Opret event

Tidlig indsats – hvad virker?

  • Hvad: Konference
  • Hvor: VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
  • Startdato: 20.06.19 09:30
Tilmeld
Kom og hør om
​Der bliver talt meget om tidlige indsatser for børn og familier. Men hvad ved vi egentlig om tidlig indsats?
 
Du går hjem med svar på følgende spørgsmål:
 
Hvorfor taler vi om tidlig indsats? Og er tidlig indsats nøglen til social mobilitet?
Hvordan kan fagprofessionelle opspore tidlige tegn på social tilbagetrækning hos spædbørn? Og hvad er erfaringerne fra praksis?
Hvordan kan jordemødre og sundhedsplejersker arbejdere tættere sammen om tidligere opsporing af sårbare gravide?
Hvordan arbejder pædagoger med tidlig indsats i vuggestuen? Og hvordan kommer den pædagogiske faglighed i spil i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper.'
 
 
Program
​På programmet er følgende oplæg:
 
Hvilken betydning har det for børns udvikling og livschancer, at vi sætter ind tidligt? v. Rasmus Landersø, Ph.d., cand.polit. og seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed
 
Tidlig indsats er en væsentlig nøgle til social mobilitet. International forskning peger på, at jo tidligere der sættes ind for at styrke barnets evner, jo større effekt vil man opnå.
 
ADBB-metoden som instrument til screening v. Johanne Smith-Nielsen, Ph.d. og psykolog v. Center for Tidlig indsats og Familieforskning, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 
Hvordan kan man opspore tidlige tegn på social tilbagetrækning hos spædbørn? En beskrivelse af ADBB-metoden, resultaterne fra implementeringen samt videocases fra praksis.
 
Tidligt tværfagligt samarbejde om sårbare gravide/familier v. Helle Høy Simonsen m.fl., Chefjordemoder v. Regionshospital Nordjylland, Hjørring med fagprofessionelle fra Region Nordjylland.
 
Hvordan kan jordemødre og sundhedsplejersker arbejde tættere sammen om en tidligere forebyggende indsats overfor sårbare gravide/familier? Praksiscase fra Region Nordjylland.
 
Tidlig opsporing i vuggestuen v. Crisstina Munck, Ph.d. og lektor ved pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole
 
Hvordan arbejder pædagoger med tidlig indsats i vuggestuen, og hvornår bliver dette opsporende arbejde både understøttet og vanskeliggjort i det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper?
 
Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud v. Lone Svinth, Ph.d. og lektor i pædagogisk psykologi, DPU
 
Hvad kendetegner danske dagtilbud, som lykkes med at skabe virkningsfuldt pædagogisk arbejde for børn i udsatte positioner? Hvordan kan pædagogisk personale sikre inkluderende fællesskaber for alle børn, og hvad har betydning for, at arbejdet lykkes?

 

Events