Fagenes Festival: Elever kan dyste i folkeskolens fag

Ledelse

17/12/15 9:30

Nick Allentoft

Nu får skoleelever mulighed for at dyste i folkeskolens fag til Fagenes Festival. Med 10 millioner fra Undervisningsministeriet får grundskolen nu en fagfestival. Inspirationen kommer fra DM i Skills – de årlige Danmarksmesterskaberne i erhvervsuddannelsesfagene.

Danske Skoleelever skal sammen med et konsortium, som består af Danmarks Privatskoleforening, Professionshøjskolen Metropol, VIA University College, Alinea, Danmarks Matematiklærerforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Randers Kommune, Aalborg Kommune, Det Danske Spejderkorps og Mediehuset Denoffentlige arrangere Fagenes Festival.

”Vi har talt meget om rammerne for undervisningen i folkeskolen. Nu skal vi sætte større fokus på fagenes indhold og hele formålet med at gå i skole, nemlig at blive dygtig. Vi skal vise, at det er sejt at være dygtig til for eksempel dansk eller matematik. Derfor vil vi give eleverne mulighed for at vise og dyste med deres talenter ved Fagenes Festival,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Randers Kommune er en af konsortiemedlemmerne. 

”Fagenes Festival, handler om at motivere til engagement, innovation og faglig nysgerrighed. Det er vigtigt, at eleverne udfordres, og alle elever skal have chancen for at vise deres talenter, også i fællesskaber. Gennem Fagenes Festival møder de andre elever, som også brænder for at blive særligt dygtige inden for fag og fagområder. Det er motiverende og øger lysten til at lære endnu mere og blive endnu dygtigere”,   siger skolechef Torben Bugge,   Randers Kommune.

Projektet kan skabe væsentlige forandringer for holdningerne til skole og viden, og derfor har Mediehuset DenOffentlige valgt at gå med i konsortiet. 

"Det er en fantastisk god ide at skabe bred anerkendelse af dygtige elever, og gøre det på en måde som Fagenes Festival. Det vil vi som konstruktivt medie gerne bakke op om," siger chefredaktør Nick Allentoft. 

Projektet er iværksat med inspiration fra Erhvervsskolernes DM i skills. Det er noget, som Aalborg Kommune har erfaring med allerede. 

"Vi har gode erfaringer med erhvervsskolernes DM i skills og glæder os til at bringe disse erfaringer i spil på folkeskoleområdet. I skoleforvaltningen i Aalborg kommune er et af målene i vores vision, ”at alle, kan se de bliver dygtigere hver dag”. Vi håber og tror på, at Fagenes Festival kan biddrage til dette mål ved at motivere alle elever til øget læring," siger Jakob Ryttersgaard, Skolechef, Aalborg kommune.

10 mio i støtte til tre års opstart

Fagenes Festival er støttet med 10 millioner kroner fra puljen til Danmarksmesterskaberne i fagene. Midlerne bliver udmøntet i perioden 2016-2019 for at afprøve afviklingen af flere landsdækkende konkurrencer i folkeskolens fag.

Netop fagene og konkurrenceopgaverne betyder meget for projektets troværdighed og succes. Derfor deltager en af de førende aktører for undervisningsmateriale i konsortiet. 

“Vi er fantastisk glade for at at få lov til at være med i et så ambitiøst projekt. Jeg mener, at Alinea har rigtig meget fagligt at bidrage med, og vi tror på, at DM i fagene er en spændende måde at dygtiggøre børn og motivere dem til at lære,” siger forlagschef fra Alinea, Cliff Hansen 

Puljens midler er tildelt Fagenes Festival, fordi projektet udfolder folkeskolens fag med afsæt i Fælles Mål, demonstrerer varierede læringsformer og giver eleverne mulighed for at vise deres talenter i fagene og konkurrere på forskellige faglige niveauer. 

Konsortiet er meget bredt sammensat i anerkendelse af ambitionerne med folkeskolereformen. Derfor optræder en civilsamfundsaktør som Det Danske Spejderkorps også blandt konsortiemedlemmerne.    ”Vi vil gerne være en aktør i den åbne skole og bidrage til udviklingen af fremtidens skole, hvor børn og unges mangesidede talenter anerkendes. I Fagenes Festival kan vi bidrage med vores erfaring med, hvad der motiverer børn og unge til at samarbejde og tage ansvar for hinanden. Og ikke mindst kan vi spille ind med viden om, hvordan uderummet bruges som ramme for læring,” siger generalsekretær Charlotte Bach Thomassen om spejderkorpsets deltagelse i Fagenes Festival.     DM I FAGENE – FAGENES FESTIVAL Danmarksmesterskabet i fagene afvikles hvert år i tre runder. En kvalifikationsrunde på skoleniveau, en kvalifikationsrunde på regionalt plan og endeligt landsmesterskabet. Herunder er de forskellige konkurrencer og aktiviteter beskrevet.   Fagenes Festival har følgende formål  1. at stimulere alle skoleelevers interesse for fagene, ved at skabe et inspirerende og landsdækkende projekt, så alle elever bliver så dygtige som de kan på tværs af faglighed, trivsel og social baggrund. 2. at etablere en læringskultur, hvor det at opnå faglig progression og at dyrke mangesidede talenter anerkendes. 3. at eleverne møder udfordringer, som ligger ud over, det de møder i den daglige undervisning.   Målgruppe  Udskolingens elever    Tilmelding og deltagelse Deltagelse i DM i fagene sker på elevernes eget initiativ eller efter en klassedrøftelse. Det handler således ikke om, at eleverne skal indstilles af skole, lærer eller pædagog, men at deres egen motivation skal være bærende for deltagelse i mesterskabet. Det er åbent for alle elever i udskolingen herunder elever, der vælger at deltage på tværs af klasser og udskolingsårgange. Elevernes skal tilmelde sig via en til projektet oprettet hjemmeside, for at kunne deltage i den indledende kvalifikationsrunde – Skolekvalifikationen.   Skolekvalifikation Første kvalifikationsrunde igangsættes og eksekveres i starten af efteråret inden efterårsferien i skoleåret 2016/17, og afholdes på skolerne. Helt konkret vil eleverne få et tidsrum på 2-4 uger, hvor inden for de skal løse opgaverne i Skolekvalifikationen.    Udvikling af opgaver For at DM i fagene – Fagenes Festival skal blive en succes og få den forventede effekt på elevernes faglige nysgerrighed og lyst til læring, er det essentielt, at der udarbejdes et kvalificeret undervisningsmateriale, der rammesætter de opgaver, der skal løses. Til at varetage denne opgave nedsættes en gruppe fagdidaktikere, som også har ansvaret for opgavernes indhold til de regionale mesterskaber og landsmesterskabet. Alle opgaver og undervisningsmateriale, der udvikles i projektet gøres efter det årlige mesterskabs afslutning tilgængeligt på hjemmesiden, samt på Danmarks Læringsportal EMU.dk.     Konsortiet bag: Aalborg Kommune Alinea Dansk Industri (DI) Dansk Erhverv (DE) Danske Skoleelever Danmarks Privatskoleforening Mediehuset DenOffentlige.dk Det Danske Spejderkorps Matematiklærerforeningen Professionshøjskolen Metropol Randers Kommune VIA UC    

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce