Foto: Shutterstock

Disse to kommuner kan vente yderligere restriktioner

Restriktionerne, som i øjeblikket holdes over Nordjylland, bliver udvidet til andre kommuner.

Der vil mandag blive meddelt af regeringen, at restriktionerne udvides til to vestjyske kommuner. Det er Holstebro og Ringkøbing-Skjern.

Det viser en mail, skriver B.T. 

"Dette bygger blandt andet på, at der er bekymrende stigning i fund af minkvarianter i positive prøver fra personer med bopæl i disse kommuner," læser mailen ifølge dagbladende Ringkøbing-Skjern og Holstebro-Struer. 

Mailen er blevet sendt af sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til følgegruppen. 

Indført lokale restriktioner

Der blev i starten af november indført lokale restriktioner i Nordjylland. Det valgte man, efter at der på fem minkfange blev fundet en muteret coronavirus. 

Regeringen meldte ud, at den kunne skabe problemer i forhold til den kommende vaccine mod coronavirus. Der er derfor indført lokale restriktioner frem til 3. december. 

Restriktionerne er dog mandag blevet lempet. Der sker til gengæld stadig en sekventering af alle positive prøver. Det skal give svar på, hvor udbredt den muterede virus er hos mennesker, der er bekræftet smittet. 

Indkaldt til telefonmøde

Borgmester i Ringkøbing-Skjern Hans Østergaard (V) siger til medierne, at han blev forundret over at blive indkaldt til telefonmødet. 

"Vi har haft mellem seks og ni smittede om dagen den seneste tid, og jeg undrer mig derfor over, at vores kommune er med på vognen," lyder det fra Hans Østergaard. 

Han siger slutteligt, at der ingen mink er tilbage hos dem, og Holstebro er langt hårdere ramt.

Fotografi af Glen Carrie (Unsplash,com)

Regeringen vil lave stikker-system mod religiøse

Mennesker der har en tro er ikke populære - i al fald ikke blandt regeringsfolk i Danmark. Nu vil den danske regering skabe en enhed under udlændingestyrelsen der anonymt på de sociale medier skal overvåge og lave en liste med troende der “ikke må støtte blandt andre religiøse organisationer”.

Der er altså nogle mennesker - et korps af stikkere - der anonymt skal overvåge troende danskere, og ud fra den overvågning lave en liste med dem der skal fratages deres grundlovssikrede ret til at støtte religiøse - og andre - organisationer. Bemærk der er ikke tale om ulovlige organisationer, men bare organisationer i almindelighed - “blandt andre religiøse organisationer”.

“Hvis Udlændingestyrelsen går undercover på sociale medier , vil det give nogle retssikkerhedsmæssige problemer,” siger professor i menneskeret ved Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller.

Nu tænker du måske, “- jamen det er jo farlige muslimske terrorister som regeringen vil beskytte mig imod. Derfor må der gøres en undtagelse” - eller noget i den stil. Men nej, der ikke nødvendigvis tale om “farlige muslimske terrorister”, men potentielt og i praksis alle religiøse mennesker i Danmark.

De “muslimske terrorister” er blot adgangsbilletten til at indføre et princip. Ligesom det er sket indenfor for friskoleverden, hvor det startede med reguleringen og forfølgelsen af muslimske friskoler og for længe siden er gledet over til i ligeså høj grad - eller måske højere grad - at handle om forfølgelse af kristne troende, så rummer dette tiltag også denne indbyggede mulighed.

“Man kan jo ikke diskriminere når man forfølger - det skal sandelig være alle troende der forfølges”. Og med de negative følelser som f.eks. et regeringsmedlem som Pia Rosenkrantz Theil har for kristendommen er det mere end almindelig sandsynligt at stikkerne også - eller måske primært - kommer til at rette deres søgelys på kristne.

Metodikken er, som altid i et totalitært system, at starte med en udvalgt gruppe, og derefter brede terroren ud til gradvist flere og flere. “Først hentede de alle de rødhårede. Jeg gjorde ingenting. Så kom de efter dem med fregner, men de var jo ikke ude efter mig… - Men til sidst blev det så mig de hentede, og da var det kun mig der stod tilbage.” - du har måske hørt historien…?

