Opret event

Professionshøjskolen Absalon inviterer til 4 temadage om samskabelse og udvikling af nye veje.

  • Hvad:
  • Hvor: Professionshøjskolen Absalon Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4
  • Startdato: 17.05.17 09:00

Nye veje i løsninger af velfærdudfordringer – organisatoriske og ledelsesmæssige greb, der understøtter et mere samskabende mind-set

Professionshøjskolen Absalon arrangerer i løbet 2017 fire temadage, hvor vi undersøger, hvad der sker, og hvad der skal til, når vi går i kødet på den kulturforandring, som samskabelses-paradigmet kalder på. På den første temadag den 17.5 giver ph.d. Anne Tortzen, Paya Hauch Fenger fra Odsherred Kommune og Morten Hylleberg, der er lokalsamfundsaktivist fra Odsherred, deres bud, og undersøger, hvad der skal til for at ’åbne’ organisationerne og lukke andre parter ind i identifikationen af problemer og definition af opgaveløsning. På temadagen undersøger vi dette felt fra en teoretisk vinkel, fra en kommunal position og med perspektiver fra en borger med stort engagement i sit lokalsamfund.

FAGLIGT INDHOLD

Samskabelse i kommunale rammer

Samskabelse i Odsherred Kommune

Landsbyudvikling i praksis

OPLÆG
Samskabelse i kommunale rammer v/ Anne Tortzen

Samskabelse har fundet vej ind i den offentlige styring. Der søsættes i disse år en mængde strategier og initiativer under overskriften ’samskabelse’. Samskabelse udfordrer den traditionelle arbejdsdeling mellem det offentlige og civilsamfundet, da denne styreform handler om at udvikle samarbejde på tværs af disse sektorer. Derved rokker den ved den traditionelle forestilling om ledelse og rejser spørgsmålet om, hvordan samarbejde mellem autonome aktører kan styres og ledes, så det giver værdi. Anne Tortzen vil med udgangspunkt i sin ph.d. og de tre kommunale cases, den bygger på, udfolde, hvilke barrierer af ledelsesmæssig og organisatorisk art, der kan stå i vejen for samskabelse. Og pege på, hvordan kommunale aktører gennem ledelse kan understøtte og fremme samarbejde med civile aktører om at udvikle og producere velfærd.

Oplægsholder: Anne Tortzen, Ph.d og direktør for Center for Borgerdialog

-------

Samskabelse i Odsherred Kommune v/ Paya Hauch Fenger

I Odsherred arbejdes med samskabelse på mange forskellige måder. Odsherred Kommune deltager sammen med borgerne i en vifte af samskabende processer i lokalsamfundet. Paya Hauch Fenger fortæller om historien om samskabelse i Odsherred Kommune. Hun vil bl.a. fortælle om de mange forskellige former for samskabelse, der udvikler sig i kommunen, hvorfor man fra kommunalt hold lægger så meget vægt på samkskabelse, og hvordan de forskellige parter profiterer og skaber værdi ved at arbejde samskabende.

Oplægsholder: Paya Hauch Fenger, lokalsamfundsudvikler i Odsherred Kommune og erhvervs ph.d. studerende ved Odsherred Kommune og Kunstakademiets Designskole

-------

Landsbyudvikling i praksis v/ Morten Hylleberg

Hvordan ændrer man afvikling til udvikling i et lille landsbysamfund? Morten Hylleberg har gennem en del år sammen med sine medborgere og Odsherred Kommune arbejdet for at skabe udvikling i lokalområdet i og omkring landsbyen Egebjerg. En del er lykkedes, andet er ikke lykkedes - og en hel del er i proces. Absolut intet er kommet af sig selv, men arbejdet har været lærerigt og givende og interessen for at skabe noget i fællesskab er stor både lokalt og hos kommunen. Initiativerne spænder fra frivilligt foreningsdrevet arbejde til etablering af erhvervsrettede projekter og en landsbyvirksomhed. Egebjerg er igen kommet på landkortet, til salg skiltene er fortrængt, og fællesskaberne blomstrer. Morten Hylleberg fortæller historierne bag de synlige resultater og om udfordringerne undervejs og i dag.

Oplægsholder: Morten Hylleberg, lokalsamfundsaktivist, økologisk landmand, politibetjent, halmhusbygger, iværksætter og medstifter af Egebjerg og Omegns Bylaug og Egebjerg Landsbyvirksomhed.

MÅLGRUPPE
Private, kommunale, regionale og NGO medarbejdere, konsulenter og ledere der arbejder med borgerinddragelse, medborgerskab, socialøkonomi og social samt arbejdsmarkedsområdet, land- og by udvikling, udvikling, projekter, tilflytning/bosætningsstrategi og alle der er interesseret i.

DENNE TEMADAG ER DEN FØRSTE AF 4 TEMADAGE OM NYE VEJE I LØSNINGER AF VELFÆRDSUDFORDRINGER.

Efter sommerferien byder Professionshøjskolen Absalon på yderligere tre temadage:

Den 31. august med fokus på deltagelse og fælles ejerskab til et samskabende mind-set

Den 5. oktober om nye roller og kompetencer, der understøtter et samskabende mind-set

Den 2. november om dokumentation, måling og evaluering af samskabende processer