskelsbehandling og hjælpe de mange højtkvalificerede ansøgere, der sorteres fra inden en samtale pga. køn, etnicitet eller alder og hvilket ofte rammer minoritetskvinder, der går med hovedtørklæde. 

Det er alt sammen vigtige skridt i forhold til at opnå ligestilling. Men der er også brug for at tage hårdere fat på et strukturelt plan. Det kan vi gøre ved at indføre principperne fra feministisk økonomi i Danmark. Med en feministisk økonomisk tænkning tillægges omsorg og relationer også høj værdi og ikke kun penge og økonomisk vækst, sådan som den neoliberale økonomiske tænkning, der er dominerende i dag, gør det. 

Så vi i stedet for at have en konkurrencestat kan vi med en feministisk økonomisk tænkning skabe en balancestat, hvor vi tager ansvar for hinanden, for planeten og alle de generationer, der kommer efter os.

Sådan nærmer vi os et reelt ligestillet samfund. Hvor alle har lige muligheder for at udfolde sit talent og forfølge sine drømme. Uanset køn, race, etnisk oprindelse, religion, tro, handikap, alder eller seksuel orientering.

Der er meget at kæmpe for. Der er meget magt og mange privilegier at omfordele. Så rigtig god kampdag.  

 

Foto: Shutterstock

Smitten stiger: Her lukkes der nu skoler

For at inddæmme et udbrud af coronasmitte er der nedsat en taskforce og en række tiltag er iværksat i bydelen Vollsmose i Odense. Der sker ifølge en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet fordi incidenstallet er stigende.

Vollsmose i Odense er ramt af et smitteudbrud med Covid-19. Derfor lukkes to skoler, testindsatsen i bydelen intensiveres, og Styrelsen for Patientsikkerhed rykker ud i bydelen sammen med kommunens medarbejdere.

"Vi har konstateret et udbrud, som kræver akut handling i lokalområdet. Vi har derfor sat resolut ind og i tæt koordination med Odense Kommune iværksat en række tiltag, da hurtig inddæmning af smitten er forudsætningen for, at vi kan genåbne det øvrige samfund," udtaler sundhedsminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelse.

På baggrund af det stigende incidenstal iværksættes der derfor en række tiltag.

Abildgårdskolen og HC Andersen skolen lukker indtil videre. Dette tiltag er iværksat af Odense Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Derudover intensiveres testaktiviteterne yderligere. Der er sat mobile teststationer op flere steder i området. Alle 10.000 borgere i Vollsmose opfordres kraftigt til at blive testet hurtigst muligt. Der vil snarest komme en lokal udmelding i Vollsmose om, hvornår den øgede testkapacitet er klar til at teste alle borgerne.

For at understøtte indsatsen i bydelen sender Styrelsen for Patientsikkerhed medarbejdere afsted allerede fra weekenden. Styrelsens medarbejdere vil sammen med kommunens medarbejdere være synlige i bybilledet iført veste og vil ringe på døre og informere borgerne om smitteforebyggelse og test.

Dertil vil der bliver omdelt informationsmateriale om smitteforebyggelse og test på relevante sprog. Ligesom Odense kommune er i kontakt med dagligvarebutikker med henblik på at skærpe de hygiejniske forhold, afstandskrav m.m. Kommunen er også i kontakt med moskeer imamer m.m. i nærmiljøet vedr. information om risiko for smitte til fredagsbøn.

Fyns Politi øger opmærksomhed omkring Vollsmosecentret og klubber.

Pas på hvis de ringer: Dette må du ikke gøre

Hvis et udenlandsk nummer, som du ikke kender, ringer til dig, skal du ikke tage telefonen.

Så enkelt er budskabet fra Mit Digitale Selvforsvar ifølge B.T.

Mit digitale forsvar er en tjeneste udviklet af Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden, med det formal at hjælpe og beskytte danskere mod fup og svindel – og det er der desværre meget af for tiden.

Ifølge mit digitale forsvar er det i høj grad svindlernes plan at narre personfølsomme oplysninger ud af potentielle ofre. Oplysninger om betalingskort eller NemID, er nemlig i høj kurs i den kriminelle verden.

Tjenesten tilføjer, at man heller ikke skal ringe tilbage til ukendte udenlandske numre, da dette kan resultere i ekstremt høje telefonregninger. Svindlerne får nemlig på denne måde mulighed for at opkræve opkaldsafgift.

Hovedreglen er derfor, at er man i tvivl om et fremmed nummer skal man ikke tage telefonen. Man kan derimod søge på nummeret på eksempelvis google, da rigtig mange fup-numre er registrerede og anmeldt i forskellige brugerbaserede registrer for telefonnumre.

Foto: Shutterstock

Undersøgelse: Dette kan mindske risiko for brystkræft

En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at kvinder, der har arbejdet udendørs i en årrække, har mindre risiko for brystkræft senere i livet. Forklaringen er formentlig, at solen fremmer dannelsen af D-vitamin, som kan virke beskyttende mod brystkræft.

