Socialrådgiver og debattør: Giv os autorisation, så I kan stille os til ansvar

Mange steder er op til 50 % af sagsbehandlerne ikke uddannede socialrådgivere, og op mod 40% af resten er nyuddannede. Der er brug for at indføre autorisation hvis vi socialrådgivere skal bevare vores faglige integritet, legimitet og styrke, skriver Mette Blomqvist Valentin i socialdebatten.

Socialrådgivere i kommunerne, og andre steder, er ikke underlagt autorisation.

Det vil sige, at vi ikke kan fratages retten til at virke som socialrådgivere og ikke kan pålægges fagligt ansvar og f.eks indklages for et fagligt nævn., såfremt vi bryder med de faglige regler og kodeks – og de juridske rammer vi arbejder under, i vores forvaltning af borgernes sager.

Men…

Der er ALT for mange beretninger om syg faglighed, brodne kar og sager som kører helt af sporet og er langt fra professionelle – sager som er fyldt med sagsbehandlingsfejl, urigtige oplysninger og vurderinger baseret på spinkle observationer og fordomme. Sager som fastholdes i et negativt syn på familien og en håndfast uvilje til samarbejde og dialog med borgeren/ familien. Hvor det ingen konsekvens får for den enkelte socialrådgiver, at borgerne igen og igen, klager og gør indsigelser. I sag efter sag….

Borgeren/ familien kan klage – og vil for 99 % vedkommende få det svar at hhv ledelse, borgmester og ankestyrelse tror på forvaltningens og dermed den enkelte socialrådgivers udlægning af fakta – uanset hvor meget dokumentation der føres for det modsatte.

En socialrådgivers bekendelser - Mette Blomqvist Valentin

Socialrådgiver Mette Bomqvist Valentin skriver om social- og beskæftigelsesområdet som redaktionel blogger.

Læs mere om Mette her, hvor du også kan finde alle hendes indlæg. 

Sagt med andre ord, er vi socialrådgivere så godt som urørlige uden en autorisation i vores virke – som kan fratages os. Autorisation i lighed med andre hverv hvor man direkte vurderer, behandler og arbejder med rigtige levende mennesker – og er med til at træffe afgørelser som kan få vidtrækkende konsekvenser for deres liv. Akkurat ligesom vi socialrådgivere i høj grad er.

Jeg har i mange år kæmpet for, at der indføres autorisation af alle myndighedssagsbehandlere – hvortil der oprettes et uafhængigt fagligt nævn som den enkelte er forpligtet overfor – kan indklages til – få “domme” fra (inkl bøder mm) og i grove tilfælde, helt miste sin autorisation som myndighedssagbehandler.

Autorisationen skal i min optik bygge på hhv den socialfaglige etikvejledning og de forvaltnings – og offentligtretlige grundlæggende regler og retningslinjer for arbejdet og ikke mindst borgernes retssikkerhed. Den bør gøres lovpligtig i al myndighedsarbejde og kan evt boostes med et krav om en overbygning på grunduddannelse – ex Diplomuddannelse i Offentlig forvaltning af B&U sager.

Læger, sygeplejesker og andet sundhedspersonale som behandler og er del i borgeres behandling, skal være autoriserede – af hensyn til borgernes retssikkerhed og sikkerhed for den faglige professionelle kvalitet i arbejdet. Det burde også gøre sig gældende på det sociale område. Men sådan er det ikke. Jeg har forsøgt at skabe ørenlyd i flere år. Desværre uden held.

Der var desværre IKKE ørenlyd for en autorisation, i socialrådgivernes fagforening, Dansk Socialrådgiverforening, da jeg sad i hovedbestyrelsen.

Men jeg håber meget at det har ændret sig eller vil ændre sig, i den nærmeste fremtid. Fordi der er brug for den – autorisationen – hvis ikke vi socialrådgivere skal give endeligt køb på vores faglige integritet, legimitet og styrke. Tingene spidser til og det må stå klart for de fleste – noget omfattende, forandrende – må der til!
Jeg forstår ikke, den massive modstand imod, at indføre autorisation af socialrådgivere og andre faggrupper, som arbejder direkte med beskrivelser, vurderinger, skøn og indstillinger, som fører til vidtrækkende indgreb – eller mangel på samme – ifht den enkelte borger/ familie.

Autorisation ville f.eks:

Rense ud i brodne kar
Forankre fagligheden (retten og rammerne til at bruge sin faglighed
optimalt) og
Genskabe tilliden til systemet

Hvorfor denne modstand og vægren sig for autorisation?

Fagligheden flagrer i vinden og har ingen forankring i den krydspressede, stressede og forråede hverdag i frontlinjen. Mange steder er op til 50 % af sagsbehandlerne end ikke uddannede socialrådgivere – og op mod 40% af resten, nyuddannede. Det er kort sagt ved at gå helt galt med fagligheden mange steder – og som konsekvens heraf sejler både borgernes retssikkerhed og målet med indsatsen!

Derfor er der mere end nogensinde, brug for at der indføres autorisation.

Emneord: Socialrådgivere, Socialrådgiverforeningen, Autorisation, Mette Blomqvist Valentin, Socialdebat 2018, 040918
En socialrådgivers bekendelser v. Mette Blomqvist Valentin på DenOffentlige.dk Jeg har en baggrund som socialrådgiver, coach og personlig støtte, med mere end 20 års erfaring med socialt arbejde i bagagen, samt indsigt og viden fra livet indtil nu. Tidl. medlem af HB i Da...
Aktivitet: Artikler: 9 | Kompetenceområder: 6

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 10.09.18 Nanna Bock
  Autorisation til socialrådgivere ..

  en glimrende ide ift mennesker der arbejder med mennesker, og hvor ansvarlighed ikke bør neddrosles
  fordi beslutningsrummet er kommunen. Måske et generelt videreuddannelsesforløb for kommunale ordførere. afdelingsledere, kommunalchefer og borgmestre i socialt og borgerligt ansvar ville være på tide og ikke nødvendigvis i KL regi.

 • 04.09.18 Bente Stenfalk
  Socialrådgivere med autorisation, ja tak.

  Hvis man indfører autorisation for socialrådgivere, hvilket, jeg synes, er en god ide, så vil kommunerne ikke kunne slippe om ved f.eks. at lyve for borgerne eller presse borgerne i forløb, som egentlig ikke er lovmedholdelige, men de muligheder, vil kommunerne nok ikke ret gerne miste...
  Jeg har f.eks. mødt Odense Kommunes advokat, som ved et møde, hvor en af lederne på bistandskontoret var med, forsøgte at bilde mig ind, at klienten var nødt til at benytte den af kommunen valgte læge, stik imod lovens ordlyd.. advokaten er åbenbart også 'ansvarsfri'.. nøjagtigt som alle de 6 ugers-uddannede sagsbehandlere er..
  Så ja, lad os få rigtige socialrådgivere med autorisation og ansvarlighed overfor loven på jobcentrene.

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også