Opret event

Konference: Kvalitet i socialpsykiatrien

  • Hvad: Konference
  • Hvor: Messecenter Fredericia, Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia
  • Startdato: 09.09.20 09:30
Tilmeld

Vær med den 9. september, hvor Socialstyrelsen inviterer ledere, medarbejdere, borgere og pårørende til konference med fokus på recovery og rehabilitering. Få ny viden og inspiration til at udvikle jeres lokale indsatser. 

Program for dagen

Dagen indledes med en paneldebat, hvor borgere diskuterer kvalitet i socialpsykiatrien set fra borgerperspektiv. Klavs Serup Rasmussen fra Det Sociale Netværk faciliterer debatten.

To oplæg i plenum zoomer ind på kvalitet og recovery:

Julie Repper, Associate professor ved University of Nottingham holder oplæg om recovery og CHIME-modellen (Connection, Hope, Identity, Meaning and Empowerment)

Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent i Socialstyrelsen stiller skarpt på et mindshift i socialpsykiatrien – fra borgerinddragelse til kontrol i eget liv.

På programmet er desuden en række inspirationsworkshops om socialpsykiatriske indsatser med fokus på kvalitet. Hovedtemaerne er 'Ledelse og organisation', Helhed og sammenhæng', 'Samarbejdet med borgeren', 'Sundhed', 'Civilsamfund' og 'Uddannelse og beskæftigelse'.

Hør også, om hvordan kommuner og socialpsykiatriske tilbud kan få hjælp til at udvikle tilbuddene med et udviklingsforløb fra Socialstyrelsens indsatsteam.

Praktiske oplysninger

Pris: 475 kr. Det er gratis for borgere at deltage (der er et begrænset antal gratis pladser).

Tilmelding senest 19. august.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, Københavns Professionshøjskole, ViA Uiversity College og Implement Consulting Group