Tre paneler sætter rammen for stor reform: Her er 12 mennesker, der skal udfordre regeringen

Politik

27/04/2017 12:34

Nick Allentoft

Regeringen har nedsat tre såkaldte udfordringspaneler, der skal give deres bud på, hvordan visionerne i den kommende sammenhængsreform kan gøres til virkelighed.
Regeringen har nu nedsat tre mindre grupper, der under ledelse af tidligere koncerndirektør i Københavns Kommune, Claus Juhl, skal bidrage til, at regeringens oplæg til en sammenhængsreform skabes i "en åben og inddragende proces om det samlede reformprogram for den offentlige sektor, som regeringen præsenterer ved årsskiftet."  

Ledelseskommissionen

Se hele vores tema om Ledelseskommissionen her 

Debatten om ledelse og styring af den offentlige sektor blæser stadig med stormstyrke, og New Public Management er flere gange i løbet af 2016 erklæret død. Men hvad kan - om noget - afløse NPM, hvilken styringslogikker bør gælde, og hvordan kommer vi i mål med fremtidens velfærd?

For at fremme god offentlig ledelse har regeringen nedsat en Ledelseskommission, som DenOffentlige følger tæt. 

 

 

- Jeg har store forventninger til udfordringspanelernes arbejde og den brede dialog, vi nu lægger op til i forbindelse med arbejdet med sammenhængsreformen. Det er vigtigt, at vi politikere bliver udfordret og lytter til de gode råd og ideer, der genereres uden for murene på Christiansborg, siger innovationsminister Sophie Løhde ifølge en pressemeddelelse fra Finansministeriet.

  Skal udfordre  De tre udfordringspaneler vil bestå af medlemmer fra den offentlige og private sektor, som skal udfordre reformens indhold.    Det vil blandt andet sige, at medlemmerne i udfordringspanelerne skal komme med nye ideer og give deres anbefalinger til, hvordan vi skaber en mere sammenhængende offentlig sektor med bedre resultater og mere kvalitet for den enkelte borger.    Udfordringspanelerne skal desuden bidrage til at skabe offentlig debat og dialog om reformarbejdet.    - Jeg synes, det er en spændende og vigtig opgave. Jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet sammen med de andre stærke kræfter i udfordringspanelerne. Jeg håber, at vi kan være med til at identificere udfordringer og pege på de mulige løsninger, der kan indgå i sammenhængsreformen, siger Claus Juhl i pressemeddelelsen fra Finansministeriet.

Udfordringspanelerne udgør ét element i en længere række af initiativer, der skal sikre en bred dialog og debat om indholdet i sammenhængsreformen, skriver ministeriet.

Dialogmøde Med statsministeren i spidsen mødes en lang række centrale aktører i og omkring hverdagen i den offentlige sektor til dialogmøde på Marienborg. Endvidere har innovationsminister Sophie Løhde har skudt en større Danmarksturné i gang, hvor det erklærede mål er at besøge institutioner og medarbejdere i alle landets 98 kommuner og 5 regioner.    Dialogmødets koncept kredser om tre paneldebatter af en halv time, hvor i alt ni forskellige aktører - fra privat ansatte ledere til kommunaldirektører og organisationsfolk - er blevet spurgt "hvordan" til temaerne "mere tid til kerneopgaven", "bedre sammenhæng på tværs af sektorer" samt "en mere tidssvarende offentlig sektor."   ”Velfærdssamfundet er til for borgeren, ikke omvendt. Alligevel drukner den enkeltes behov ofte i et virvar af systemer og sagsbehandling. Og desværre ser vi ofte, at de med størst behov rammes af den mest uigennemtrængelige mur af bureaukrati og systemer. Det skal være slut," siger statsminister Lars Løkke Rasmussen i en optakt til mødet.    I marts nedsatte regeringen en ledelseskommission, og til at følge og bidrage til reformarbejdet har regeringen inviteret en referencegruppe, hvor Danske Regioner, KL, DA, LO, FTF og AC er inviteret til at deltage.      Medlemmer i udfordringspanelerne (hvis der er link i navnet, kan du læse mere om personen her på DenOffentlige)   FORMAND: Claus Juhl, direktør, Forskel (tidl. direktør i Københavns Kommune)   Udfordringspanel 1 – Mere tid til kerneopgaven – afbureaukratisering   Udfordringspanel 2 – Bedre velfærd på tværs af sektorer   Udfordringspanel 3 – En mere tidssvarende offentlig sektor
  • Per Christiansen, hospitalsdirektør, Rigshospitalet
  • Tonny Thierry Andersen, Chef for Wealth Management, Danske Bank
  • Christian Bason, adm. direktør, Dansk Design Center
  • Pernille Erenbjerg, adm. direktør, TDC A/S

Mest Læste

Annonce