Politikerne lovede mere forebyggelse men: Nu vil cheferne lukke hver femte sag for at spare penge

Politik

26/08/2015 16:21

Nick Allentoft

Odense Kommune vil lukke tyve procent af alle forebyggende sager for at spare penge her og nu. Det er blot ti måneder siden man lovede øget fokus på forebyggelse. Socialrådgiverne protesterer, men politikerne er tavse.

"Opgaven er at finde ca. 20% (ca. 5 sager på hver sagsstamme) af de sager på det forebyggende område, hvor der er en foranstaltning iværksat, der enten løses af ekstern eller intern leverandør og som kan lukkes ud fra kriterierne:

Manglende progression – manglende motivation – eller der hvor foranstaltningen er tæt på afslutning/i et forventet kortvarigt vedligeholdelsesforløb."

Sådan lyder det i et brev til Odense Kommunes socialrådgivere den 29. juni ifølge en DR, der har offentliggjort hele brevet. Blot syv måneder tidligere havde kommunen ellers fortalt offentligheden en helt anden historie.

“Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune har tirsdag den 9/12 besluttet at igangsætte en proces, der skal sikre at udsatte børn og deres familier fremover vil opleve at få hurtigere og bedre hjælp fra Familie- og Velfærdsafdelingen.

Fokus vil i højere grad være på en forebyggende og tidlig indsats, der skal resultere i mindre indgribende foranstaltninger over for børnene og deres familier. Indsatsen vil betyde, at de faglige medarbejdere vil bruge mere tid hos borgerne. Det vil give socialrådgiverne en tættere og mere hyppig kontakt med borgerne, som i sidste ende vil sikre en større effekt af de foranstaltninger kommunen sætter i værk.” (Læs pressemeddelelsen her.)

Tvivl om retning

Brevet til socialrådgiverne står i direkte modsætning til den udmelding som kom i december 2014 fra rådmand Susanne Crawley Larsen.

-Jeg glæder mig over, at vi med det her udspil sætter fart i en bevægelse mod mere forebyggelse og færre anbringelser, til glæde for børnene og deres familier, sagde hun dengang i en pressemeddelelse, der lovede, at kommunen nu ville øge forebyggelsens andel af ressourcerne, sagde hun ifølge pressemeddelelsen, der også afslørede et ambitiøst mål for fordelingen af ressourcerne på området.

“Udspillet vil sætte forebyggelse i hovedsædet på anbringelsesområdet. I dag bliver 30 % af ressourcerne brugt på forebyggende indsatser. I 2017 skal det være minimum 40 %. Målet er, at der i 2020 bruges flere ressourcer på forebyggende indsatser end på at anbringe børn og unge.”

Brevet til kommunens socialrådgivere har mødt kraftig kritik for at overskride lovgrundlaget for sagsbehandlingen på socialområdet. Den kritik svarede Odense Kommune på i en pressemeddelelse onsdag.

- Vi kan ikke leve med, at der nu bliver rejst tvivl om, hvor vidt vi overholder loven. Derfor har jeg med det samme sat i værk, at vi får ekstra juridisk bistand på de sager, hvor der kan være tvivl. Er der sager, hvor vi ikke har overholdt loven, så bliver de rullet tilbage med det samme, siger adm. direktør Peter Pietras, Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, i pressemeddelelsen.

DenOffentlige ville gerne høre kommunens politikere i Børn og Ungeudvalget, om fremgangsmåden er i overensstemmelse med beslutningen fra december sidste år. Alle medlemmer har således fået følgende spørgsmål:

Mener du brevet ligger i naturlig forlængelse af Jeres vedtagelse i december sidste år omkring forebyggelse?

Var du orienteret om den tilgang til besparelser, som brevet den 29. juni er udtryk for?

Er mailen af 29. juni udtryk for at din forvaltning følger udvalgets beslutning fra december om strategisk retning?

Kun et af medlemmerne er vendt tilbage på henvendelsen onsdag eftermiddag. Kun Olav Rabølle Nielsen (S) har svaret tilbage.

“Der er idag udsendt en pressemeddelelse fra direktør Peter Pietraz, som jeg må henvise dig til!”

Socialrådgiverforeningens næstformand Niels Christian Barkholt oplyser, at foreningen bakker socialrådgivernes protest op.

”Det er vigtigt, at vores medlemmer siger fra, hvis de bliver bedt om at udføre en praksis, som de vurderer, er på kant med loven eller direkte ulovlig. For den enkelte socialrådigivers skyld - og ikke mindst borgernes skyld. I denne sag står vi med et medlem, som har vurderet, at den praksis, hun er blevet bedt om at udføre, er ulovlig. Når vores medlemmer har sådanne oplevelser, opfordrer vi dem altid til - i samarbejde med deres tillidsrepræsentant - at gå til deres leder og gøre opmærksom på bekymringen og sige fra. Hvis sagen ikke løser sig, opfordrer vi medlemmerne til at kontakte Dansk Socialrådgiverforening. I den aktuelle sag fra Odense, har Dansk Socialrådgiverforenings Region Syd i samarbejde med tillidsrepræsentanterne rettet henvendelse til Folketingets Ombudsmand, som nu går ind og undersøger sagen,” siger Barkholt.

Han mener iøvrigt, at den aktuelle sag ligger i styringsmæssig naturlig forlængelse af kommunens beslutning om mere forebyggelse i december sidste år.

”Jeg har læst Denoffentlige.dk´s artikel om Odense Kommune fra december 2014, hvor man varslede en ny og hurtigere hjælp til udsatte børn. Disse input bærer præg af at være overordnede hensigter, som kort ridset op handler om, at der skal ske mere forebyggelse på bekostning af anbringelser, at anbringelser er midlertidige og at familier skal klare sig uden specialindsatser. Det stemmer desværre godt overens med den triste situation, vi ser i dag, hvor ledelsen skriver ud til socialrådgiverne, at de skal lukke 5 børnesager hver. Konsekvensen er, at familierne risikerer at blive overladt til sig selv. Det viser, hvor svært det er at omstille. Umiddelbart er det vanskeligt at se en reel omstilling, der skaber kvalitet i disse udmeldinger. Der er nærmere fare for, at børn, der har brug for hjælp, ikke får den,” siger næstformanden.

Socialrådgiverforeningen har opfordret Ombudsmanden til at se nærmere på Odense Kommunes fremgangsmåde.

Læs også kommentar fra Bettina Post: Odense-sag starter vigtig debat om faglighed og økonomi

Mest Læste

Annonce