Opret event

Temamøde: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere - fysiske rammer

  • Hvad: Konference
  • Hvor: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
  • Startdato: 18.11.19 13:00
Tilmeld

Socialstyrelsen inviterer til temamøde om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse. På temamødet vil du blive præsenteret for de nationale retningslinjer - med særlig forbydelse i retningslinje 10 om fysiske rammer og faciliteter.

De fysiske rammer om indretningen af botilbud og boformer kan være med til at forebygge voldsomme episoder. Deltag i temadagen og få inspiration og gode råd til, hvad I kan gøre i praksis.

Program

Velkomst og introduktion til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse
Formålet med retningslinjerne er at fremme trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere og derved nedbringe antallet af voldsomme episoder. Retningslinjerne har både et socialfagligt perspektiv og et arbejdsmiljøperspektiv, og kan anvendes af forvaltninger og af kommunale, regionale og private sociale tilbud.

Fysiske rammer og faciliteter - hvad kan gøre en forskel?
De fysiske rammer og indretningen af et tilbud er en vigtig faktor for at skabe trivsel og forebygge voldsomme episoder. De fysiske rammer og indretningen skal matche borgerne og de behov, den enkelte borger har. Indretningen kan medvirke til, at både borgere og medarbejdere føler sig trygge og godt tilpas. I får konkrete ideer til, hvordan I kan arbejde med indretning, lys, lyd, farver, materialer, rum i rum, skiltning, 'de små ting', m.m.

Få hjælp til at styrke trivslen og forebygge voldsomme episoder
Socialstyrelsen udbyder indsatsforløb i 2018 til 2020. Indsatsforløbene henvender sig til kommunale, regionale og private tilbud samt forvaltninger, som ønsker at få støtte til at styrke trivslen for borgere og medarbejdere og forebygge voldsomme episoder. Indsatsforløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer. Hør, hvordan I kan få del i støtten, og hvad I kan forvente af et indsatsforløb.

Det praktiske
18. november kl. 13:00-16.00.
Pris: 150 kr.
Tilmeldingsfrist: 11. november 2019

Temamødet arrangeres af Vold som Udtryksform, et initiativ under Socialt Udviklingscenter SUS.

Hent programmet her: