Opret event

Gode professionelle relationer - hvad er det?

  • Hvad: Gå-hjem-møde
  • Hvor: UCL, Odense
  • Startdato: 30.10.18 15:00

Målgruppe

  • Medarbejdere inden for det sundheds-, socialfaglige og pædagogiske område, hvor evnen til at skabe relationer til borgeren er afgørende for faglig succes. Det kan være borgere i alle aldre.
  • Ledere inden for sundhed, sociale fag og pædagogik.

Formål

At præsentere et fælles sprog for ”gode relationer”.

Indhold

Det professionelle sociale arbejde udføres altid indenfor rammerne af en relation. Så selv høj fag-faglighed og målrettet fokus på kerneopgaven er ingen garanti for faglig succes, hvis ikke det relationelle forhold er forhandlet på plads. Kvaliteten af det konkrete samspil mellem mennesker er med til at kvalificere kerneopgaven.

Borgerens behov for hjælp udspringer af en grundlæggende tillid til at socialarbejderen på en eller anden måde kan hjælpe i den aktuelle situation, der måske opleves som svær og tung. Hjælperelationen bygger på tillid og ønsket om at dele sin situation, men relationen skal være så robust at den kan bære hjælpen. Det kan nogle relationer, mens andre relationelle forhold er for spinkle eller for bøvlede. Men hvis gode relationer er så vigtige, hvorfor har vi så ikke et fælles fagsprog for ”Gode professionelle relationer”?

Pointen med eftermiddagens oplæg er, at det har vi faktisk. Eftermiddagen vil præsentere de otte temaer for godt samspil og de tre sensitiverings-principper der er inspireret fra ICDP (International Child Development program). ICDP har vist sig at kunne anvendes til en bred vifte af professioner og borgere i alle aldre.

Download program for mødet

Tilmelding til fyraftensmødet

Events