Kommunaldirektør: Borgerne må selv levere velfærd i fremtiden

Ledelse

06/03/2014 13:00

Freja Eriksen

Borgerne selv, frivillige og teknologien må løse fremtidens velfærdsbehov, men man kan have sine tvivl om, hvorvidt borgernes opfattelse af serviceniveauet kan ændres, skriver kommunaldirektør i Lederskabsstafetten.

“Frivillige borgere kan skabe løsninger i samfundets generelle behov, men det kan også være frivillige borgere, der skaber løsninger i egne eller i pårørendes behov.”

Det skriver kommunaldirektør fra Langeland Kommune, Jørgen Vestby Christiansen, i Lederskabsstafetten. Kommunen er i top ti over kommuner med flest ledige og en økonomi så stram, at kommunen er truet af, at kommer under administration. Det er med andre ord en af de mest udfordrede kommuner i landet, og kommunaldirektøren har således haft de senere års krise tæt på. Han er bekymret for, om danskerne er klar til den omstilling, der er nødvendig.

Kommunaldirektør: Træd ind i minefeltet, offentlige ledere

“Der kan for mig være en større tvivl om, hvorvidt det lader sig gøre at ændre borgernes opfattelse af, at samfundet faktisk kan forvente en stadig større egen indsats, når behov for service opstår hos en selv eller hos ens pårørende. Det danske samfund har igennem de seneste 50 år afvænnet borgerne fra at varetage egne og pårørendes behov til en forventning om offentlige løsninger,” skriver Jørgen Vestby Christiansen

Han fremhæver særligt tre områder, hvor lederne skal mønstre kompetencer og resultater. Teknologi, som i højere grad skal erstatte “varme hænder” selvom det er svært for borgerne at acceptere, dernæst frivillige, som i højere grad skal overtage opgaver, der tidligere blev leveret af velfærdssystemet og til slut skal den enkelte borger selv tage et større ansvar for egen og pårørendes velfærd. Om sidstnævnte siger kommunaldirektøren.

“Denne gruppe af borgere skal forsøges at blive stadig større således, at stadig flere generelle samfundsmæssige behov kan løses af borgerne selv.”

Dermed sætter kommunaldirektøren ord på en central debat om fremtidens kommunale velfærdsopgaver. På kommunalt ledersprog lyder spådommen om fremtidens opgave således.

“I den kommende periode bliver det en ledelsesmæssig opgave at sikre en rationel produktion af en prioriteret efterspurgt service med en forøget inddragelse af samfundets frivillige ressourcer og en forøget udnyttelse af de teknologiske muligheder.”

Kommunaldirektøren erkender, at opgaven er både kompliceret og svær.

“I den opgave vil fremtidens ledere virkelig blive sat på en prøve. At turde have en holdning, der påberåber borgere at løse opgaven selv og reelt ikke som offentlig myndighed at have en alternativ løsning klar, vil være så markant forskellig for nutidens forventninger, at det skal skabe debat. Det er min klare erkendelse, at spørgsmålet er dybt politisk, men jeg forventer ikke desto mindre, at fremtidens ledere tør træde ind i minefeltet og skabe grundlaget for holdbare og – på sigt – accepterede løsninger,” skriver Jørgen Vestby Christiansen fra Langeland Kommune.

 

Mest Læste

Annonce