Pædagoger og dagplejere arbejder med sundhed

Projektet Sundhedsaktivt Dagtilbud har arbejdet med sundhed blandt Vejen Kommunes medarbejdere i dagplejen og daginstitutionerne.

De gode initiativer lever videre.

En pædagog eller dagplejer, der gør noget aktivt for sin egen sundhed, har også mere energi og overskud til at hjælpe børnene med at udvikle sig. Gennem de sidste tre år har man i Vejen Kommune uddannet sundhedsaktører, som har været på inspirationskurser for at tage nye ideer med hjem til dagplejere og daginstitutioner. Det har medført en lang række tiltag inden for blandt andet kost, motion og aktiv leg som en del af hverdagen for dagplejere og pædagoger. Nu går projektet over i drift, og arbejdet med sundhed fortsætter.

www.vejenkom.dk/sundhedsaktivtdagtilbud ligger en farverig folder med succeshistorier fra projektet. Her kan man læse om konkrete tiltag og se citater fra de medvirkende pædagoger og dagplejere.

Fokus på sundhed har givet pote
Den 15. maj blev projektets afslutning markeret ved et arrangement for sundhedsaktører, dagplejepædagoger og daginstitutionsledere.

”Alle I sundhedsaktører har i de sidste tre år arbejdet benhårdt ude i daginstitutioner og legestuer, for at kollegaer og andre har taget et medansvar for at fremme egen og andres trivsel og sundhed. I har været ildsjæle og motivatorer og identificeret behov og ønsker hos kolleger. På baggrund heraf har I taget initiativer til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Der har i det hele taget været en flot række af initiativer og kreative tiltag i alle daginstitutioner og legestuer. I har virkelig gjort en forskel”, kommenterede Hardy Høll Nielsen fra byrådet.

Ansvaret for sundhed på arbejdspladsen
”Vi har som virksomhed ansvar for den psykiske del af medarbejdernes trivsel – hvad med sundheden? Det er almindeligt anerkendt, at psykisk og fysisk sundhed har en sammenhæng.
Mange forskningsresultater viser oven i købet, at de virksomheder, hvor man arbejder med sundhed og trivsel koblet sammen, blandt andet nedsætter sygefraværet, mindsker antallet af arbejdsulykker og faktisk også øger trivslen og produktiviteten”, sagde Kim Willer, arbejdsmiljøkonsulent i Vejen Kommune.

”Der er uddannet sundhedsaktører, som er krumtappen i projektet, og der skal fremover holdes et naturligt liv i processen. Fremover skal sundhedsaktører og arbejdsmiljørepræsentanter arbejde sammen om at videreføre og udvikle på alt det gode, der er sat i gang. Med andre ord, vi lukker ikke ned men forsætter”, slog Kim Willer fast.

Thomas Milsted holdt desuden et inspirerende oplæg om arbejdsglæde og trivsel. Han talte om balancegangen mellem arbejdsgiverens og den enkelte medarbejders ansvar for sundhed og trivsel.

Om Sundhedsaktivt Dagtilbud
Projekt Sundhedsaktivt Dagtilbud har haft til formål at sætte fokus på trivsel og sundhed blandt medarbejderne i kommunens 79 dagtilbud ved at skabe rammer, som fremmer medarbejdernes forudsætninger for at handle sundhedsfremmende, at styrke medarbejdernes fysiske, psykiske og sociale sundhed og at øge medarbejdernes handlekompetencer i forhold til at forebygge arbejdsrelateret nedslidning. 

Emneord: Vejen Kommune, Sundhed, Innovation, Dagpleje, Daginstitutioner
Vejen Kommune på DenOffentlige.dk Vejen Kommune
Aktivitet: Artikler: 6 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 02.04.20 Sundhed
  Status og prognose for coronavirus-epidemiens fremtidige udvikling

  Efter alt at dømme er smittespredningen i Danmark bremset lidt op. Samlet set mener SSI derfor, at smittetrykket nu på et niveau, hvor det er forsvarligt at ophæve dele af restriktionerne og gå i gang med en ansvarlig, trinvis og kontrolleret genåbning af landet.

 • 01.04.20 Sundhed
  Regering og folketing udvider vaccinationsprogram

  Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

 • 31.03.20 Social
  Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse klar med fælles håndsrækning til særligt udsatte

  Mange sidder lige nu hjemme og savner hjælp til praktiske gøremål på grund af risikoen for at blive smittet med coronavirus. Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse går nu sammen om en indsats, der skal få flere til at bruge organisationernes hjælpetilbud.

 • 30.03.20 Sundhed
  150.000 liter håndsprit på vej til kommunerne

  Vodka og shots er skiftet ud med håndsprit til landets borgere. En virksomhed i Kolding er nu på vej med 150.000 liter håndsprit, som vil kunne dække det kommunale forbrug de næste par måneder. De første liter kommer allerede i den kommende uge.

 • 26.03.20 Sundhed
  Sundhedsstyrelsen: 11 gode råd til trivsel og mental sundhed

  For mange personer kan det være en udfordring, at mange af de vante rammer i samfundet er ændret under COVID-19 epidemien. Det kan påvirke ens livskvalitet og trivsel. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 gode råd til, hvad man kan gøre for at fastholde og styrke sin egen trivsel og mentale sundhed.