Hold nu op med at give DF skylden for alt: Fagprofessionelle og djøffere politiserer dagligt

Politik

26/9/18 11:00

Kim Edberg Andersen

Mange giver DF skylden for alt dårligt, men har fagprofessionelle, djøffere og deres ledere glemt deres ansvar som ansat i netop offentlighedens tjeneste, spørger Kim Edberg i dette indlæg.

"I fra Dansk Folkeparti er jo så fremmedfjendske. I har kun en agenda og det er at sprede had." 

"Det er min pligt som offentligt ansat, at fortolke love og regler så jeres politik ikke gennemføres i praksis."

To udsagn som jeg jævnligt løber på i hverdagen og som man møder i den offentlige debat. Senest historien om den politibetjent, der krammede en niqabklædt kvinde.

DF er med andre ord skyld i, at offentligt ansatte fortolker loven efter egen opfattelse og altså ofte for at undgå den politik, som DF er med til at vedtage. Undskyld mig, men det er jo absurd.

Læs mere om DenOffentlige

Læs om, hvad der sker på DenOffentlige, og få ideer til, hvordan du kan være med.

Vi samler artikler om og fra DenOffentlige lige her.

Eksemplerne er efterhånden mange. Politibetjente, der ikke håndhæver et afbrændingsforbud i forbindelse med en EID fejring. Socialrådgivere, der sørger for tandlægehjælp til immigranter på det offentliges regning. Pædagoger og deres ledere, der indfører madordninger efter muslimske retningslinier. Skolelærere, der manipulerer eleverne i deres undervisning. 

Må jeg lige minde om, at offentligt ansatte er underlagt tjenestemandsansvar. I har pligt til at forvalte den lovgivning, der er vedtaget. Alt andet er politisk fortolkning.

 

Politisering af embedsværket

Debatten om politisering af embedsværket har i nogle år mest handlet om ministerierne, som servicerer ministrene. Her skulle der have sneget sig en udvikling ind, hvor de øverste embedsmænd ikke længere er uafhængige og objektive i deres vejledning og ledelse af centraladministrationen. De er ifølge kritikere blevet politiseret, fordi de varetager ministerens politiske interesser. Jamen er det nu så galt, når det netop er deres opgave at føre den politik ud i livet, som Folketinget vedtager? 

Samtidig ser vi altså at lærere, socialrådgivere, pædagoger og sygeplejersker sammen med djøfferne i forvaltningerne jævnligt oversætter vedtagen politik efter egen interesse. De har simpelthen glemt ansvaret som tjenestemænd for samfundet. Det er her, jeg mener, der er et stort problem, og lige nu er det hele bare DFs skyld.

Kunne noget af forklaringen ikke være, at der har sneget sig en politisering ind i forvaltninger og styrelser? Fordi man har beskåret de selv samme forvaltninger.

Jeg tænker på noget jeg lærte på universitetet: Embedsmænd skal forvalte og rådgive om loven.

 

Tjenestemænd kunne sige fra uden risiko

Uanset hvilke politikere, der er ved magten, skal gældende lov eksekveres og forvaltes. Det skal sikres gennem ”uafhængighed” af politikerne. For nogle år siden var det sågar en særlig beskyttelse i ansættelsen. Man var ansat som tjenestemand og kunne ikke opsiges. 

Det sikrede at man kunne sige fra over for politisering fra chefer og kolleger. Man behøvede simpelthen ikke frygte en fyreseddel, hvis man faktuelt havde ret i en bestemt håndtering af gældende love og regler.

Man skulle ikke bekymre sig om risikoen for en fyring. Man var måske ikke fri for forsøget eller omplacering, men man var sikker på jobbet så længe man sørgede for at håndhæve regler og bestemmelser efter hensigten i loven.

Man kunne, så at sige, gøre det man gennem sin uddannelse havde lært var korrekt. Og dermed sikre, at små politikere blandt kolleger og chefer ikke kunne politisere imod gældende lovgivning.

Datidens whistleblowere var garanteret en vis tryghed, når de råbte op og sagde fra.  

Men det betød også, at loven skulle overholdes selvom en forvaltning fandt beslutninger fra politikerne forkerte. Man kan og må ikke selv fortolke loven ude i praksis og forvaltninger, for så får vi politiseren. Længere er den sådan set ikke. 

 

Følg loven

Offentligt ansatte har pligt til at overholde loven. Socialbehandlere, politibetjente, skolelærere, sygeplejersker, pædagoger, djøffere og ledere har pligt til at overholde gældende love og regler også selvom de mener, at DF er fuldstændig forrykt. De har jo kolleger, som mener at andre partier er forrykte, og pludselig har vi altså mini Christiansborg på alle landets offentlige institutioner - det tror jeg ikke nogen af os ønsker. 

Jeg mener vi har et problem med forvaltningen af love og regler i vores forvaltninger og styrelser.

Men jeg vil tillade mig at mine om, at det er politikerne der har skabt dem. Ikke medarbejderne. Ikke lederne.

Måske skal vi genindføre tjenestemandsansættelsen i den offentlige sektor?

Har vi virkeligt råd til at lade være? 

Kan vi styre et samfund uden at have nogle ansatte der ved, at de er sat i verden for at sikre, at regler og love overholdes. Selv om de måske arbejder et sted, hvor lokalpolitikerne er uenige?

Ja jeg spørger bare. 

Annonce