Tusinder af familier kan ikke få kontanthjælp

Velfærd

11/5/13 11:59

Puk Sabber

Vi kommer ikke til at møde dem som socialrådgivere, når de i tusindvis vælter ud af dagpengesystemet om ca. en måned, for de har ikke krav på de ydelser, der ellers er forbeholdt mennesker, der har været udsat for en social begivenhed, som det hedder sig i loven – fx uforskyldt ledighed. Det, at miste sin forsørgelse, er en fundamental katastrofe for enhver. Når man ikke længere kan betale sin husleje og købe mad til sine børn, hvad gør man så?

Når man ikke kan rette henvendelse til kommunen og søge kontanthjælp på lige vilkår med alle andre, fordi man er i et forhold. Hvad gør man så?

Man lader sig skille fra sin familie for at blive enlig forsørger, for da kan man ifølge loven modtage kontanthjælp - forsørgertaksten.

Er det en god ide?

Der er ikke andre muligheder, hvis man ikke kan finde et job. Der skal jo mad på bordet.

Men hvor skal man flytte hen?

Det er jo ikke fordi det ligefrem bugner med tomme billige lejligheder til under 5000 kr. i København og omegen. Og nej, man kan ikke bare flytte på landet og væk fra sine børn og resten af familien, der i forvejen er blevet ufrivilligt splittet - af nogle EU-reformer, der i den grad griber ind i helt almindelige familiers private og grundlovssikrede ret til at blive sammen. Staten har med denne lov om gensidig forsørgerpligt for både gifte og samlevende grebet så dybt ind i familiers eksistens, at det faktisk er i strid med grundloven.

Når vi som socialrådgivere bliver den udøvende magt, der skal fratage disse familier deres forsørgelsesgrundlag, mener jeg personligt, at det er tid til at stoppe op. Stoppe op og bruge sin sunde fornuft som menneske og som medmenneske. Vi skal huske, at vi ikke er statens robotter, der uden hjerner bare udfører det beskidte arbejde - og i egen frygt glemmer, at vi faktisk er med til at overtræde grundloven ved at udøve de eksisterende love.

For det kan godt være, du er truet på egen økonomi, hvis du mister dit job, men hvis alle tier og intet siger, da ender vi en en form, hvor systemet lukker sig om sig selv, fordi alle er truet.

Hvis vi i fællesskab bruger vores fornuft og tænker: Hvis jeg er med til at fratage alle disse mennesker og familier deres forsørgelsesgrundlag, hvem er der så tilbage til at råbe op, hvis - og når jeg en dag selv mister min egen forsørgelse. For socialrådgiverne er en truet race, hvor flere og flere uddannes til arbejdsløshed. Sådan var det ikke for år tilbage. Med de nye reformer bliver vores arbejde igen (læs kommunalreformen) reduceret til at udøve sanktioner - og træde på dem, der i forvejen ligger ned.

Det kan vi ikke som faggruppe sidde overhørigt. Hvis ikke vi i fællesskab kan tage stilling til, at vi som faggruppe ikke støtter, at flere tusinder mennesker - og familier med børn - mister deres forsørgelses grundlag, da må vi kæmpe kampen individuelt.

Jeg vil som socialrådgiver aldrig - uanset hvad - være med til at sænke så mange familier ned i en dyb sociale deroute uden mulighed for at samle op.

Vores arbejde er funderet på en bred social indsats, hvor forebyggelse er en grundsten i forhold til at mindske sociale problemer, der som bekendt skaber social uro i vores samfund.

Som tiderne er nu, da er vores arbejde frataget alle muligheder for forebyggelse. Tæppet er revet totalt væk under vores fag, og vi kan blot se på, at tusinder og atter tusinder ryger ud i sociale problemer - uden at der er mulighed for, at man via lovgivningen kan gribe ind og aktivt modvirke sociale derouter.

Hvor ender alle disse familier og mennesker?

Andelen af langtidsfattige er steget med 80 procent siden 2002.

http://ae.dk/analyser/antallet-af-langvarigt-fattige-er-steget-med-80-procent-i-danmark

242.000 danskere betegnes som fattige. I løbet af 2012 er der kommet 8.000 flere fattige, og gennem de seneste ti år er antallet af fattige i Danmark steget med 60 pct.

Fattigdom i Danmark fastsættes oftest ud fra OECD’s definition. OECD definerer fattige som personer med en indkomst, der er mindre end halvdelen af medianlønnen. I praksis betyder det, at f.eks. en familie på tre, bestående af mor med to børn, er fattig, hvis den årligt har mindre end 203.860 kr. efter skat (2012 tal). I beløbet er medregnet alle indtægter såsom boligsikring, børnefamilieydelse, ægtefællebidrag. Studerende tæller ikke med i statistikkerne.

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd/OECD (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling)

Denne udvikling ser desværre ud til at forsætte - og endda med en fart så stor, at det vil komme bag på de fleste.

Hvad dette sociale kaos så i sidste ende kommer til at medføre i fremtiden kan man kun gætte på.

Man må da håbe, at den faggruppe, der blandt andre skal administrere loven - siger fra - nemlig socialrådgiverne. Det skylder vi både faget - og de mennesker, som vi i sin tid uddannede os til at hjælpe, støtte og være stemme for.

Link til artikel om langtidsfattigdom:

http://www.ugebreveta4.dk/da/2012/201235/Onsdag/Dyb_fattigdom_rammer_flere_danskere.aspx

Link til artikel om gensidig forsørgerpligt og grundlovsstrid:

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/02/25/104636.htm

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce