Opret event

Social temadag: Intensive Interaction

  • Hvad: Seminar
  • Hvor: VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
  • Startdato: 06.11.19 09:00
Tilmeld
Kom og hør om
​Kommunikation og samspil er grundlaget for menneskelig trivsel, glæde og kontakt. Kommunikation skaber forståelse for det enkelte menneske og hjælper med at skabe meningsfuld læring og udvikling. Samtidig forebygger en god kommunikation frustrationsudbrud og voldsom adfærd. Kommunikative vanskeligheder er udtalte ved mange handicap, bl.a. autisme, intellektuelle handicap (mental retardering, udviklingshæmning), multiple funktionsnedsættelser, hjerneskade, demens m.v.
 
Intensive Interaction har til formål at udvikle kommunikation og samspil hos mennesker med kommunikative handicaps. Det sker gennem glædesfyldte, simple aktiviteter med udgangspunkt i, hvad personen selv gør, forstår, er optaget af, eller viser interesse for. Samspil og kommunikation udvikles således på en måde, der giver mening og glæde for begge parter – og som giver lyst til og mod på at kommunikere. Principperne i tilgangen baserer sig på den viden om udvikling af kontakt, samspil og kommunikation, vi har fra spædbarnsforskning og udviklingspsykologi.
 
På temadagen formidles tilgangens formål, baggrund og teknikker, bl.a. gennem omfattende brug af videoeksempler med forskellige målgrupper. Temadagen giver indblik i, hvordan det, der er lige for øjnene af os, kan danne afsæt for den vigtigste udvikling overhovedet.
 
Program
09.00-09.30 
Registrering og kaffe/te og brød
 
09.30-12.00 
Undervisning v. Ditte Rose Andersen
 
12.00-12.45
Frokost
 
12.45-14.00 
Undervisning v. Ditte Rose Andersen
 
14.00-14.20 
Kaffepause
 
14.20-15.45 
Undervisning v. Ditte Rose Andersen
 
Intensive Interaction er bragt til Danmark gennem psykolog Ditte Rose Andersen. Ditte er samarbejdspartner med det engelske Intensive Interaction Institute. Ditte har inden for specialområdet arbejdet med bl.a. terapi, supervision, rådgivning, undersøgelser, personaletræning og kurser.
 
Litteratur: Hewett, D., Firth, G., Barber, M. & Harrison, T. (2015) Håndbog i Intensive Interaction. Cdr-forlag, Aarhus (Oversætter Ditte Rose Andersen)
 
Håndbogen kan købes til favorabel pris på temadagen. 
Institutioner, der ønsker at købe skal medbringe EAN-nummer

 

Events