Ældreminister Thyra Frank inviterede Nanna Holst til møde efter oplægget til en pårørendeguide. Men det blev kun til mødet.
Ældreminister Thyra Frank inviterede Nanna Holst til møde efter oplægget til en pårørendeguide. Men det blev kun til mødet.

Ældreminister i samråd: Vi bruger millioner på pårørende

Politik

09/2/18 11:35

Nick Allentoft

På samråd i Folketinget fortalte Thyra Frank om indsatser for 150 mio rettet mod pårørende til ældre. "Fint - de løser bare ikke det, hun var kaldt i samråd for," siger forfatter til pårørende-guide.

"Ministeren (bedes) oplyse, om ministeren mener, at initiativer som pårørende- og værdighedspolitikker og pårørendekonsulenter kan løse de opgaver og udfordringer, som journalist Nanna Holst peger på i sine artikler. Ministeren bedes herunder oplyse, om ministerens samtaler med Nanna Holst og Nick Allentoft har givet ministeren anledning til nogle helt konkrete handlinger og forslag til, hvordan pårørende lettere kan hjælpe deres ældre og plejekrævende familiemedlemmer, og samtidig leve et normalt liv der eksempelvis ikke kræver unødigt fravær fra arbejde."

Pårørende - overlevelsesguide

Læs mere om en pårørendes møde med velfærdssystemet og hendes overlevelsesguide for pårørende 

 

Sådan lød oplægget fra Kirsten Normann Andersen (SF), der forleden havde kaldt ældreminister Thyra Frank i samråd. (Se det 18 min lange samråd herunder). Normann Andersen har fulgt historien om en pårørendeguide her på DenOffentlige og undret sig.

"Nannas artikel stiller super skarpt på de udfordringer, der er i hverdagen. Det er trist, at hun har følt sig afvist af ministeren, for overlevelsesguiden er jo næsten fiks og færdig. Hvad har ministeren fået ud af at læse den, og hvad vil ministeren gøre så man kan slippe for at bruge unødvendigt meget tid på praktiske ting," spurgte Kirsten Normann Andersen som indledning til samrådet.

Ældreministeren læste fra et talepapir op om den række af initiativer, som regeringen har iværksat. Thyra Frank redegjorde for initiativer for omkring 150 mio. kr årligt de kommende år, herunder et kursusforløb, hvor pårørende kan lære at tackle livet som pårørende. For skribenten, der med sit oplæg til en guide for pårørende, har sat debatten i gang, handler det slet ikke om kurser eller værdighedspolitikker.

"Jeg har efterlyst mere almindelig sund fornuft, så man som pårørende ikke skal bruge unødvendig meget tid på at tonse rundt mellem velfærdsstatens myndigheder og formularer. Det har jeg svært ved at se i nogen af de omsorgsfulde initiativer, ministeren fortalte om på samrådet," siger Nanna Holst, der fulgte samrådet på video.

"Jeg kan godt se, at intentionen er at hjælpe sådan nogle som mig. Men jeg behøver ikke personlig vejledning, men en forenkling og større digitalisering af systemet, så jeg kan hjælpe mig selv. Det er ligesom listen på borger.dk, når du skal flytte.  Folk flytter og forældre bliver gamle hver dag; det burde ikke være så indviklet."

Hendes budskab med guiden, og historien om hendes mor, handler om at skære unødigt besvær væk og lave logiske løsninger præget af almindelig sund fornuft.
"Der opstår en sær misforståelse, når velfærdsstaten forsøger at oversætte mine budskaber. Jeg har god kontakt til både min mor og til systemet og behøver ikke personlig vejledning eller aflastningstilbud. Det eneste jeg beder om er, at velfærdsstaten sørger for at pårørende slipper for en masse unødvendigt og meningsløst bøvl", siger hun.

Samrådet bragte ingen anden klarhed end en liste over en række andre initiativer rettet mod pårørende.

Initiativer ifølge ældreministeren:

  • National demenshandlingsplan med 37.5 millioner kroner til 13 nye rådgivningscentre for mennesker med begyndende demens.
  • 39 mio. kr. til flere dag- og aflastningstilbud som skal give pårørende et tiltrængt pusterum i hverdagen. Sundhedsstyrelsen udmønter midlerne.
  • Idekatalog om nye og fleksible indsatser til pårørende til personer med demens. På vej fra sundhedsstyrelsen baseret på erfaringer fra tidligere projekter.
  • Med den seneste satspuljeaftale er der desuden afsat 15 mio. kr. til en landsdækkende udrulning af kursusforløbet "Lær at tackle". Målrettet pårørende og mennesker med demens.
  • Regeringen har derudover afsat 60 mio kr. om året til kommunernes arbejde med at støtte og aflaste de pårørende. Med pengene følger et krav om at skrive pårørende ind i en værdighedspolitik.
  • Alle landets kommunalbestyrelser skal i år vedtage en værdighedspolitik for kommunens ældrepleje.