Ledelseskrise ligner politisk krise: Odense iværksætter massefyringer

Ledelse

11/05/2016 11:59

Nick Allentoft

Massefyringer bliver konsekvensen af ny krise i Odense. Denne gang i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Sidste år var Børne- og Ungeforvaltningen under Rådmand Susanne Crawley Larsen (R) og direktør Peter Pietras gennem en større krise.  Nu rammer en lignende krise Rådmand Steen Møller (K) og direktør René Junker i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Forleden blev politikerne præsenteret for en status, som gav forvaltningen grønt lys til at gennemføre massefyringer.

"En række eksterne udfordringer er den primære årsag til det samlede underskud."

Sådan lyder det blandt andet i den sagsfremstilling, som politikere i Odense forleden drøftede som optak til en massefyring i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

For mennesker, der følger arbejdet i de politiske udvalg i Odense, må beslutningen stå som noget helt særligt. Politikerne nikkede således ja til grundlaget for massefyringen tirsdag, da kommunens Beskæftigelses- og Socialudvalg holdt møde. Udvalget, der er det næsthøjeste organ før selve byrådet, blev præsenteret for følgende:

“Økonomien i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er under pres i 2016 for de områder, som hører under servicerammen. Udvalget er senest orienteret herom på møde den 26/4 2016 og der er igangsat en omfattende budgetopfølgning. Det endelige resultat af denne præsenteres på udvalgsmødet den 7/6 2016.

De budgetmæssige udfordringer (foreløbige) konkretiseres på mødet og mulige forslag til løsninger vil blive præsenteret som oplæg til drøftelse.”

Mere fremgår ikke som optakt til en pressemeddelelse dagen efter med følgende afsnit:  

“Da spareplanen forventes at udløse afskedigelser på mere end 30 personer, er den efter reglerne anmeldt som en såkaldt massefyring til det regionale beskæftigelsesråd. De relevante medarbejderfora er ligeledes inddraget i processen.”

DenOffentlige har læst sagsfremstillingen og dermed det politiske beslutningsgrundlag for denne massefyring. Her fremgår følgende.

“INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forvaltningens økonomiske situation for 2016.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.”

Sidste år var søsterforvaltningen på børne- og ungdomsområdet gennem en større ledelse- og økonomikrise blandt andet efter at en medarbejder risikerede sit job og råbte op. Det fik først det politiske udvalg til at stoppe alle daværende spareplaner og iværksætte en undersøgelse, der siden resulterede i fyringen af forvaltningens direktør Peter Pietras. 

Du kan læse både pressemeddelelsen og det politiske beslutningsgrundlag i deres fulde længde herunder.

Læs flere historier om ledelseskrisen i Odense her.

 

PRESSEMEDDELELSEN

Sparerunde i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Der bliver færre hænder til at løfte arbejdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Det står fast efter, at politikerne i Beskæftigelses- og Socialudvalget tirsdag på et udvalgsmøde blev orienteret om de økonomiske problemer, som har ramt forvaltningens økonomi – ikke mindst på grund af eksterne forhold.

De økonomiske udfordringer estimeres her i starten af regnskabsåret at være på i alt ca. 47 mio. kr. i 2016. Ubalancen fortsætter ind i de kommende år dog med et faldende beløb - i 2019 forventes den således at være 26 mio. kr. Ubalancen består af en række udefra kommende udgifter samt ”gammel gæld” fra seneste regnskabsår. Adm. direktør René Junker præsenterede udvalget for en administrativ spareplan, der håndterer den del af ubalancen, som forvaltningen selv er ansvarlig for. Spareplanen forventes at blive ført ud i livet i starten af juni.

Da spareplanen forventes at udløse afskedigelser på mere end 30 personer, er den efter reglerne anmeldt som en såkaldt massefyring til det regionale beskæftigelsesråd. De relevante medarbejderfora er ligeledes inddraget i processen.

En række eksterne udfordringer er den primære årsag til det samlede underskud. Beskæftigelses- og Socialudvalget skal på møderne 24. maj og 7. juni træffe beslutning om, hvordan der skal findes kompenserende besparelser, der kan dække de ekstra udgifter til bl.a. lægeerklæringer, flygtninge og ungesager.

Samtidig skal udvalget træffe beslutning om, hvordan man skal finde henholdsvis 1% og 2% af budgettet i 2017 og 2018, som byrådet har besluttet, alle udvalg skal finde for at leve op til regeringens omprioriteringsbidrag.”

 

SAGSFREMSTILLING OG REFERAT FRA POLITIKERNES UDVALGSMØDE

 

5. Økonomiske udfordringer i 2016

(red.: Se referat fra hele mødet her)

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

Åbent - 15.00.00-A00-22-16

 

RESUMÉ

Økonomien i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er under pres i 2016 for de områder, som hører under servicerammen. Udvalget er senest orienteret herom på møde den 26/4 2016 og der er igangsat en omfattende budgetopfølgning. Det endelige resultat af denne præsenteres på udvalgsmødet den 7/6 2016.

De budgetmæssige udfordringer (foreløbige) konkretiseres på mødet og mulige forslag til løsninger vil blive præsenteret som oplæg til drøftelse.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forvaltningens økonomiske situation for 2016.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

 

SAGSFREMSTILLING

Økonomien i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er under pres i 2016 for de områder, som hører under servicerammen. Denne sag forholder sig til udfordringerne i 2016. Det må dog konstateres, at ubalancen i indeværende år i væsentligt omfang rækker ind i 2017. Det gælder særligt nye udfordringer, som forvaltningen vurderer, har permanent karakter.

Forvaltningens nye udfordringer i 2017 uddybes i en efterfølgende orienteringssag på dagens møde.  

Udfordringerne i 2016 kan inddeles i tre hovedoverskrifter:

  • Overførsel af merforbrug fra 2015 til 2016 betyder, at forvaltningen starter 2016 med en økonomisk ubalance.
  • Strukturelle udfordringer i forvaltningen giver anledning til, at det administrative budget ikke kan overholdes.
  • Nye udfordringer, der presser økonomien i 2016.

 

EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Mest Læste

Annonce