Kalv på spring Foto: Økologisk Landsforening
Kalv på spring Foto: Økologisk Landsforening

Dyrevelfærden er en vigtig del af fremtidens bæredygtige landbrug

Bæredygtighed

31/3/21 8:55

Theis

Foråret er på vej og det betyder, at Økodag er nær. Det er festdagen, hvor de økologiske køer hopper ud på græs. Økodag er essensen af dyrevelfærd, men økologien skal blive ved med at udvikle sig. I Økologisk Landsforening arbejder vi med mange projekter, der skal højne dyrevelfærden for de økologiske dyr.

Hvert år, siden økologilovgivningen trådte i kraft i 1987, har de økologiske mælkeproducenter lukket køerne ud på markerne fra april til november. Dét er dyrevelfærd og et liv, som alle køer bør have, mener Økologisk Landsforening, både for koens skyld, men også for at få et bæredygtigt landbrug.

”Vi skal have et bæredygtigt landbrug, og derfor er vi nødt til at kigge på flere parametre på samme tid: natur, klima, biodiversitet og dyrevelfærd. Her spiller koen en afgørende rolle, så snart den springer på græs til Økodag”, siger Sybille Kyed, Landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening er meget optaget af at udvikle det bæredygtige fødevaresystem. Ét af de konkrete initiativer er projektet ROBUST, som er et skovlandbrugsprojekt, hvor man kombinerer træer og buske med køer på græs. Det skal både øge velfærden på marken, bidrage til mere biodiversitet og et lavere klimaaftryk. Det er vigtigt for, at jordens ressourcer udnyttes bæredygtigt.

”Det er vigtigt at undersøge nye veje, der kan gøre landbruget endnu mere bæredygtigt. Når dyrene kommer ud på græs, kan de leve det mest naturlige liv. De kan spise græs, tygge drøv og bevæge sig frit. Køer er sansende dyr, som alle andre dyr og derfor er det så vigtigt at give dem adgang til at komme på græs” siger Sybille Kyed, Landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening og supplerer:

”Køer har også en anden vigtig rolle. Når de græsser på engene er de med til at sikre en efterspurgt naturtilstand, og de dyrkede kløvergræsmarker har en høj klimaeffekt, fordi de binder kulstof i jorden. Og så er køerne med til at sikre nogle sunde sædskifter, hvor der ikke skal bruges kemi til at holde ukrudt væk. Derfor er Økodag også en festdag for det bæredygtige landbrug”

De økologiske køer kommer ud på græs d. 18. april kl. 12.00.

Annonce