Den dag HR-chefen ville lukke munden på en kritiker: Udskrift af telefonsamtalen han fortrød

Ledelse

30/09/2015 16:35

Nick Allentoft

Her gengiver vi en telefonsamtale, du kan lære noget af. Den er mellem den læge, der gik i spidsen for advarsler og kritik op til Region Hovedstadens lancering af akuttelefonen 1813, og en HR-chef, der blev sendt i byen af regionens koncerndirektion for at lukke munden på kritikeren.
Udskrift af telefonsamtale mellem B, personalechef ved dansk Hospital, og A, en kritisk læge, der advarede offentligt mod akuttelefonen. Samtalen er transkriberet af Ombudsmanden i efter den pågældende læge klagede over trusler.  Sagen tog halvandet år at behandle hos Ombudsmanden. 

Beretninger fra frontlinien

Med bloggen “beretninger fra frontlinien” giver DenOffentlige.dk ordet til medarbejderne ude i frontlinien, som det ofte kaldes. Vi inviterer offentligt ansatte til at dele deres oplevelser, refleksioner og ideer med læserne. Kun redaktør Nick Allentoft kender navnene på bloggens skribenter, og indlæg udgives anonymt for at kunne levere den rå fortælling, hvor politisk korrekthed og interne hensyn er frasorteret - og eventuelle opdragende samtaler kan undgåes. 

Bloggen er et redaktionelt projekt, der skal bidrage sagligt og konstruktivt til debatten - og den vil ligesom blogstafetterne på DenOffentlige udvikle sig over tid. 

Læs om bloggen her.

Kritisk medarbejder: Kl. er 13:54, og det er den 20. december, og jeg kontakter B, personalechef Nordsjællands Hospital, (telefonnummer). 

(telefonen ringer) HR-chefen: Det er B. Kritisk medarbejder: Ja, goddag, du taler med A. Du har ringet og lagt en besked til mig. HR-chefen: Det har jeg, ja. Kritisk medarbejder: Ja. HR-chefen: Ja, det er jo simpelthen fordi, at vi har set og hørt en del om den her 18 bindestreg 13 hjemmeside Kritisk medarbejder: Ja. HR-chefen: og det er vi ikke sådan voldsomt begejstret for. Kritisk medarbejder: Nej, men jeg har også fået en henvendelse fra Kammeradvokaten omkring det og ja, der arbejdes på, at den får et nyt navn HR-chefen: Ja. Kritisk medarbejder: Så det - den den ged er barberet, hvis man kan sige det sådan. HR-chefen: Ja, vi vil egentlig gerne tale med dig – gerne i dag, hvis det er muligt. Kritisk medarbejder: Ja, men hvad handler det om da? HR-chefen: Det er en tjenstlig samtale, vi gerne vil indkalde dig til, og det er simpelthen fordi, at vi påtænker at give dig en advarsel, fordi vi mener, at det er udtryk for illoyalitet i forhold til de politiske beslutninger. Kritisk medarbejder: Ja, men men se, det vil jeg jo gerne have en advokat med til. HR-chefen: Ja. Kritisk medarbejder: Det går jeg ud fra, at I godt kan forstå.  HR-chefen: Ja. Kritisk medarbejder: Så jeg kan jo ikke love, at det kan blive i dag. HR-chefen: Du har selvfølgelig mulighed for at have en bisidder med. Det er klart. Kritisk medarbejder: Ja, altså det er jo, det er jo…. Jeg tolker det jo som en, hvad kan man sige, en trussel fra jeres side, at I kalder det en tjenestemandssag, at ... eller hvad I kalder det? HR-chefen: Ja, men du kan sige, at sanktionssystemet i ... inden for personaleadministration eller personalejura, den er, at at man kan give en … det er almindelige tjenstlige tilrettevisninger, som er er … viser tilrette, og fortæller, at der er ting, som skal være anderledes, og så er der en mundtlig påtale, som jo er skærpet lidt, og så en skriftlig advarsel, som er, at … nu kommer vi ind i noget, der er alvorligt. Det er ikke..., at hvis det gentager sig, så kan det have konsekvenser for, for ansættelsesforholdet. Og så skal man selvfølgelig sige, at så derudover, så er der jo decideret opsigelse og bortvisning, hvis det er noget rigtig slemt, ikke?

Kritisk medarbejder: Jo.

