Social-, Børne-, og Integrationsministeriet

Social-, Børne-, og Integrationsministeriet

Holmens Kanal 20, 1060 København K

Website: udgået

Social-, Børne og Integrationsministeriet er opløst og opgaverne overført til andre ministerier. 

Artikler

Navne

Pressemeddelelser

 • Ny analyse om kommunernes styring af specialundervisningsområdet
  26.02.20 Kommunalt

  En ny analyse viser, at kommunerne har indrettet deres styring af specialundervisningsområdet på forskellige måder. Eksempelvis er der forskel på, i hvor høj grad den enkelte skole skal betale, når en elev henvises til specialundervisning.

 • Flere børn af misbrugere skal have tilbud om behandling
  20.05.15 Velfærd

  Mange børn og unge fra familier med misbrugsproblemer har behov for rådgivning og terapi. En pulje på 264 millioner kroner over 4 år skal sikre lettere adgang til behandlingstilbud i hele landet.

 • Ny pulje til behandling af børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug
  11.05.15 Velfærd

  Puljen skal give børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug tilbud om behandling, så de trives bedre. Ansøgningsfristen er den 30. september 2015.

 • Udsatte ældre får bedre hjælp til at komme videre i livet
  08.04.15 Velfærd

  Kommunerne skal fremover tilbyde ældre med særlige udfordringer et forebyggende hjemmebesøg tidligere end i dag, mens friske ældre kan vente til lidt senere i livet. Det er socialminister Manu Sareen blevet enig med satspuljepartierne om for at sikre, at de svageste ældre får den rette hjælp i tide.

 • Socialministeren støtter mænd i krise
  31.03.15 Velfærd

  Organisationer, der hjælper mænd i krise, får nu tildelt støtte af Socialministeriet. Pengene går til projekter, der skal forbedre mændenes livssituation og mindske risikoen for, at de bliver socialt udsatte.

 • Ny pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge
  27.02.15 Velfærd

  Ny pulje på 54 mio. skal hjælpe nuværende og tidligere anbragte børn og unge til at opnå kontakt med jævnaldrende børn og unge med samme erfaringer som dem selv eller med ressourcestærke voksne.

 • Ældremilliarden ud til borgerne
  16.01.15 Velfærd

  I dag ruller regeringens årlige ældremilliard ud til landets kommuner. Se her hvordan pengene fordeles.

 • Frivillige skal hjælpe børn fra udsatte familier
  15.12.14 Velfærd

  Børn af misbrugere, psykisk syge og andre forældre med en svær baggrund kan hjælpes til et godt voksenliv, hvis vi får sat ind tidligt med den rigtige hjælp. Derfor tildeler socialministeren nu 29,1 mio. kr. til projekter, hvor frivillige og kommuner arbejder sammen om at hjælpe børnene.

 • Kommuner skal tænke kreativt om køn i nyt netværk
  12.11.14 Politik

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har startet et netværk af syv kommuner, som skal se på, hvordan de gode eksempler for ligestilling i kommunernes service til borgerne kan udbredes til resten af landet.

 • Ny finanslovaftale: Godt 1,5 mia. til velfærdspakke
  12.11.14 Velfærd

  Regeringen har netop forhandlet en velfærdspakke på plads sammen med SF og Enhedslisten i forbindelse med finansloven for 2015. Den betyder flere hænder i dagtilbud og ekstra hjemmehjælp til de svageste ældre. Derudover får kommunerne en økonomisk håndsrækning på 250 mio. kr. til at styrke modtagelse og integration af flygtninge.

 • Regeringen vil gøre det nemmere at være frivillig
  08.10.14 Politik

  10 konkrete initiativer fra regeringens hånd skal hjælpe frivillige ud over barrierer, der i dag gør den frivillige indsats besværlig. Initiativerne tager udgangspunkt i problemer, de frivillige oplever, og i løsninger, som de frivillige selv har givet input til.

 • Styrket indsats for socialøkonomiske virksomheder
  08.09.14 Politik

  Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet offentliggør i dag et fælles udspil, der skal skabe flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Oprettelsen af et nyt vækstcenter og en blåstemplingsordning for socialøkonomiske virksomheder er blandt de 10 initiativer.

 • Ny pakke til 60 mio. kr. forebygger ungdomskriminalitet
  21.08.14 Politik

  Socialminister Manu Sareen offentliggør nu en større forebyggelsespakke mod ungdomskriminalitet. Den skal hindre, at unge begynder eller fortsætter en kriminel løbebane. Vejen går gennem en tidlig og konsekvent indsats. Nyt lovkrav skal sikre, at forældre og fagpersoner inddrages straks, når en ung begår kriminalitet.

 • Stor forebyggelsespakke til udsatte børn og unge
  30.06.14 Velfærd

  Regeringen har sammen med V, K og SF afsat 280 mio. kroner over fire år til en forebyggelsespakke, der skal styrke den tidlige og forebyggende indsats over for udsatte børn og unge. Initiativet giver mulighed for at sætte ind med målrettet støtte de steder, hvor børnene har deres hverdag. Kommuner og frivillige organisationer kan nu søge om midlerne.

 • Manu Sareen afskaffer lukkede puljer
  18.06.14 Ledelse

  Socialminister Manu Sareen varsler markante ændringer i Socialministeriet på baggrund af en omfattende puljeanalyse. Ministeren afskaffer lukkede puljer, sikrer vandtætte skotter mellem forvaltning og politikere og strammer op på retningslinjerne for sagsbehandling.

 • Det bliver lettere at være folkepensionist
  03.06.14 Velfærd

  Nu er det slut med at indhente, indberette og dokumentere indkomster, når man får folkepension. Med de nye regler foregår det helt automatisk.

 • Indsats for nydanske frivillige en succes
  27.05.14 Politik

  I perioden fra 2010 til 2013 er antallet af nydanske frivillige steget med 108 pct. i seks frivillige organisationer, det viser en evaluering. Organisationernes samarbejdsrelationer til kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder er også steget med næsten det dobbelte.

 • 51,9 mio. kr. skal hjælpe unge hjemløse
  07.05.14 Velfærd

  Det kræver en tidlig, målrettet indsats at få skåret ned i antallet af unge, der ikke har et sted at bo. Og for at hjælpe den udsatte gruppe, hvor mange har sociale problemer og ikke benytter sig af de traditionelle tilbud for hjemløse, kan landets kommuner nu søge penge til at styrke den forebyggende indsats.

 • Danskerne er blevet gladere for folkeskolerne og børnehaverne
  03.04.14 Velfærd

  Elever og forældre er blevet mere tilfredse med folkeskolerne, forældre med børn i dagtilbud er endnu gladere for tilbuddene, og tilfredsheden hos hjemmehjælpsmodtagere ligger stadig højt. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fået foretaget af brugernes tilfredshed med velfærdsydelserne.

 • Socialministeren vil gennemgå plejefamilieområdet
  26.03.14 Velfærd

  Over halvdelen af de børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet, bliver anbragt i plejefamilier. Socialminister Manu Sareen vil se på plejefamilieområdet for at sikre de bedst mulige vilkår for børn i plejefamilier. Gennemgangen skal afdække og fremhæve de gode eksempler til gavn for børnene.

 • Ti kommuner får økonomisk støtte til helhedsindsats for udsatte familier
  14.03.14 Velfærd

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet har netop udpeget ti kommuner, der skal deltage i et forsøg, som skal hjælpe særligt udsatte familier. Der er afsat 91 mio. kr. til indsatsen over de næste tre år.

 • Sådan virker ældremilliarden
  05.03.14 Velfærd

  Alle landets 98 kommuner vil få udbetalt den del af ældremilliarden, som er reserveret til dem. Det sker efter, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har færdigbehandlet kommunernes ansøgninger til ældremilliarden.

 • Manu Sareen sætter gang i analyse af Socialministeriets puljer
  21.02.14 Politik

  Socialminister Manu Sareen har besluttet at iværksætte en analyse af ministeriets samlede puljeadministration. Analysen skal afdække, om der er grund til at ændre på den måde, som ministeriet har organiseret arbejdet med puljetildelinger på.

 • Ældremilliarden går til både pleje og hjælp til selvhjælp
  21.02.14 Velfærd

  Ansøgningerne til ældremilliarden, som blev vedtaget med finansloven for 2014, er nu i hus. Alle kommuner har søgt, og de har søgt bredt til hele ældreområdet.

 • Pulje på 91,3 mio. kr. til en helhedsorienteret indsats for udsatte familier
  08.11.13 Politik

  Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen melder en pulje ud på 91,3 mio. kr. til landets kommuner. Pengene skal bruges til at styrke den helhedsorienterede indsats for udsatte familier.

 • Udviklingsprogram skal styrke børns trivsel og læring i dagtilbud
  04.11.13 Politik

  Social-, Børne- og Integrationsministeriet har netop indgået en aftale med et konsortium om at gennemføre et stort forsøgs- og forskningsprogram for at skabe ny viden om, hvordan vi bedst muligt styrker børns trivsel, livsduelighed og læring i dagtilbuddene.

 • Ringkøbing-Skjern Kommune vinder integrationsprisen ”Årets Kommune”
  08.10.13 Politik

  Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen har kåret Ringkøbing-Skjern Kommune som ”Årets Kommune” ved Integrationspriserne 2013.

 • Regeringen offentliggør ny handicappolitisk handlingsplan
  04.10.13 Politik

  Regeringen offentliggør i dag en ny, langsigtet handlingsplan for handicapområdet. Handlingsplanen skal sætte rammerne for de kommende års handicappolitik på tværs af ministerierne.

 • Social- børne- og integrationsministeren opretter anti-diskriminationsenhed
  02.10.13 Politik

  Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen lancerer en ny anti-diskriminationsenhed, der skal mindske etnisk diskrimination og styrke den etniske ligebehandling.

 • To mio. kr. til initiativer for at få socialt udsatte til at stemme til region- og kommunalvalget
  24.09.13 Politik

  Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen giver to mio. kroner til at få flere socialt udsatte borgere til at stemme til efterårets regional- og kommunalvalg.

 • Sociale 2020-mål for de mest udsatte
  12.09.13 Politik

  Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen har i dag fremlagt regeringens sociale 2020-mål. Frem mod år 2020 skal andelen af unge mellem 15-17 år, der begår kriminalitet, falde med mindst 25 procent, og antallet af hjemløse skal reduceres med mindst 25 procent. Et tredje mål er, at mindst 50 procent af de udsatte børn og unge som 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse.

 • Magtanvendelsesudvalget på børne- og ungeområdet skydes i gang
  22.08.13 Velfærd

  Magtanvendelsesudvalget på børne- og ungeområdet har netop holdt sit første møde. Udvalget skal afklare reglerne for anvendelse af magt mod anbragte børn og unge både på døgninstitutioner, opholdssteder og i plejefamilier. Udvalget skal give social- børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen anbefalinger til ny lovgivning og konkrete forslag til løsninger på de udfordringer, der er i hverdagen.

 • Ministre samarbejder om læring fra 0 til 18 år
  20.08.13 Politik

  Undervisningsministeren og social-, børne- og integrationsministeren er enige om et tæt samarbejde om at skabe sammenhæng i hele 0-18-års-området. Det gælder blandt andet Ny Nordisk Skole og det nye Rådet for børns læring.

 • Social- og integrationsministeren støtter 83 projekter med frivilligt socialt arbejde
  08.08.13 Politik

  83 projekter med frivilligt socialt arbejde får i alt 11,1 mio. kr. i støtte af social- og integrationsminister Karen Hækkerup fra Tips- og Lottopuljen til særlige formål. Projekterne skal hjælpe blandt andet udsatte børn og unge, psykisk sårbare, hjemløse og stofmisbrugere.

 • Danmarks nye frivillighedscharter bygger på tillid, gensidighed og et stærkt ønske om at samarbejde
  01.07.13 Velfærd

  Det nye charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige er netop offentliggjort. Bag charteret står regeringen, en række frivillige foreninger og organisationer, råd, FTF, LO, udvalgte borgmestre, KL og Danske Regioner. Det fornyede frivillighedscharter bygger på tillid, gensidighed og et stærkt ønske om at samarbejde.

 • Flere underretninger om mistrivsel hos børn stiller krav til kommunerne
  24.06.13 Velfærd

  En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser en markant stigning i antallet af underretninger om mistrivsel hos børn på 21 procent. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup stiller krav til, at kommunerne vurderer alle underretninger hurtigt og systematisk.

 • Ny kortlægning af kommunernes arbejde med rehabilitering af ældre borgere
  16.05.13

  En ny kortlægning fra Socialstyrelsen viser, at næsten alle landets kommuner tilbyder rehabilitering til deres ældre borgere, og borgerne er generelt glade for tilbuddene. Undersøgelsen viser også, at der er stor forskel på kommunernes tilbud, og at der er udfordringer for kommunerne forbundet med at omlægge hjælpen til rehabilitering. Hjælp til selvhjælp er helt afgørende for de ældres livskvalitet.

 • Styrket indsats mod overgreb mod børn vedtaget
  15.05.13

  Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har sammen med alle Folketingets partier netop vedtaget et lovforslag, der skal sikre en stærk indsats mod overgreb mod børn og unge.

 • Social- og integrationsministeren bevilger penge til en undersøgelse af nomadefamilier
  07.05.13

  Social- og integrationsminister Karen Hækkerup bevilger 500.000 kr. til Huset Zornig til en undersøgelse af nomadefamilier. Undersøgelsen skal give større viden om familiernes situation, og hvordan de bedst kan hjælpes.

 • Frivillig- og Foreningsdanmark får nye rammer og visioner for samspillet med det offentlige
  06.05.13

  Den 6.-7. maj formuleres Danmarks nye charter for samspillet mellem det frivillige Danmark og den offentlige sektor. Det sker på en camp med en arbejdsgruppe bestående af bl.a.

 • Nye metoder til at hjælpe børn og unge skal udbredes
  22.04.13

  Social- og integrationsminister Karen Hækkerup og satspuljepartierne har afsat 10 mio. kr. årligt til at udbrede evidensbaserede metoder, som skal hjælpe forældre til udadreagerende børn. Metoderne skal bredes ud til alle landets kommuner og regioner.

 • Fem kommuner opretter børnehuse til børn udsat for overgreb
  08.04.13

  Social- og integrationsminister Karen Hækkerup bevilger 13,6 mio. kr. til etablering af børnehuse i Odense, Næstved, Aalborg, Aarhus og Københavns Kommune, hvor børn, der har været udsat for overgreb, kan få hjælp. Børnehusene skal stå klar den 1.

 • Ny strategi for digital velfærd skal hjælpe borgerne til at blive mere selvhjulpne
  19.03.13

  En ny strategi for digital velfærd skal gøre det lettere for borgerne at være i kontakt med det offentlige og selv klare flere ting digitalt, når det passer den enkelte.

 • Nye visioner og rammer for samspillet mellem den frivillige verden og den offentlige sektor
  26.02.13 Velfærd

  Nye visioner og rammer for samspillet mellem den frivillige verden og den offentlige sektor, det er regeringens mål. Derfor skal charteret for samspillet mellem den frivillige verden og den offentlige sektor opdateres. Første skridt er en brainstormingsfase, hvor alle har mulighed for at komme med ideer til det nye charter.

 • Medmødre og fædre får samme mulighed for at blive forældre
  13.02.13 Velfærd

  Social- og integrationsminister Karen Hækkerup vil nu sørge for, at en kvinde kan blive medmor til et barn på lige fod med fædre, når moren er blevet behandlet med kunstig befrugtning. Har en kendt mand doneret sæden, vil han blive far til barnet, medmindre han overdrager forældreskabet til medmor.

 • 6,7 mio. kr. til etablering af syv nye frivilligcentre
  04.02.13

  Social- og integrationsminister Karen Hækkerup tildeler sammen med satspuljepartierne 6,7 mio. kr. til etablering af nye frivilligcentre i syv kommuner. De nye frivilligcentre skal være samlingspunkt for de frivillige foreninger i lokalområderne.

 • Ny håndbog og film om forældresamarbejde
  05.12.12

  Forældre til børn der er anbragt har brug for at blive inddraget og støttet. Ny håndbog giver redskaber til et godt samarbejde med forældrene, og i tre små film giver børn, unge og forældre deres perspektiver på samarbejdet.

 • Regeringen indgår aftale med Enhedslisten om socialpakke til 1,1 mia. kr.
  12.11.12

  Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om en socialpakke, der samlet giver 1,1 milliarder kroner til initiativer på social- og integrationsområdet over de næste fire år. I forbindelse med finansloven for 2013 er regeringen og Enhedslisten blevet enige om, hvordan pengene på social- og integrationsområdet skal fordeles. Der afsættes 1,1 milliarder kroner til initiativer over de næste fire år.

 • Ny analyse afslører sløset kontrol med sociale ydelser
  26.10.12 Social

  En ny analyse fra Deloitte viser, at der hvert år uretmæssigt udbetales sociale ydelser for et milliardbeløb. Derfor tager regeringen nu initiativ til en mere effektiv kontrol med udbetalingen af de sociale ydelser. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup påpeger, at det er undergravende for velfærdssamfundet, når borgere uberettiget får sociale ydelser.

 • Social- og integrationsministeren lancerer ny plan for behandling af stofmisbrugere
  10.10.12

  Social- og integrationsminister Karen Hækkerup lancerer nu ”metoder, der virker på narkoområdet”, en ny plan, der skal give misbrugere en bedre kvalitet i den sociale stofmisbrugsbehandling. Ambitionen er, at flere stofmisbrugere forbliver stoffri, når behandlingen er afsluttet. Planen indeholder 10 konkrete initiativer til i alt 103 mio. kr.

 • Børnehuse skal give børn udsat for overgreb bedre hjælp
  04.10.12

  Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har netop modtaget eksperternes anbefalinger til, hvordan man bedst opretter børnehuse i Danmark. Børnehuse er steder, hvor børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, kan få hjælp af forskellige fagfolk samlet under samme tag.

 • Ny tilsynsreform skal styrke kvaliteten i sociale tilbud
  27.09.12

  Social- og integrationsminister Karen Hækkerup præsenterer i dag en omfattende tilsynsreform, der skal sikre en bedre kvalitet på anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for de allermest udsatte børn og voksne.

 • Nye initiativer skal stoppe overgreb og misrøgt af børn
  26.06.12

  Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har netop modtaget 39 anbefalinger til, hvordan man hurtigt opdager og stopper overgreb mod børn. Anbefalingerne er udarbejdet af Ekspertpanelet nedsat af Karen Hækkerup, som nu går i gang med at omsætte anbefalingerne til konkrete initiativer.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner

 • Udgået
  • t: