Oplevelsesbiblioteket i ”Helt-ud-over-kanten – Danmark!"

Velfærd

01/06/2012 12:16

Nick Allentoft

Stafetten er nu landet hos Karl Fischer fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg, der her fortæller om hvordan han i grænselandet arbejder med oplevelser i og omkring biblioteket.

Tak til Bente Kristoffersen – jeg vil med glæde skrive et par ord om oplevelsesbiblioteket i ”Helt-ud-over-kanten – Danmark”!

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig er det danske mindretals biblioteksservice i området mellem den dansk-tyske grænse og Kiel-kanalen/Ejderen. På www.dcbib.dk kan man få et indtryk af arbejdsfeltet og den virkelighed, vi arbejder i. Se også www.graenseforeningen.dk

Hvorfor er det nødvendigt med danske biblioteker og bogbusser i Sydslesvig? Kan man ikke bare gå til et tysk bibliotek og låne det, man nu måtte have brug for?

Det er et af de spørgsmål, besøgende, der kommer ”Nordenfjords fra” - og her mener jeg Flensborg fjord – kan finde på at stille. Og fordi jeg er forberedt på spørgsmålet, så kan jeg finde på at starte en rundvisning af en dansk besøgsgruppe med, at jeg afholder en konkurrence: ”Hvem af jer kan holde vejret længst?”

Når den sidste så er brudt sammen og gisper efter vejret, så sammenligner jeg den luft, han/hun lige nu sætter så meget pris på, men ellers ikke tænker så meget over, med biblioteksservicen i Danmark. De fleste af os tager den lov-garanterede frie og gratis adgang til kultur og information via bibliotekerne som en selvfølge. Sådan er det ikke f.eks. i Tyskland: her er der ingen bibliotekslov, der er intet homogent bibliotekssystem, der er ingen landsdækkende biblioteksdatabaser (som bibliotek.dk), og som regel skal voksne betale for at bruge biblioteket. Pointen er, at et biblioteksbesøg hos os kan starte refleksion over de danske bibliotekers betydning for samfundet og for den enkelte.

Hvad har det med oplevelsesbiblioteket at gøre?
Dansk Centralbibliotek fremtidssikrer ikke kun ved at ansætte personale med anden baggrund end den rent biblioteksfaglige (personale-chef med baggrund i militæret og hospital-sektoren, faghistoriker som leder af bibliotekets hjerte: Den slesvigske Samling), men sender også personale med lang anciennitet på videregående uddannelser (diplomuddannelse i ledelse, journalistuddannelse). Jeg er selv lige nu master-studerende i oplevelsesledelse (MOL) på RUC.  Her læser jeg sammen med andre ”reflekterende praktikere” med vidt forskellige faglige ståsteder: en arkitekt, en caterer, en hoteldirektør, en officer fra forsvaret, en grossist, en skuespiller …

Helt kort formuleret går det ud på, at en oplevelse er det brud, der gør at en sansning bliver til en meningsfuld erfaring – og dette kan man styre og lede. Det har så indtil videre blandt andet udmøntet sig i, at vi her på biblioteket forbereder og afvikler de mange gruppebesøg, biblioteksorienteringer og rundvisninger langt mere målrettet og velforberedt: Hvad er de besøgenes forudsætninger og forventninger? Hvad er vores formål og forventninger? Hvad er det gensidige ”udbytte”? Kan det gøres, sjovt, underholdende, overraskende og i dialog? Hvad sker der før, under og efter besøget? Mange af vore besøg starter eller slutter med en lille byvandring i bibliotekets nærmiljø og kan efter ønske kombineres med små kulinariske indslag.

Bevares – engang imellem er der kun justeringer i forhold til andre besøg, men på denne måde bliver enhver rundvisning til en udfordring, og det bliver aldrig til rutine. Det er altid sjovt at bruge fantasien!

Nu hvor stafetten har krydset grænsen, er det fristende at lade den blive hernede lidt endnu. Jeg vil derfor bede Hanne Merete Sørensen fra Sønderborg Bibliotek om at fortælle lidt om konceptet: "Biblioteket rykker ud”

Mest Læste

Annonce