Ny karakterskala skal understøtte en positiv læringskultur

Akademikerne har fremsendt den akademiske fagbevægelses overvejelser om en ny karakterskala til Ekspertgruppen til ændring af karakterskalaen. Ekspertgruppen blev nedsat at undervisningsministeren og uddannelsesministeren i april og arbejdet forventes afsluttet ultimo september i år.

Akademikernes overvejelser om en ny karakterskala er funderet på den store og brede erfaringsbase med karaktergivning, der findes blandt Akademikernes medlemsorganisationer, der organiserer undervisere og censorer på de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser; erhvervsakademier, professionshøjskoler, kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner samt universiteter. 

Overvejelserne er formuleret som fem hensyn som en god karakterskala - og dens anvendelse - skal kunne opfylde. Akademikerne vurderer samtidig anvendelsen af karakterskalaen mindst lige så vigtigt som selve skalaens indretning. Følgende fem hensyn vil danne grundlag for Akademikernes vurdering af ekspertgruppens forslag til ny karakterskala:  

 1. Understøtter en positiv læringskultur 
 2. Reducerer en negativ præstationskultur 
 3. Er gennemsigtig, fair og anvendelig i forhold til optagelsessystemet 
 4. Indgår i intern kvalitetssikring af uddannelserne 
 5. Er internationalt sammenlignelig. 

Akademikerne ser frem til at indgå i dialog med ekspertgruppen, ligesom vi imødeser en god og konstruktiv debat, når ekspertgruppens løsningsforslag bliver offentliggjort til efteråret.

Akademikernes indspil til Ekspertgruppen til ændring af karakterskala kan findes her.

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 17.06.20 Uddannelse
  Dagpenge hæves under uddannelse

  Fra 1. august 2020 får ledige over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Det indgår i én af to politiske aftaler med i alt 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

 • 16.06.20 Uddannelse
  Test skal støtte pædagogikken – ikke sabotere den

  De nationale test har mødt bred kritik, og politikerne har besluttet at skabe et nyt testsystem. Christian Christrup Kjeldsen, lektor og viceinstitutleder på DPU, mener, vi skal benytte lejligheden til at tænke nyt. Blandt andet skal testopgaverne være i tråd med den faglige virkelighed, eleverne møder i undervisningen, forklarer han i det nye nummer af Asterisk, der sætter fokus på test.

 • 16.06.20 Uddannelse
  Kan vi overhovedet have en normal skoledag efter sommerferien?

  Hvis man fastholder de nuværende afstandskrav i folkeskolen, vil det være stort set umuligt for skolerne at vende tilbage til en normal skolehverdag efter sommerferien. KL opfordrer regeringen til en hurtig afklaring, så skolerne ved, hvad de skal planlægge efter, og så elever og forældre ved, hvilken skoledag der venter.

 • 12.06.20 Uddannelse
  Christiansborg giver penge til 5000 ekstra studiepladser

  Regeringen og alle Folketingets partier giver de videregående uddannelser et ekstraordinært COVID-særtilskud til at oprette 4.500 ekstra studiepladser. Partierne har samtidig en ambition om 500 nye pladser på velfærdsuddannelserne. I alt prioriteres 210 millioner kroner til at øge optaget.

 • 11.06.20 Uddannelse
  Opkvalificeringsudspil: Ret til at uddanne sig til ti procent over dagpengesatsen

  Med et omfattende opkvalificeringsudspil vil regeringen investere massivt i, at de mange mennesker, der mister jobbet under corona-krisen, kan få løftet deres kompetencer. For regeringen er det afgørende, at der handles hurtigt, så ledige kan blive omstillet til nye corona-job og grønne job. Allerede fra august skal ufaglærte ledige over 30 år have ret til et uddannelsesløft på 110 procent dagpenge.