Opret event

Informationsmøde om Socialformidleruddannelse

  • Hvad: Efteruddannelse
  • Hvor: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M, lokale D.408
  • Startdato: 15.11.18 15:30

Hvad er socialformidleruddannelse? Hvordan er den opbygget?

Hvilke læringsmål har uddannelsen?

Hvordan tilrettelægger – socialfaglige arbejdspladser og UCL – i fællesskab den gode fleksible socialformidleruddannelse, som kommer den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og borgerne til gavn?

Det er de informationer og spørgsmål, der sættes til debat på informationsmøde om Diplomuddannelse i socialformidling 15. november, hvor du kan møde interesserede i uddannelsen, forskere, konsulenter og studievejleder.

Virkning af uddannelse stiller krav til både medarbejdere og deres organisationer

Mødet er tilrettelagt for både ledere og medarbejdere, og der vil være særligt fokus på, hvordan den bedste viden omsættes til en konkret forbedring af praksis på arbejdspladsen.

Udbytte af uddannelsen kræver både medarbejderens indsats i uddannelsen, men stiller også krav til den socialfaglige organisation om at facilitere brugen af deres medarbejderes nyerhvervede kompetence.

Programmet for informationsmødet

  • Velkommen ved Forsknings- og videreuddannelseschef Ulla Viskum
  • Om Socialformidler uddannelsens opbygning, indhold og formål ved lektor, ph.d. Lis Holm Petersen
  • Fra kompetenceudvikling til merværdi i organisationen ved lektor, ph.d. Peter Sørensen
  • Alt det praktiske – om optag, økonomi og tilskudsmuligheder ved socialfaglig konsulent og studievejleder Bente Falk Nielsen

Tilmelding til kompetenceudvikling@ucl.dk

Navn, antal deltagere og dato bedes oplyst i mailen.

Læs mere om Socialformidleruddannelsen

Events