Kvinder, som bruger en stor del af deres arbejdsliv udendørs, har en lavere risiko for at få brystkræft senere i livet end deres medsøstre, der har arbejdet indendørs, og eksempelvis tilbragt tiden på kontoret.

Det er konklusionen på den nye undersøgelse, der viser, at gevinsten begynder at vise sig, efter at kvinderne har haft udendørsarbejde i ti år i løbet af deres arbejdsliv. Her har kvinder over 50 år en lille, nedsat risiko på otte pct. for at udvikle brystkræft. Efter mindst 20 års udendørsarbejde er risikoen 17 pct. mindre.

Studiet er baseret på data fra en række registre, og forskerne har ikke et endeligt svar på, hvad den biologiske forklaring er:

"Vi kan ikke med sikkerhed sige, hvad årsagen er, men vores hypotese er, at de muligvis kan tilskrives dannelsen af D-vitamin, som sker, når vi får ultraviolet stråling fra solen. Noget forskning tyder på, at D-vitamin kan beskytte mod brystkræft, så det kan være en del af forklaringen," siger ph.d.-studerende Julie Elbæk Pedersen, der har stået i spidsen for det nye studie.

Forskerne understreger, at det kun er nødvendigt med kort tid i solen for at få dækket sit behov for D-vitamin, og at man sagtens kan få behovet dækket, samtidig med at man følger rådene om, hvordan man passer på sin hud i solen.

Kaffe i forårssolen

Der findes i dag kun få undersøgelser af, hvilken betydning det har for kvinder at have udendørsarbejde.

På baggrund af den nye undersøgelse er det nærliggende at overveje at holde kaffepausen udendørs af og til, hvis man tilbringer hele arbejdsdagen indenfor. Men Julie Elbæk Pedersen understreger, at man endnu har for lidt viden til at give direkte anbefalinger.

"Men hvis kommende undersøgelser bekræfter det, vores resultater har vist, kunne det godt give mening at opfordre kvinder med indendørs arbejde til at bruge lidt tid udendørs i løbet af dagen," siger Julie Elbæk Pedersen.

Foto: Shutterstock

Ny plan: 400.000 daglige vaccinestik

Regeringen og regionerne opretter i dag et udbud, der skal sikre mulighed for at vaccinere over 400.000 personer om dagen mod covid-19. Det er private virksomheder, der kan byde ind på opgaven. Samtidig skal praktiserende læger og apoteker via en ny bekendtgørelse også have mulighed for at vaccinere.

Regionerne har planlagt kapacitet til at vaccinere 100.000 personer om dagen. Men i takt med, at flere vacciner godkendes og producenterne leverer flere doser, kan det vise sig ikke at være nok. Derfor oprettes et udbud, hvor private virksomheder kan byde ind på opgaven med at vaccinere mod COVID-19.

Derudover forventer Sundhedsministeriet at udstede en bekendtgørelse, der giver de praktiserende læger og apotekerne mulighed for at vaccinere på samme måde, som det er tilfældet med influenzavacciner.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

"Vaccination mod COVID19 er et altafgørende skridt i kampen mod epidemien. Vi må ikke komme til at stå i en situation, hvor der står vacciner og samler støv, fordi der ikke er nogen til at stikke. Derfor skal vi allerede nu forberede os på den situation ved at lave dette udbud."

Udbudsmaterialet indeholder en række krav til virksomhederne. Vigtigst er kvalitet, og virksomhederne skal naturligvis leve op til de samme høje kvalitetskrav som vil gælde i det offentlige. Det gælder blandt andet kompetencerne hos de, der vaccinerer og effektiviteten i udnyttelsen af vaccinerne, Danmark har til rådighed.

Vaccination udført af private virksomheder vil kunne omfatte ikke-sårbare grupper, dvs. målgruppe 11 (personer med samfundskritiske jobs) og målgruppe 12 (personer over 16/18 år).

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, siger:

"Takket være en kæmpestor indsats fra regioner, kommuner, praktiserende læger og sundhedsmyndigheder er Danmark lige nu blandt de lande i EU, der har vaccineret den største andel af sin befolkning, Nu tager vi næste skridt, så vi kan vaccinere endnu flere danskere – og ligesom danske virksomheder har været en vigtig samarbejdspartner i andre dele af kampen mod covid-19, vil de også kunne være det i vaccineindsatsen."

Opgaven deles op i fem regionale delaftaler, en per region. Hver region kan efter behov aktivere kontrakten med 14 dages varsel. Leverandøren aflønnes efter antal bookinger. Kapaciteten skal være klar i løbet af marts og gælde frem til den 31. juli 2021. 

Visitation og booking vil ske på samme måde som i det offentlige set-up. Dvs. at borgere inviteres på samme måde. Booking vil ske på vacciner.dk, og ved vacciner, der kræver to vaccinationer, bookes der to tider ved første booking. Antallet af vaccinetider vil afhænge af hvor mange doser, Danmark får leveret.