Hvis de ikke “kommer efter dig” er det nok fordi du er en af dem der allerede adlyder. Så skulle du måske spørge dig selv: “Hvad er det egentlig jeg adlyder?”

Det danske samfund, begynder - ligesom den øvrige verden - mere og mere at ligne virkeliggørelsen af de sidste sider i Biblen. De sider hvor realiseringen af et verdensomspændende totalitært samfund beskrives og hvor særligt kristne er udset som tyrannens (og verdens) fjende nummer et.

Referencer:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/regering-vil-gaa-undercover-...
https://www.kirke.dk/kristne-trossamfund-betaler-venstrefloejens-islamkr...
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/social-kontrol-blandt-kristne-...
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/minister-vaemmes-over-kirkel...
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/enhedslisten-abortmodstandere-boer-ogsaa-offentliggoeres-paa-forbudsliste
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/den-katolske-kirke-og-fri...
http://bibelweb.dk/bibelindex/
http://bibelweb.dk/indledning-til-abenbaringen/

Fotografi af Mufid Majnun (Unsplash.com)

Nu kan din chef få dig tvangstestet

Wupti - så fik Dansk Industri gennemtrumfet sin vilje, og nu kan din chef tvinge dig til at få stukket en vatpind langt op i din næse og dybt ned i halsen. Dernede hvor du raller. Hvis du altså vil beholde dit job…

Regeringen har i tæt samarbejde med Dansk Industri gennemført sin nyeste hastelov, som giver din arbejdsgiver helt nye midler og muligheder. Det drejer sig selvfølgelig om den der sygdom, du ved - der giver regering, myndigheder og nu altså også din chef lov til det meste.

“Ved middagstid torsdag vedtog Folketinget en lov, der betyder, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for covid-19, og at den ansatte skal oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen.”

Kravet om testning kan ifølge loven tages i brug af arbejdsgiveren, hvis det er »sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn«. Der er ingen nærmere oplysninger om hvornår noget er “sagligt begrundet”. Bemærk at det ikke skal være “fagligt” begrundet, altså sundhedsfagligt begrundet. Det er med andre ord op til din chef at vurdere, da hun/han jo f.eks. bedst kender virksomhedens driftsmæssige udfordringer. Så kan du selv bestemme om du vil være lydig eller miste dit job.

Så grundlæggende kan arbejdende danskere nu blive behandlet som landmænd i årevis har behandlet deres kvæg. Den ansatte har mistet sin ret til at bestemme over sin egen krop, hvis vedkommende vil fastholde sit job.

Men tro ikke at det stopper der. Selvfølgelig gør det ikke det. Næste skridt er naturligvis vaccinen som samme organisationer, plus de internationale, for alt i verden vil have ind i din krop. Den der genmanipulerede vaccine som i medierne bliver fremstillet som den store frelser for enden af den politikerpåførte frygtfryser, du befinder dig i.

I Irland har myndighederne allerede gennemført et “healthpass” som er nødvendigt hvis man skal kunne “go about ones daily activities” som de så smukt siger, og EU har allerede i 2018 planlagt at der inden 2022 skal være vaccine-pas overalt i EU. Det Irske “healthpass” er en app som installeres på brugerens smartphone og viser om man har en frisk negativ covid-test (eller andre sygdomme der senere evt. kommer til at plage samfundene). Appen har allerede indbygget opgraderingen til når vaccinerne skal udrulles.

Ja, vi lever sandelig i et mere og mere ekstremt teknokratisk tyranni. Hvert skridt der tages begrundes med “folkesundheden”. Og når bureaukrat-ansigtet lægges i de rigtige alvorlige folder, mens det siges, så lader de fleste danskere de nye magtbeføjelser til myndighederne glide ned med tryg tilfredshed.

Men i et totalitært samfund er det faktisk ikke de psykopatiske magthavere der virkeliggør det totalitære system. Nej, det er de medløbere der accepterer og udfører ordrerne som psykopaterne “kræver udført”. 

Referencer:

https://www.berlingske.dk/politik/lovforslag-hastet-gennem-folketinget-n...
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l102/20201_l102_som_ved...
https://www.youtube.com/watch?v=U88ZKJhztiM
https://www.strategic-culture.org/news/2020/06/28/2022-vaccination-passp...

