KL afviser beskyldninger i sag om plejefamiliers vederlag

KL anbefaler ikke, at plejefamiliernes vederlag skal sættes ned. Der er lige så mange plejefamilier, hvis vederlag sættes op, som der er familier, hvis vederlag sættes ned. Langt de fleste plejefamilier – to tredjedele – fastholdes på det samme vederlag.

Retningslinjerne for aflønning af plejefamilier er klare. Familierne indgår en kontrakt med kommunen, der typisk kan genforhandles én gang om året. Plejefamilierne oplyses om dette både mundtligt og skriftligt i kontrakten.

Det sker dels for at sikre, at plejefamilien bliver honoreret tilstrækkeligt, dels for at se, om plejeopgaven er blevet mindre, fx fordi den unge er kommet på efterskole, barnet er startet i dagtilbud eller i skole etc. Honoreringen kan i disse tilfælde sættes enten op eller ned.

Fakta er, at vederlaget lige så ofte sættes op som ned. I en ny undersøgelse fra Deloitte om plejefamiliers rammer og vilkår fremgår det, at plejefamilierne i 18 procent af tilfældene sættes ned, i 18 procent sættes de op - og endelig at plejefamilierne i 64 procent af tilfældene fastholdes på det samme antal vederlag.

KL undrer sig derfor over beskyldninger fra Plejefamiliernes Landsforening om, at kommunerne tager plejebørn som gidsler i en lønstrategi. Og KL tager klart afstand fra beskyldninger fremført i Metroxpress i dag om, at ”KL ser stort på loven”.

”KL har ingen anbefalinger om generelt at sætte vederlaget ned,” siger formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg, Jane Findahl.

”Hvis barnet får det bedre eller fx begynder på efterskole, vil situationen for familien jo ikke være den samme, og den plejeforælder, der tidligere har gået hjemme, kan måske tage et erhvervsarbejde. Og så er opgaven jo en anden. Men det skal altid bygge på en konkret vurdering. Er plejefamilierne mere belastede, sættes vederlaget op. Og er de mindre belastede, sættes det ned,” siger Jane Findahl.

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer