Retssikkerheden er væk

Konference påviser at børn og forældre er retsløse i anbringelsessystemet

Tænketanken Justitia udkom 6. september med en rapport om retssikkerhed i tvangsanbringelser. Denne rapport blev 13. september fulgt op af en konference som blev afholdt i Børns Vilkårs lokaler i Valby.

Kortfattet foreløbig Konklusion fra Justitia Konference om Retssikkerhed i Tvangsanbringelser:

Læs om socialkrisen

Vi har skrevet om sygdomsramte og klemte borgere i systemet gennem lang tid.

Læs vores tema om socialkrisen, hvor en lang række artikler er samlet. 

Børn inddrages og høres ikke tilstrækkeligt i egne sager - Der mangler viden, kompetencer og ordentlige vilkår og rammer for arbejdet - Sagerne oplyses ofte vilkårligt og illoyalt - Der mangler forebyggelse, samt indsatser og støtte til forældre - Der er manglende upartiskhed i hhv B&U udvalg og Ankestyrelse - Forældre og børns retssikkerhed er i praksis fraværende - Systemet bør grundlæggende ændres markant

På konferencen deltog omkring 100 fagpersoner, organisationer og repræsentanter fra systemet, samt en god håndfuld advokater, civile borgere samt politikere.

Budskabet var helt klart: Det sejler på anbringelsesområdet. Retssikkerheden er i bekymrende mange sager, decideret fraværende for såvel forældre som børn. Sagerne behandles ofte vilkårligt og illoyalt, og der mangler i høj grad både tid, rammer, ressourcer, faglighed og fokus på barnets bedste i disse sager.

Såvel forældre som børn oplever et fravær af indsatser og egentlig hjælp, forebyggelse og indsatser som skal afhjælpe evt problemer nedprioriteres kraftigt. I bekymrende mange sager tilsidesættes de spilleregler og den lovgivning, som er sat i verden for at sikre at systemets formål også bliver til det outcome som opleves i praksis af de berørte børn og forældre. Systemets ansatte er reelt ansvarsfrie og kan ikke stilles til ansvar for alvorlige fejl og voldsomme fejlhåndteringer af sagerne, og systemet synes at have en stærkt bekymrende tendens til at lukke om sig selv, og bekrige og modarbejde de forældre, støttepersoner og advokater, som tillader sig at rejse kritik.

Systemets indretning er i høj grad i sig selv blevet en retssikkerhedsmæssig udfordring, og alt for mange ikke faguddannede og ikke tilstrækkeligt erfarne og professionelle aktører, har bekymrende stor indflydelse på sagernes udfald og på hvordan både børn og forældre behandles.

Der blev i særlig høj grad peget på behov for

 • Kulturændringer
 • Dygtig Ledelse
 • Uafhængige afgørelses-, klage- og ankeinstanser
 • Markant øgede kompetencer og erfaringer hos de ansatte og
 • En helt ny indretning af systemet

Der vil i den kommende uge her på bloggen, blive bragt flere uddybende indlæg om konferencen - rapporten bagved og disse dybt bekymrende tilstande på området.

Følg med og giv dit besyv med i debatten. Tak :) 

Rapporten kan du hente hos Justitia.

Emneord: Socialrådgivere, Retssikkerhed, Udsatte børn og unge, Anbragte børn, Anbragte unge, Justitia, Konferencer, Rapporter, Socialområdet, Socialkrisen, Socialkrise, Anbringelser, Tvangsanbringelser, Mette Blomqvist Valentin, 170918
En socialrådgivers bekendelser v. Mette Blomqvist Valentin på DenOffentlige.dk Jeg har en baggrund som socialrådgiver, coach og personlig støtte, med mere end 20 års erfaring med socialt arbejde i bagagen, samt indsigt og viden fra livet indtil nu. Tidl. medlem af HB i Da...
Aktivitet: Artikler: 9 | Kompetenceområder: 6

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 14.09.18 Susanne Holgaard.
  Tvang - nej ! Respekt for forskellighed i familiers relationer - ja !

  Det er også mine reflektioner når jeg hører om de sager, og jeg kan tilføje, at det samme problem gør sig gældende på andre områder hvor enkeltpersoner og faggrupper lovmæssigt er pålagt at udøve tvang overfor borgerne, uden at de i øvrigt er tilfare for andre mennesker. @

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også