Godt nyt til danskerne: Store fradrag på vej

Der er godt nyt til rigtig mange danskere, når regeringen ender med at præsenterer de udspil, de netop arbejder på. De vil nemlig give store fradrag, så det bliver lettere for danskerne at komme ud at få oplevelser.

En del af de igangværende finanslovsforhandlinger handler om at finde en løsning på, hvordan regeringen på sundhedsforsvarlig vis kan gøre det billigere for danskerne at spise på restaurant eller overnatte på hotel.

Dette meddelte statsminister Mette Frederiksen torsdag til en konference, som Horesta, der er brancheorganisationen for hoteller og restauranter, stod bag. Det skriver Fagbladet 3F.

"Vi arbejder stadigvæk med, om vi kan få lavet noget fradrag eller på en eller anden måde få undersøgt, hvordan danskerne kan få mere for deres penge. Den idé har vi været igennem mange gange, og jeg synes, at den er god," fortæller Mette Frederiksen. 

Det kigger vi på nu

Siden marts har den danske regering undersøgt forskellige løsninger på, hvordan danskerne kan bruge penge på oplevelser, restaurantbesøg, hotelophold mv. gennem en voucher eller et fradrag. 

"Og det sidder vi og kigger på nu. Det kan godt være, at det kan være i sammenhæng med det fradrag, vi kender, hvor tanken er at hæve servicefradraget," siger statsministeren. 

Horestas konference, Next Normal, har til formål at sætte fokus på, hvordan branchen som helhed kan udvikle sig under og efter corona. 

Et fradrag, der kan hjælpe branchen på vej, har længe stået højt på foreningens ønskeliste. Et sådant fradrag vil nemlig kunne imødekomme dele af branchens tab af indtægt, der er forårsaget af corona. 

Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, der er blevet hårdest ramt af pandemien. De mange restriktioner, der er blevet indført af den danske regering, har nemlig resulteret i, at gæsterne bliver væk.

Siden Danmark gik i dvale den 11. marts i år, har branchen som helhed mistet 17 milliarder kroner i omsætning, beretter Horesta om. Det er et fald på 42 procent i forhold til samme periode sidste år.

Fotografi af yns plt (Unsplash.com)

Juraprofessorer: “Surrealistisk”, “helt uden for de traditionelle retsgarantier” og “en kortslutning af hele systemet”

Superlativerne står i kø når forskellige juraprofessorer forsøger at beskrive den danske regerings forvaltning af magt i forbindelse med det regeringsbeordrede massedrab på alle danske mink og aflivningen af hele virksomhedssektoren.

Bent Ole Gram Mortensen er professor i jura ved Syddansk Universitet, og har beskæftiget sig indgående med erhvervsreguleringsret, herunder erhvervsforvaltningsret. Han har desuden skrevet om “minksagen” i en kronik hos Altinget.

Her kalder han det »grænsende til det surrealistiske«, at der hverken var hjemmel eller oplyst en begrundelse for påbuddet i Fødevarestyrelsens e-mail fra 6. november.

Det kan tilføjes at Fødevarestyrelsen i den mail styrelsen sendte den 10. november igen påbyder at minkavlerne skal dræbe alle deres mink og samtidig skriver:
“Regeringen er derfor i fuld gang med at etablere de nødvendige hjemler til at påbyde aflivning uden for zonerne.”

Dvs. i samme brev kræver myndighederne at borgere overtræder loven, mens de indrømmer, at de er igang med at ændre loven, så den lovovertrædelse de kræver gennemført, en gang i fremtiden kan blive lovlig.
Er det sært, at juraprofessorer undrer sig og har svært ved at finde dækkende ord for regerings- og myndighedshandlingerne?

Professor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet Frederik Waage prøver at finde ord og kalder situationen “en kortslutning af hele systemet” og siger desuden at “Minkavlerne står helt uden for de traditionelle retsgarantier, fordi styrelsen blot giver et ulovhjemlet diktat om, hvad avlerne skal gøre.“

Nu er fødevareminister Mogens Jensen så blevet ofret af regeringens støttepartier. Mon det ændrer på diktaturet i Danmark under ledelse af statsminister Mette Frederiksen?


Referencer:
https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/juraprofessor-mink-forloebet-...
https://www.berlingske.dk/samfund/juraprofessorer-om-minksag-grundlaegge...
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Mi...
https://www.denoffentlige.dk/lige-nu-foedevareminister-mogens-jensen-gaa...

 

Foto: Shutterstock

Skattestyrelsen kommer med klar opfordring i dag: Tjek det nu

Skattestyrelsen kommer med en klar opfordring til danskerne, efter det i dag er blevet muligt at tilgå sin nye forskudsopgørelse.

I dag tirsdag den 17. november er det tid til, at danskerne kan se den forskudsopgørelse som Skattestyrelsen har gjort klar til danskerne.

Forskudsopgørelsen vil være mulig for danskerne at tjekke i dag, og Skattestyrelsen gør danskerne opmærksomme på, at det vil være en rigtig god ide at tage et kig på den. Der er nemlig noget, som danskerne særligt skal være særligt opmærksomme på.

Mange danskere har nemlig været udfordret i 2020, og derfor er det ikke sikkert, at økonomien er den samme, som da man begyndte året.

“Jeg vil opfordre til, at man er opmærksom på forskudsopgørelsen, hvis der er sket store forandringer i ens økonomi,” fortæller underdirektør i Skattestyrelsen, Karolin Klaksvig til Finans.

Kæmpe skattesmæk til danskerne

Det er dog ikke kun forskudsopgørelsen for 2021, som danskerne bør kigge på, det er også opgørelsen for det igangværende år. Det er nemlig kun få dage siden, at Skattestyrelsen sendte en mail ud, hvor de forklarede, at mange danskere har et for højt befordringsfradrag, da de har arbejdet hjemme meget af tiden i 2020.

Det betyder, at danskerne der har arbejdet hjemme, men som ikke har rettet i deres fradrag, kan blive bonget for 900 kroner per måned. Resultatet over et helt år vil være, at man skylder skat 10.800 kroner.

“For man er ikke berettiget til befordringsfradrag, når man arbejder hjemmefra. Det kræver, at man har kørsel til og fra arbejde,” fortæller underdirektøren i en pressemeddelelse tidligere på ugen.

Du finder din forskudsopgørelse inde på Skats hjemmeside.

Foto: Chris1million

Paludans milliondyre hadcirkus må stoppes

Det er højst opsigtsvækkende, at Rasmus Paludan i Frankrig er kommet på terrorlisten, mens vi i Danmark har brugt over 120 millioner på at sikre, at hans racistiske cirkus kan gennemføres overalt.

Af Sikandar Siddique, politisk leder for Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti

I Frankrig står Rasmus Paludan på terrorlisten og er blevet anholdt og fængslet for at planlægge at afbrænde koranen ved Triumfbuen. Han har dertil fået et forbud mod at være i Frankrig.

Det sker efter, at han også er blevet smidt ud af Belgien og har fået indrejseforbud i et år. Her blev han udvist for at repræsentere en seriøs trussel, når det kommer til den offentlige orden.

Tidligere på efteråret blev Paludan anholdt i Berlin, hvor han forsøgte at rejse ind i Tyskland trods forbud.

I sensommeren blev Paludan nægtet indrejse i Sverige i to år, fordi man i vores andet naboland frygtede, at han ville begå en forbrydelse.

Der har altså ikke været meget slinger i valsen i udlandet, når det kommer til at håndtere Paludan.

Omvendt har vi i Danmark indtil august i år brugt over 127 millioner kroner på at beskytte Rasmus Paludan. Jeg behøver vist ikke at forklare, hvor meget velfærd og hvor meget grøn omstilling og hvor mange integrationsprojekter, man kunne finansiere for det beløb. Så mens vores nabolande klart og utvetydigt tager afstand fra Paludans rablende racismekorstog, bruger vi i Danmark mange, mange millioner skattekroner på at sikre, at han kan brænde koranen af præcis, hvor han vil.

Det skriger til himlen. Og det er dybt kritisabelt, at man fra dansk side på den måde nærmest blåstempler hans koranafbrændinger.

For det er klart, at alle skal beskyttes, hvis de udsættes for dødstrusler eller lignende, men der må også være en grænse – for når man selv aktivt og igen-og-igen-og-igen opsøger situationer, der kan afføde ballade, så har man også selv et ansvar, som man bør tage på sig. Hvis man stiller sig ud på en motorvej, risikerer man at blive kørt ned. Det er ikke statens ansvar at beskytte én, hvis man selv stædigt og gentagne gange fremprovokerer trusler.

Selv Naser Khader, der ellers ofte taler for uindskrænket ytringsfrihed, har opfordret Rasmus Paludan til at ”skrue lidt ned for ghettobesøgene” og tilføjet ”Han skal beskyttes, så hans hverdag fungerer, men det er mange penge at smide efter hans cirkus. Han behøver ikke konstant at opsøge ballade.”

Og det er det, han gør. Han opsøger ballade. Ballade, som kan give hans usympatiske, fremmedfjendske og landsskadelige politiske projekt vind i sejlene.

Jeg synes, vi fra dansk side skal sige det klart og tydeligt til Paludan: Du kan få beskyttelse i dit almindelige liv, men vi vil ikke spændes for din politiske vogn.

Der er mange, der gør beskyttelsen af Rasmus Paludan til et spørgsmål om ytringsfrihed. Men vil de samme mennesker sige, at der ikke længere er ytringsfrihed i Frankrig, Belgien, Tyskland eller Sverige? Nej, vel. Der er masser af ytringsfrihed. Men man har bare sagt klart nej til at deltage i et racistisk cirkus.

Det burde vi også gøre i Danmark. Det kunne man eksempelvis gøre ved at kriminalisere de handlinger, som han gør sig skyld i, sådan som det er i vores nabolande.

Foto: Shutterstock

Forskere jubler over dansk corona-vaccine: “En af de bedste vacciner i verden”

En dansk vaccine mod covid-19 er klar til afprøvning på mennesker.

Det er lykkedes forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med en række virksomheder at færdigproducere en vaccine mod covid-19, der er klar til test. 

Det skriver DR.dk.

Vaccinen er klar til at blive testet på mennesker, og det er, i følge Adam Sander, som er lektor på Københavns Universitet og leder i vaccinefirmaet Adaptvac, der har stået i spidsen for vaccinen, et kæmpe skridt mod en vaccine.

“Vi tror, at vi har en af de bedste vacciner i verden,” slår han fast overfor DR, og hvis tingene arter sig som forskerne forventet, så vil de begynde at teste vaccinen på mennesker i januar 2021.

Anden danske vaccine

Det er kun fem dage siden, at vi kunne fortælle om en anden dansk vaccine, som også viser lovende resultater. 

Det er Statens Serum Institut, der har har udviklet en kandidat til vaccine mod COVID-19. Vaccinen har i den indledende udviklings- og testfase vist lovende resultater og er nu klar til at blive testet i mennesker. Det oplyste Sundheds- og Ældreministeriet i pressemeddelelse. 

Folketingets finansudvalg har bevilget 18,8 mio. kr. til Statens Serum Institut til at forberede de kommende kliniske testfaser af denne vaccinekandidat. 

”Det er vigtigt, at vi fra dansk side bidrager til udvikling og forskning i vacciner mod COVID-19, da det potentielt kan sikre Danmark adgang til et bredere udvalg af vacciner. Denne bevilling betyder, at de første kliniske testfaser kan gennemføres”, udtaler Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og uddyber:

“Efterfølgende skal vaccinen testes i stor skala, hvis den har potentialet til at blive godkendt. Men uanset hvad udfaldet af testene bliver, er udvikling af en vaccine på Seruminstituttet med til at øge vores viden om COVID-19 og ruste os bedre til udvikling af fremtidige virusvacciner mod fremtidige pandemier.”

Foto: Shutterstock

Pernille Vermund: Mette Frederiksen og regeringen bør gå af

Mette Frederiksen og resten af den danske regering bør gå af. De mener Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund.

Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti har sagt, at han ønsker, at man igangsætter en undersøgelse af regeringen og Mette Frederiksen (S). Noget, som Pernille Vermund ser ud til at støtte.

Hun skriver nemlig på Facebook, at regeringen bør gå af. Det mener hunblandt andet fordi, at Mette Frederiksen har erkendt, at hun har handlet i strid mod loven.

Hun har nemlig ikke lovhjemmel på sin side, da hun beordrede alle mink i Danmark skulle aflives. Det har dog ikke forhindret regeringen i at forsætte lovbruddet. 

