Forældre som vejledere – ikke vildledere

Velfærd

22/11/13 8:30

Freja Eriksen

Det er vigtigt, at forældre bakker op og er med i den unges valg af ungdomsuddannelse. Men vi forældre peger ofte i retning af et alment gymnasium - ikke af ond vilje. Vi er ikke klædt godt nok på til at vejlede.

Af Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre

Tak til Agnete Vienberg Hansen fra Danske Skoleelever for stafetten.

Jeg vil gerne indlede med at slå fast, at forældre altid handler i den bedste mening for deres børn, og det gælder også, når børnene spørger forældre til råds omkring uddannelsesvalg.
Det er altså ikke af ond vilje, at forældre ofte peger i retning af alment gymnasium, men fordi vi har en tro på, at det er den rette vej til et godt voksenliv. At vi så, sammen med vores børn, på et senere tidspunkt ser, at en anden vej til uddannelse og job kunne have været bedre for vores barn, ses i det klare lys som tid og erfaring ofte medfører.

Men hvorfor er det så, at vi forældre peger i retning af alment gymnasium?

Det lette og trygge valg

Alment gymnasium er det sikre valg. Med en studentereksamen står alle døre åbne, og du har mulighed for at vælge alle de uddannelser, du har lyst til, når du er blevet 3 år ældre og mere afklaret om, hvad du vil i livet. At en rød studenterhue udelukkende giver adgang til videreuddannelse og dermed lukker døre eller kræver omveje, hvis vores unge ønsker en erhvervsuddannelse, opdager mange forældre først, den dag vores unge står med huen i hånden og ikke kan komme direkte videre til drømmeuddannelsen eller drømmejobbet.

Alment gymnasium er også det lette valg, for gymnasiefagene kender vi fra folkeskolen, så det er trygt at sende vores unge i alment gymnasium.

Modsat er en erhvervsuddannelse et usikkert valg, for hvad sker der efter 18 ugers grundforløb hvis du ingen praktikplads har? Erhvervsuddannelserne er også et svært valg, for vi forældre ved meget lidt om, hvad der foregår på en erhvervsskole og hvilke muligheder der er for at bygge oven på erhvervsuddannelsen. Og billedet fra medierne er billedet af frafald, manglende praktikpladser og ingen mulighed for videreuddannelse.

Brobygning for forældre

Forældrenes vejledning betyder meget for de unges uddannelsesvalg, og det er vigtigt, at forældre bakker op og er med i den unges valg af ungdomsuddannelse. Derfor er løsningen at klæde forældrene bedre på til at vejlede.

Jeg har sammen med elevorganisationerne fra ungdomsuddannelserne foreslået brobygning for forældre. Vi vil gerne opfordre ungdomsuddannelsesinstitutionerne til at invitere forældrene med ind, når de unge er på brobygning, så vi får mere viden og mulighed for at stille spørgsmål, så vi er bedre klædt på til snakken ved køkkenbordet med vores unge.

For at kvalificere uddannelsesvalget yderligere, bør vi inddrage uddannelsesparathedsvurderingen tidligere i skoleforløbet, så vi allerede i 7. klasse – til skole hjem samtalen - taler om elevens ønsker og muligheder efter folkeskolen.  På den måde får vi fokus på, at folkeskolen skal lede videre til ungdomsuddannelserne, og det kan måske endda øge motivationen blandt nogle elever, at målet med folkeskolen bliver mere tydeligt for dem.

I fremtiden skal vejledningsindsatsen fokuseres endnu mere på de uafklarede elever. Problemet er, at de afklarede elever også har behov for at blive udfordret på deres valg gennem vejledning og brobygning, så deres valg ikke blot bliver valg på autopilot – ”du får høje karakterer, så du skal på alment gymnasium”.

Den rette vej til ingeniøruddannelsen kunne jo være gennem tømrer og bygningskonstruktør til ingeniørstudiet, men det ved hverken elever eller forældre. Vejlederne skal vise de mange forskellige muligheder frem for de afklarede, så de tager et kvalificeret valg og ikke blot følger kammeraternes eller forældrenes velmente råd.

Endelig mener jeg også, at der er behov for mere lettilgængelig information om, hvor man kan få en praktikplads og mere information om, hvilke erhvervsuddannelser, der fører til job, hvor der er lav ledighed.

Stafetten går til Peter Amstrup

Stafetten går videre til Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler - Lederne. Hvordan kan Danske Erhvervsskoler som udbyder af både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser bidrage til, at både unge og deres forældre får mere viden om flere uddannelser, så forældre og unge kan blive klædt ordentligt på til uddannelsesvalget?

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce