Blå, grønne, røde og gule frivillige

Velfærd

04/04/2017 16:15

Ia Brix Ohmann

Frivillige er ikke en stor grød. De tænker forskelligt og har forskellige motiver for at lave frivilligt arbejde. Det skal vi huske, når vi taler om samskabelse eller om at samarbejde med frivillige.

Den amerikanske forsker og forfatter Ned Herrmann har udviklet en metafor for hjernen, hvor han arbejder med fire forskellige tænkestile, der er karakteriseret af hver deres farve: Blå, Grøn, Rød og Gul. Han kalder sin model "Whole Brain Thinking". Modellen bruges af virksomheder, når de skal hyre nye medarbejdere, eller sammensætte et team, der skal tænke innovativt. Neden for er en beskrivelse af tænkestilene ført over i frivilligverdenen. Meget få af os tænker udelukkende på én måde. Derfor skal beskrivelserne ses som en slags arketyper, som kan inspirere os, når vi skal etablere et samarbejde med frivillige om fx samskabelse.

Den blå frivilligtype Blå frivillige tænker i fakta, og har en rationel, logisk og analytisk tilgang, og en klar præference for logisk problemløsning, der tager højde for evidens, tal og statistik. Her er fokus på resultater og derfor skal det frivillige arbejde helst gøre en forskel, der kan ses og måles.

Samskabelse er vejen til nye løsninger

Bestræbelsen på at forstå samfundets små og store problemer, udvikle nye og bedre løsninger, og gennemføre disse i praksis bliver bedre, hvis vi samarbejder på kryds og tværs.

Sammen er vi både klogere, mere nyskabende og i stand til at udrette mere, end hvis vi er hver for sig.

Læs mere om samskabelse her

Blå frivilligtyper fungerer ofte som ledere, da de er kendetegnet af høje ambitioner og handlekraft; det er dem, der sætter dagsordenen, står i spidsen for gruppen og gerne tager mødeledelse på sig. I forhold til en samskabelsesproces er de guld værd, når målet skal formuleres; når der skal stilles djævlens-advokat-spørgsmål, eller der skal laves et evalueringsdesign, som sikrer, at det bliver tydeligt om målene nås. Når vi skal rekruttere denne type frivillige, kunne mottoet være: Skab resultater og gør en forskel! 

  Den grønne frivilligtype Grønne frivillige tænker i planer og struktureret, praktisk og trin-for-trin tilgang, der bygger på tidligere erfaringer. Her er fokus på detaljerne og orden, og derfor skal det frivillige arbejde ske inden for en struktureret ramme med klare spilleregler, så tiden kan bruges effektivt.   Grønne frivilligtyper er gode til at være fx kasserer. De sikrer, at opgaver bliver gennemført og løses til tiden. I forhold til samskabelse er de fantastiske, når målet er formuleret og opgaven defineret, og indgår gerne i en konkret vagtplan eller en anden form for struktureret samarbejde, hvor forventningerne er tydelige og reglerne klare. Denne type frivillige kan tiltrækkes med et motto som lyder: Her er opgaven, rammen og vores forventninger til dig!    Den røde frivilligtype Røde frivillige tænker i relationer og har deres opmærksomhed på andres behov, sindsstemninger, holdninger og energiniveau. Her er fokus på fællesskabet og samhørighed, og motivationen for den frivillige indsats er muligheden for at støtte andre mennesker og skabe netværk.

Røde frivilligtyper er gode til at byde nye frivillige velkomne, og har en fin fornemmelse for, hvad der kan skabe trivsel i gruppen, og bager gerne en kage til kaffen.  I forhold til samskabelse er de dem, der indledningsvis kan trække et stort netværk med sig, og efterfølgende er gode til at skabe involvering ved at appellere til folks passion og følelser. Mottoet, der inviterer den røde frivillige inden for kunne lyde: Kom og vær med i fællesskabet og hjælp andre med at få det bedre! 

  Den gule frivilligtype Gule frivillige tænker i visioner og helheder, og synes det er sjovt at få mange ideer på samme tid, og derpå koble dem. Her skal der være et stort råderum til udvikling, og den frivillige vil gerne iscenesætte sig selv i forhold til sagen og de værdier, der ligger bag.    Gule frivilligtyper involverer sig gerne i kreative processer, nye metoder eller formulering af politiske holdninger baseret på organisationens formål.  I forhold til samskabelse går de gerne forrest, når der inviteres til ideworkshops med fokus på fremtidsvisioner. Når vi skal have fat i den gule frivilligtype, kunne mottoet lyde: Kom og bidrag til en vision for en bedre fremtid!    

Mest Læste

Annonce