HR-chefen: Øh… Kritisk medarbejder: Men, men som ansat må man vel godt ytre sig, tænker jeg. Det er vel ikke … HR-chefen: Det må man helt sikkert. Kritisk medarbejder: og det skriver Region Hovedstaden jo også. De anerkender jo … HR-chefen: Ja. Kritisk medarbejder: min ret til at debattere … HR-chefen: Ja. Kritisk medarbejder: og den ret, den vil jeg jo gerne have lov til. Det, det synes jeg da ikke er forkert. HR-chefen: Nej, nej.   Kritisk medarbejder: Kan du oplyse, hvad det er, der er tjeneste-… hvad hedder det … tjenestesags-...mandsproblemet i det – … altså? Jeg har vel lov til at ytre mig, tænker jeg? HR-chefen: Du har lov til at ytre dig, men det her, det mener vi, bidrager til forvirring og skabe … altså fordi der kommer i virkeligheden fejlagtige oplysninger, og at Kritisk medarbejder: Ja. HR-chefen: hele den debat og … den tilgang til det, hvor der er, at … Kritisk medarbejder: Ja. HR-chefen: at du som ansat … kæmper imod … Kritisk medarbejder: Jamen HR-chefen: det, det opfatter vi som illoyalt i forhold til den politiske beslutning. Kritisk medarbejder: Ja. Kritisk medarbejder: Det kan da godt være, at vi er uenige, men men men men man har vel lov at være uenig. Det er vel ikke sådan, at man ikke skal turde sige sin mening, tænker jeg? HR-chefen: Jeg tænker, at det er jo nogle af de ting, som vi gerne vil høre dine synspunkter på ved sådan en samtale. Kritisk medarbejder: Ja, men... HR-chefen: En samtale har jo også karakter af, at vi snakker om det … og hvis det så er, at … vi går videre med det her, så skriver vi skriftligt til dig, at … vi påtænker at give dig den her skriftlige advarsel, og så vil du så få mulighed for at komme med bemærkninger Kritisk medarbejder: Ja. HR-chefen: … inden vi endeligt, eventuelt endeligt gør det. Kritisk medarbejder: Men men men, hvad er det for fejlagtige oplysninger, jeg kommer med? Det kan jeg ikke helt se.  HR-chefen: Det … Kritisk medarbejder: Jeg videreformidler jo blot nogle debatindlæg, der har været skrevet i i pressen. HR-chefen: Det … ved jeg, at … altså det er ikke kun mig, der skulle deltage i den samtale. Det … vil være D, som er vicedirektør på … Nordsjællands Hospital, og … E … også deltage i, og det vil de … kunne uddybe meget mere. Kritisk medarbejder: Ja, ja. E, siger du? Ja. HR-chefen: Ja. Kritisk medarbejder: Og så vil du deltage? HR-chefen: Ja. Kritisk medarbejder: Hvem vil ellers deltage? HR-chefen: Ja, men altså altså ikke andet end … D og E og … mig … og så selvfølgelig dig. Og … hvis, hvis du måtte have en bisidder med, så … din bisidder. Kritisk medarbejder: Ja, men, ja. Jeg skal, jeg skal se, hvad jeg kan gøre, men men jeg vil jo gerne have en fra lægeforeningen med ind over … og … hvad de kan stille op til sådan en, en … fredag den 20. december, det kan jeg jo ikke rigtig love. HR-chefen: Nej. Kritisk medarbejder: Det, det ... HR-chefen: Nej. Men, det har jeg fuld forståelse for …. Jeg synes, det ville være rigtig dejligt, hvis du gad undersøge muligheden. Kritisk medarbejder: Ja.
HR-chefen: … jeg ved ikke om, hvem fra lægeforeningen, eller om det er… hvad hedder det, (…), du var interesseret i? Kritisk medarbejder: Nej, nej jeg vil gerne have lægeforeningen med ind over. De, de de er fuldt orienteret om om hjemmesideprojektet, ikke også, og har har kendskab til det, ikke også … og jeg ved også, medierne er er orienteret, ikke også ….  HR-chefen: Det, det ser jeg også. Kritisk medarbejder: … og, ja ikke også? Så det, ja. Så, jeg vil jo gerne have, hvad hedder det, have juridisk dækning, ikke også? Fordi jeg kender ikke, jeg kender ikke juraen i det, jeg er bare en enkelt ansat, som er bekymret for fagligheden, og … det synes jeg jo også … at jeg skal have lov til at være som læge … uanset hvad. HR-chefen: Og jeg har fuld forståelse for, at du gerne vil have en bisidder med, og også at det er en fra lægeforeningen, og hvis du gider undersøge, om du har mulighed, … om I har mulighed for at komme her senere i dag, … så vil det være rigtig dejligt. Kritisk medarbejder: Ja, ja, ja, yes, men … jeg skal se … hvad tid går du hjem? HR-chefen: Ja, men altså jeg ville da håbe på, at det var inden eller senest kl. 16, men praktisk set er der ikke nødvendigvis nogen bagkant… på. Kritisk medarbejder: Næh, men … ja, det … Jeg … skal se, hvad jeg kan gøre, men … det bliver nok svært at nå … rent … tidsmæssigt, … ikke også, … men så må vi finde et andet tidspunkt, hvis det er. Men jeg ringer til lægeforeningen og hører, hvad de anbefaler, og hvad de kan hjælpe med. HR-chefen: Yes. Kritisk medarbejder: Skal vi sige det? HR-chefen: Det er godt. Du ringer tilbage hertil så? Kritisk medarbejder: Ja, det gør jeg. HR-chefen: Det er smaddergodt. Tak skal du have. Kritisk medarbejder: Hej. HR-chefen: Hej.   

 

Mest Læste

Annonce