Opret event

Styrket tværfagligt samarbejde med koblingskompetencer

  • Hvad: Konference
  • Hvor: Comwell Middelfart
  • Startdato: 20.11.18 09:00
Tilmeld

Der er behov for tværfaglige og helhedsorienterede løsninger på de store velfærdsområder. Og der er behov for systematik og struktur, så ressourceforbruget holdes nede. Ifølge professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen kræver det stærke koblingskompetencer hos de ledere og medarbejdere, der hver dag indgår i samarbejder på tværs af fagområder og organisatoriske skel.

Koblingskompetencer er en helhed af kommunikative, koordinerende og kooperative færdigheder, som kan bringe fagprofessionelle og ledere sammen om grænsekrydsende kerneopgaver i det offentlige. Koblingskompetencerne skaber rum, hvor samarbejdet kan udfolde sig og bygge oven på de kompetencer, roller og handlemuligheder, som de fagprofessionelle hver især kommer med.   

På COKs temadag om koblingskompetencer præsenterer professor Henning Jørgensen den nyeste forskning i koblingskompetencer. Vi går i dybden med koblingskompetencerne i en masterclass og så fokuserer vi på den praktiske side at udviklingszoner: på hvordan I selv kan arbejde videre med koblingskompetencerne i praksis. 
Du går hjem med en helt opdateret viden om koblingskompetencer og nye ideer til, hvordan I kan styrke tværfaglige jeres samarbejder med dem – fagligt og ledelsesmæssigt.

Målgruppe:
Konferencen henvender sig til medarbejdere og ledere indenfor beskæftigelse-, social- og sundhedsområdet:

  • Kommunale praktikere, dvs. fagprofessionelle med borgerkontakt enten i egenskab af at være sagsbehandler med myndighedsansvar eller udfører.
  • Regionale praktikere og førstelinjeledere som har eller skal have samarbejde med kommunerne.
  • Disse målgruppers ledere i første linje, dvs. teamledere, koordinatorer, fagledere med og uden personaleansvar, funktionsledere og lignende.

Læs mere om konferencen og se programmet her