Region Hovedstaden afprøver telemedicin i storskala

Mere end 450 patienter og gravide skal i eget hjem måle og vurdere deres egen tilstand for at få en bedre livskvalitet

Gravide, der måler deres vægt, urin og blodtryk, før deres konsultation hos jordemoder, og sender det ind til hospitalet. KOL-patienter, som bruger en elektronisk tavle-PC til at aflevere målinger af deres lungefunktion, og patienter med kronisk tarmsygdom som tager billeder af en afføringsprøve for at mildne sygdomsforløbet. 

Det er alt sammen elementer i det største forsøg nogensinde med telemedicin i Region Hovedstaden.
 
Telemedicin i storkskala
Forsøget skal vise, om borgerne i stor skala selv kan måle deres tilstand, og hvor store gevinster der ligger i telemedicin for borgerne, når det gælder deres egen helbredelse eller graviditet, og i besparelser på sundhedspersonalet.
 
Store forventninger
- Vi har store forventninger til forsøget. Sundhedsvæsnets effektivitet kan formentlig øges ved at øge antallet af selvhjulpne patienter, og patienterne bliver styrket ved i højere grad at tage del i deres egen behandling. Derudover satser vi på at lægge den første asfalt til den telemedicinske motorvej, så flere og flere patienter kan kobles på telemedicin, siger Torben Mogensen, vicedirektør på Hvidovre og Amager Hospital og formand for Region Hovedstadens telemedicinske styregruppe 

450 patienter og gravide i 3 delforsøg 
Storskala-forsøget med telemedicin omfatter i de næste 12 måneder tre delforsøg i Region Hovedstaden:
 
NetKOL
Her skal 150 KOL-patienter fra november og seks måneder frem måle deres vægt, lungefunktion og iltmætning i blodet og sende det til hospitalet via en tavle-PC. Det betyder, at de ikke skal bruge tid på at tage til ambulant kontrol. Forsøget tager udgangspunkt i Hvidovre, Amager og Herlev Hospitaler og omfatter patienter fra Københavns, Ballerup, Gladsaxe, Hvidovre, Rødovre og Brøndby Kommuner 

eGastro 
Her skal ca. 200 patienter i alle aldre med kronisk inflammatorisk tarmsygdom mindst en gang om måneden logge sig ind på den telemedicinske platform, fortælle om deres livskvalitet. Patienten tager en lille afføringsprøve, som han kommer i et rør, hvor det opløses i en væske. Væsken hældes ud på en indikatorplade, som der så tages et billede af med en smartphone, og dermed kan betændelsesbyrden i tarmen afgøres. Tanken er, at forbedre patienternes livskvalitet ved at sikre hurtige måleresultater, så patienten selv kan justere sin medicin, inden sygdommen blusser op. Forsøget tager udgangspunkt i Herlev Hospital. 

Min eGraviditet 
120 gravide uden kendte komplikationer skal hjemme måle deres vægt, blodtryk, puls og urin og taste oplysningerne ind på en tavle-PC. Oplysningerne kan tilgås af jordemødre og læger på hospitalet i forbindelse med konsultation. Endvidere får de gravide adgang til en videns- og læringsportal med informationer om graviditet, fødsel og familiedannelse, således at de kan forberede sig til deres konsultationer og fødsel. Dette giver mulighed for at kvalificere og individualisere dialogen mellem gravid og jordemoder/læge samt bedre udnyttelse af tiden ved fremmøde i konsultationerne. Målet er at øge den gravides aktive deltagelse i forløbet og reducere antallet af akutte henvendelser. 

Optimale muligheder for at få viden
Projektjordemoder Signe Landorph fra Min eGraviditet forventer sig meget af projektet. 
- Jeg tror, at det vil resultere i glade, trygge og engagerede gravide. Deltagerne får optimale muligheder for at tilegne sig viden og de vil gennem hjemmemonitorering kunne forberede sig, få overblik og indblik i deres eget graviditetsforløb, siger Signe Landorph. 

Fakta:

 • Partnere i forsøget Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) er Region Hovedstaden, Region Midt, Hvidovre Hospital, Herlev Hospital, Amager Hospital og MedCom. Herudover deltager seks kommuner i hovedstadsområdet.
 • Region Hovedstaden bidrager med 19,8 millioner kroner til KIH. Derudover er der støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi på 16 millioner.
 • KIH er en fælles platform, som tre regioner i Danmark har fået udviklet i fællesskab, og som både tilbyder hjemmemonitorering og videokonsultationer. Teknikken er baseret på åbne standarder og snitflader, som gør, at det er billigt at komme i gang med telemedicin, og videreudvikle platformen til flere patienter og patientgrupper.
 • Deltagerne i Min eGraviditet og eGastro får udstyret udleveret på hospitalet. Deltagerne i NetKOL får udstyret sat op derhjemme og får instruktion af TDC og Post Danmark.
 • Kliniske og økonomiske effekter af KIH evalueres af Syddansk Universitet og Socialstyrelsen.
Emneord: Telemedicin, NetKOL, eGastro, eGraviditet, Signe Landorph, Hospitaler, Sundhed, KIH, Post Danmark, Syddansk Universitet, Patienter
Region Hovedstaden på DenOffentlige.dk Region Hovedstaden står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor Region Hovedstaden har særlige opgaver ...
Aktivitet: Artikler: 176 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 02.04.20 Sundhed
  Status og prognose for coronavirus-epidemiens fremtidige udvikling

  Efter alt at dømme er smittespredningen i Danmark bremset lidt op. Samlet set mener SSI derfor, at smittetrykket nu på et niveau, hvor det er forsvarligt at ophæve dele af restriktionerne og gå i gang med en ansvarlig, trinvis og kontrolleret genåbning af landet.

 • 01.04.20 Sundhed
  Regering og folketing udvider vaccinationsprogram

  Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

 • 31.03.20 Social
  Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse klar med fælles håndsrækning til særligt udsatte

  Mange sidder lige nu hjemme og savner hjælp til praktiske gøremål på grund af risikoen for at blive smittet med coronavirus. Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse går nu sammen om en indsats, der skal få flere til at bruge organisationernes hjælpetilbud.

 • 30.03.20 Sundhed
  150.000 liter håndsprit på vej til kommunerne

  Vodka og shots er skiftet ud med håndsprit til landets borgere. En virksomhed i Kolding er nu på vej med 150.000 liter håndsprit, som vil kunne dække det kommunale forbrug de næste par måneder. De første liter kommer allerede i den kommende uge.

 • 26.03.20 Sundhed
  Sundhedsstyrelsen: 11 gode råd til trivsel og mental sundhed

  For mange personer kan det være en udfordring, at mange af de vante rammer i samfundet er ændret under COVID-19 epidemien. Det kan påvirke ens livskvalitet og trivsel. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 gode råd til, hvad man kan gøre for at fastholde og styrke sin egen trivsel og mentale sundhed.