Opret event

Temadag: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere – fysiske rammer og meningsfuld hverdag (Aalborg)

  • Hvad: Konference
  • Hvor: AAU CREATE, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg
  • Startdato: 19.11.19 10:00
Tilmeld

Socialstyrelsen inviterer til temamøde om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse. På temadagen vil du blive præsenteret for de nationale retningslinjer, med særlig fordybelse i retningslinje 10 om fysiske rammer, faciliteter og aktiviteter. 

De fysiske rammer og indretningen af botilbud og boformer kan sammen med en meningsfuld hverdag for borgerne være med til at forebygge voldsomme episoder. Deltag i temadagen og får inspiration og gode råd til, hvad I kan gøre i praksis.

Program

10.00 – 10.25  
Velkomst og introduktion til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse
v/ Socialstyrelsen

10.30 – 13.10                                           
Fysiske rammer og faciliteter - hvad kan gøre en forskel?
v/ Suzette Duus Hansen, Designcure

Pause med frokost undervejs

13.10 – 15.05                                           
Meningsfuld hverdag - aktiviteter og deltagelse i fællesskaber
v/ Anne Worning, Socialt Udviklingscenter SUS

15.10 – 15.20                                           
Få hjælp til at styrke trivslen og forebygge voldsomme episoder
v/ Socialstyrelsen

15.20 – 15.30 
Tak for i dag

Det praktiske
19. november kl. 10:00-15.30
Pris: 280 kr.
Tilmeldingsfrist: 12. november 2019

Temamødet arrangeres af Vold som Udtryksform, et initiativ under Socialt Udviklingscenter SUS.

Hent programmet her: