Lars Søgaard Jensen. Foto: BUPL
Lars Søgaard Jensen. Foto: BUPL

BUPL om trivselspakke: Skævt fokus på faglighed fremfor trivsel

Uddannelse

18/2/21 10:10

Theis

Der er for meget fokus på det faglige efterslæb og for lidt på trivselsarbejdet i den nye trivselspakke. Sådan lyder dommen fra BUPL.

Den nye trivselspakke, som regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Frie Grønne netop har præsenteret, har ikke nok fokus på trivselsarbejdet. Det mener faglig sekretær i BUPL Lars Søgaard Jensen.

Læs nyheden om den nye trivselspakke her: Regeringen ude med ny indsats: Skal styrke faglighed og trivsel

”Vi synes, det er ærgerligt, at politikerne ikke har lyttet mere til børn, forældre, pædagoger, lærere og eksperter, der samstemmende har sagt, at kræfterne skal sættes ind på at styrke børn og unges trivsel. Der er for meget fokus på det faglige efterslæb, og det er jo næsten ingenting, der er afsat til det daglige trivselsarbejde i skole, SFO’er og klubber,” siger han og tilføjer:

”Den lange periode med ensomhed, sociale afsavn og manglende relationer har påvirket børn og unge i alle aldre, og derfor havde vi gerne set, at man havde skruet helt op for trivselsarbejdet.”

Med trivselspakken sendes der 600 millioner kroner til forskellige områder. Heraf er lidt over 260 millioner målrettet skolebørnene, og det er omkring en tredjedel, 90 millioner kroner, der går særskilt til trivselsarbejdet med vores skolebørn.

”Det er en skæv fordeling, når vi ved, at mistrivsel især har store konsekvenser for de mindste børn på den lange bane,” siger Lars Søgaard Jensen

Aftalen lægger også op til, at man kan omlægge undervisningen og lave lokale løsninger. Det håber BUPL, at man vil benytte sig af ude på den enkelte skole og institution.

”Vi tror ikke på, at der kommer noget godt ud af at pumpe elever med ekstra dansk og matematik og test på bagkant af flere måneders lockdown. Lad os få styr på trivslen først. Børnene skal nok indhente det faglige efterslæb, men det kræver, at vi først forbedrer trivslen,” siger han.

Mangler midler til pædagogisk arbejde
BUPL havde gerne set, at man havde prioriteret det daglige pædagogiske arbejde med at genopbygge de gode fællesskaber i skoler, SFO’er og klubber, så vi kan hjælpe børne med at opbygge relationer og venskaber, efter at deres sociale liv har ligget i brak gennem flere uger.

”Vi undrer os over, at der ikke er sat så meget som en krone af til SFO’erne, der jo i den grad er omdrejningspunkt for sociale aktiviteter, der kan styrke børnenes fællesskaber og relationer. Og der kommer en lille pulje på 15 millioner til trivselsarbejdet i klubberne, men det rækker jo ikke langt,” siger Lars Søgaard Jensen og tilføjer:

”Det, der er brug for lige nu, er flere ressourcer til at styrke det daglige pædagogisk trivselsarbejde, som er skåret helt ind til benet mange steder. Det er i klubberne og SFO’erne, at det opsøgende og forebyggende arbejde sker i forhold til børn og unge. Både for dem, der i forvejen er i udsatte positioner, og dem der i fare for det på grund af coronakrisen.”