Regeringen sikrer ro om finansieringen til privatbanerne

Regeringen fastholder de nuværende fordelingsnøgler for bloktilskud og investeringstilskud – også efter 2016. Dermed får regionerne klarhed om fordelingen af deres tilskud til driften og vedligeholdelsen af privatbanerne.

I august sidste år besluttede regeringen i økonomiaftalen med regionerne, at den nuværende finansieringsmodel for privatbanerne midlertidigt skulle videreføres i 2016. Regeringen ville herefter tage stilling til, hvorvidt det skulle se anderledes ud efter 2016, når den havde haft lejlighed til at se på behovet for eventuelle supplerende analyser i lyset af den udvalgsrapport om privatbanernes finansiering, som blev præsenteret i marts 2015. 

Rapporten belyste blandt andet et forslag fra Danske Regioner om at ændre lovgivningen vedr. regionernes finansiering for at give regionerne friere rammer til at erstatte privatbaner med buskørsel. 


Regeringen har nu besluttet, at der ikke er grundlag for at gå videre med forslaget fra Danske Regioner. For at understøtte regionernes investeringer i privatbanerne aflyser regeringen samtidig den tidligere forudsatte omlægning af det statslige investeringstilskud til privatbanerne til bloktilskud. 

Regionerne vil således fremover have de samme rammer for at drive og vedligeholde privatbanerne, som de hele tiden har haft. Samtidig vil regionernes tilskud fortsat afhænge af, i hvilket omfang der er privatbaner i de enkelte regioner.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

- Regeringen lægger vægt på, at vi har en sammenhængende kollektiv trafik i hele landet. Derfor har det været vigtigt for os, at regionerne får afklaret, om der ændres i fordelingen af finansieringen til blandt andet privatbanerne. Det er nu på plads, så regionerne kan prioritere og tilrettelægge den regionale kollektive transport. Min klare forventning er, at regionerne også fremadrettet tager hensyn til både den kollektive trafik og en effektiv drift.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt siger:

- Den aktuelle situation på Tølløsebanen er et godt eksempel på, at denne her afklaring har været tiltrængt.  Når nu der er skabt den klarhed om privatbanernes finansiering, som Region Sjælland har efterlyst, forventer vi i regeringen også, at regionen sørger for en hensigtsmæssig vedligeholdelse i fremtiden.

Emneord: Privatbaner, Togtrafik, Kollektiv trafik, Bloktilskud
Transport- og Bygningsministeriet på DenOffentlige.dk Transport- og Bygningsministeriet
Aktivitet: Artikler: 43 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også