"På Fødevarestyrelsens hjemmeside med oplysninger om vilkårene for minkavlere uden for smittezonerne står der - selv efter en opdatering - at regeringen har besluttet, at alle mink skal aflives, og at minkavlerne får en bonus for at gøre det hurtigt," skriver Pernille Vermund på sin Facebook-profil. 

Regeringen har handlet alene

Pernille Vermund skriver yderligere, at regeringen hverken har ret til at træffe beslutningen om, at alle mink skal aflives, ligesom de heller ikke har ret til at udlove en bonus til minkavlerne, da det skal besluttes ved lov i Folketinget. 

Det er ikke sket. 

"Regeringen begår lovbrud, lyver, misbruger sin magt og knægter demokratiet på det groveste. Det er chokerende at være vidne til. Forstår de selv alvoren af det, de er i gang med?" 

Regeringen har nu lovet, at de vil fremlægge en redegørelse for fødevareministeriets håndtering af sagen. Folketinget har ligeledes besluttet, at de vil have en uvildig undersøgelse af hele forløbet. 

"For mig og Nye Borgerlige er der dog ingen tvivl. Regeringen, der bryder loven - og forstætter forbrydelserne længe efter, at den har erkendt lovbruddet - må gå af og udskrive valg med det samme." 

Mistillidsvotum til afstemning

Hun skriver slutteligt, at de er blevet indkaldt til en hasteforespørgsel om sagen, hvor Nye Borgerlige ønsker at sætte et mistillidsvotum til regeringen til afstemning. 

Det vil finde sted på onsdag. 

"Den kyniske virkelig er jo den, at jo længere regeringen fortsætter sine forbrydelser, jo større er sandsynligheden for, at minkerhvervet allerede er helt aflivet, den dag Folketinget skal stemme om erhvervets overlevelse og erstatning," skriver Pernille Vermund.

Foto: Shutterstock

Skattestyrelsen: Disse 700.000 danskere risikerer stort skattesmæk

Skattestyrelsen har udsendt en opfordring til 700.000 danskere om, at de bør tjekke deres aktuelle forskudsopgørelse, da de risikerer et stort skattesmæk.

Har du arbejdet hjemmefra på grund af coronavirus? Og har du ikke justeret dit befordringsfradrag efter dette? I så fald risikerer du et skattesmæk.

Et stort antal danskere har været nødt til at arbejde hjemmefra under coronapandemien. 

Op mod 700.000 danskere opfordres af denne årsag af Skattestyrelsen til at tjekke deres aktuelle forskudsopgørelse. Her skal de justere deres befordringsfradrag, hvis de har arbejdet hjemmefra, for at undgå et skattesmæk. 

Det har Skattestyrelsen skrevet i en pressemeddelelse. 

Arbejder man hjemmefra, men får man ikke justeres sit befordringsfradrag, kan det blive en bekostelig affære. 

"For de danskere, der har et årligt befordringsfradrag på 40.000 kroner og derover, kan det blive til cirka 900 kroner i skattesmæk per måned, de ikke har kørt til og fra arbejde," fortæller Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen, og følger op: 

"For man er ikke berettiget til befordringsfradrag, når man arbejder hjemmefra. Det kræver, at man har kørsel til og fra arbejde." 

Befordringsfradraget, der også er kendt som kørselsfradrag, bliver årligt brugt af omtrent 1,2 millioner danskere. 

Ud af denne gruppe personer, er der kun omtrent en halv million, der har justeret deres befordringsfradrag fra januar til oktober. Det er ensbetydende med, at der er 700.000 personer, der potentielt mangler at justere deres befordringsfradrag. 

Det er fortsat muligt at nå at ændre sin forskudsopgørelse fra i år, mens opgørelsen fra 2021 åbner den 17. november. 

Her opfordrer Skattestyrelsen til, at man overvejer, hvorvidt befordringsfradraget skal justeres, hvis man allerede nu er klar over, at man kommer til at arbejde hjemmefra.

Arbejdstagere er berettiget til befordringsfradrag for alle typer lønnet arbejde, hvis blot man har mere end 24 kilometer til og fra arbejde. Det vil sige, at der skal være mindst 12 kilometer hver vej.