Statsregnskabet: Mindre til kommunerne og vækst i overførselsudgifter

Velfærd

18/3/19 10:49

Nick Allentoft

Danskerne betalte sidste år 560,5 mia. i skatter, og fik 661,4 mia. retur i form af offentlige ydelser. Kommunerne fik 18 mia. mindre end året før, mens staten selv realiserede et overskud på over 40 mia. kroner sidste år.

Overskudet på statens finanser blev sidste år på over 40 mia. kroner ud af et samlet statsregnskab med indtægter på 843,5 mia kroner. Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu for andet år i træk har et pænt overskud, og at vi har formået at nedbringe statsgælden til det laveste niveau siden 2009. Det vidner om, at regeringens fokus på at føre en sund og ansvarlig økonomisk politik er lykkedes, siger finansminister Kristian Jensen i en pressemeddelelse. 

Nyhedsbrev 2

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

Overskuddet i statsregnskabet i 2018 er større end forventet ved udarbejdelsen af finansloven. Det kan blandt andet henføres til større indtægter fra pensionsafkastskatten end forventet, men også at indtægter fra konjunkturfølsomme indtægtsposter som selskabsskat, personskat og moms har været højere end ventet. Tilsvarende har udgifterne holdt sig inden for det budgetterede niveau. 

Staten havde i 2018 indtægter for 739,5 mia. kr. og udgifter for 698,1 mia. kr. Overskuddet på 41,4 mia. kr. i 2018 er større end i 2017, hvor statsregnskabet viste et overskud på 30,9 mia. kr. Overskuddet i 2018 er desuden ca. 8 mia. kr. større end skønnet i den seneste prognose fra december. 

Statens udgifter til sociale pensioner (fx folkepension) var 173,3 mia. kr., mens øvrige persontilskud (fx arbejdsløshedsdagpenge og uddannelsesstøtte) var 85,0 mia. kr., og udgifterne til tjenestemandspensioner var 28,0 mia. kr.   Kommunerne og regionerne modtager løbende bloktilskud fra staten, som i 2018 beløb sig til 173,2 mia. kr. Derudover er der andre særskilte tilskud og refusionsudgifter for 62,7 mia. kr. Det er 18,7 mia. kroner lavere end i 2017, fremgår det af Finansministeriets egne tal.

På aktivsiden er værdien af statens aktier i Ørsted (det tidligere DONG) steget med 66.2 mia. kroner. 

Læs Finansministeriets egen præsentation af statsregnskabet i vedhæftningen herunder. 

Annonce