Afdækning af lægeperspektiver på Fælles Skolebænk i Region Hovedstaden

Når læger skal motiveres til at deltage i tværfaglig og tværsektoriel uddannelse i forbindelse med forløbsprogrammerne, er der behov for at tage afsæt i konkrete opgavefællesskaber, hvor lægerne kommer i kontakt med relevante fagpersoner fra lokalområdet.

Det er en af konklusionerne i denne undersøgelse af Region Hovedstadens kompetenceudviklingsforløb Fælles Skolebænk, der sigter mod at forbedre samarbejdet mellem kommune, sygehus og almen praksis omkring deres fælles patienter med KOL og diabetes.

Undersøgelsen har haft fokus på at analysere lægernes perspektiv på Fælles Skolebænk og deres præferencer for kompetenceudvikling. Udgangspunktet har været, at meget få læger har tilmeldt sig Fælles Skolebænk.

Rapporten konkluderer desuden, at Fælles Skolebænk i højere grad tiltaler praktiserende læger end hospitalsansatte læger, og at mange af lægerne har en oplevelse af, at det lægefaglige og kliniske arbejde ofte går tabt i tværfaglig og tværsektoriel undervisning. Derfor har denne type aktiviteter lav prioritet sammenlignet med klinisk kompetenceudvikling og videndeling internt i egen organisation.

KORA på DenOffentlige.dk KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har eksisteret siden 1. juli 2012 som resultat af sammenlægningen af Anvendt KommunalForskning (AKF), Dansk...
Aktivitet: Artikler: 25 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer