Ny karakterskala skal understøtte en positiv læringskultur

Akademikerne har fremsendt den akademiske fagbevægelses overvejelser om en ny karakterskala til Ekspertgruppen til ændring af karakterskalaen. Ekspertgruppen blev nedsat at undervisningsministeren og uddannelsesministeren i april og arbejdet forventes afsluttet ultimo september i år.

Akademikernes overvejelser om en ny karakterskala er funderet på den store og brede erfaringsbase med karaktergivning, der findes blandt Akademikernes medlemsorganisationer, der organiserer undervisere og censorer på de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser; erhvervsakademier, professionshøjskoler, kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner samt universiteter. 

Overvejelserne er formuleret som fem hensyn som en god karakterskala - og dens anvendelse - skal kunne opfylde. Akademikerne vurderer samtidig anvendelsen af karakterskalaen mindst lige så vigtigt som selve skalaens indretning. Følgende fem hensyn vil danne grundlag for Akademikernes vurdering af ekspertgruppens forslag til ny karakterskala:  

 1. Understøtter en positiv læringskultur 
 2. Reducerer en negativ præstationskultur 
 3. Er gennemsigtig, fair og anvendelig i forhold til optagelsessystemet 
 4. Indgår i intern kvalitetssikring af uddannelserne 
 5. Er internationalt sammenlignelig. 

Akademikerne ser frem til at indgå i dialog med ekspertgruppen, ligesom vi imødeser en god og konstruktiv debat, når ekspertgruppens løsningsforslag bliver offentliggjort til efteråret.

Akademikernes indspil til Ekspertgruppen til ændring af karakterskala kan findes her.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 20.08.20 Uddannelse
  Ny uddannelse med løn skal give akademikere mulighed for at blive pædagoger

  Mens det er svært for mange akademikere at få fodfæste på arbejdsmarkedet, er der mangel på pædagoger. Forslag om ny merituddannelse, der støttes af to københavnske borgmestre, kan gøre bachelorer til pædagoger på godt to år med løn under uddannelsen.

 • 29.07.20 Uddannelse
  Kvinderne mangler på STEM-studierne

  Trods et øget fokus på at få flere kvinder til at vælge en STEM-uddannelse, ser vi i år kun en meget lille stigning i andelen af kvindelige studerende på STEM-uddannelserne. Det ærgrer Ledernes uddannelseschef, Thomas Christensen.

 • 28.07.20 Uddannelse
  Karakterkravene til de videregående uddannelser falder

  Karaktergennemsnittet for at komme ind på de fleste videregående uddannelser falder markant i 2020-optaget. Det sker hovedsageligt, fordi bonussen for hurtig studiestart fra 2020 er afskaffet.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Så mange har søgt ind på en videregående uddannelse

  94.604 har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er 5.850 flere end sidste år, svarende til en stigning på 7 procent. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, der især er glad for, at hver femte ansøger har søgt ind på en af de fem store velfærdsuddannelser.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Der er brug for at uddanne endnu flere pædagoger

  Det er positivt, at faldet i kvote 1-ansøgere til pædagoguddannelsen er stoppet efter flere års nedgang. Men det er stadig nødvendigt at tiltrække og uddanne endnu flere pædagoger for at følge med det stigende børnetal og minimumsnormeringer. Det kræver, at politikerne tager ansvar for at løfte pædagoguddannelsen og forbedre vilkårene for det pædagogiske arbejde, fastslår BUPL.