Aftale om en senere tilbagetrækning

FINANSMINISTERIET: Regeringen har i dag indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en ambitiøs reform af tilbagetrækningssystemet. Reformen indeholder tre hovedelementer: * Fremrykning af Velfærdsaftalens forøgelse af efterløns- og folkepensionsalderen med 5 år * En 3-årig efterlønsordning * En seniorførtidspension for nedslidte

Den nye efterløn får en stærkere social profil. Ydelsen sættes op og modregningen for pensionsformue øges. Dermed målrettes efterlønnen kortuddannede med små pensionsformuer. Derudover gives mulighed for at få betalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit, hvis man melder sig ud af ordningen.

Aftalen modgår presset på de offentlige finanser som følge af den demografiske udvikling og styrker dansk økonomi:

*Beskæftigelsen øges med godt 65.000 personer i 2020
*De offentlige finanser forbedres med 18 mia. kr. i 2020
*Den finanspolitiske holdbarhed styrkes med knap 10 mia. kr. (godt ½ pct. af BNP)
* Velstanden (BNP) øges med 47 mia. kr. i 2020

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

- Jeg er glad for, at et flertal af ansvarlige partier i Folketinget bakker op om en ambitiøs reform, der sikrer en ansvarlig linje i den økonomiske politik. Det er helt afgørende, at vi nu har taget hånd om langt størstedelen af den udfordring, der tegner sig for dansk økonomi frem mod 2020.

Med aftalen sikrer vi, at arbejdsudbuddet øges, samtidig med at den nye 3-årige efterlønsordning målrettes personer med små pensionsformuer og mange år på arbejdsmarkedet. Desuden sikres der med seniorførtidspensionen en enkel og hurtig adgang til førtidspension for personer, der er nedslidte og tæt på pensionsalderen.

Aftalen bidrager til at sikre balance i den offentlige økonomi og dermed, at der frem mod 2020 vil være plads til vækst i udgifterne til blandt andet sundhed og uddannelse.

Hent ministeriets faktaark

Læs aftaleteksten

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer