Ansatte i kommuner og regioner melder sig oftest syge

Politik

19/12/2014 10:15

Suleman Haider

Sygefraværet i kommunerne er næsten dobbelt så højt som på det private arbejdsmarked.

I 2013 lå sygefraværet i kommunerne i gennemsnit på 12,3 dage og 11,5 dage i regionerne.

De privatansatte havde færrest sygedage med 6,4, mens de statsansattes sygefravær lå på 7,3 dage i gennemsnit, viser tal fra Danmarks Statistik.

Kvinderne er oftere syge end mændene. Og da kvinder udgør den overvejende del af de ansatte i kommuner og regioner, kan kønsfordelingen forklare forskellene i sygefraværet.

Omkring tre fjerdedele af de ansatte i kommuner og regioner er kvinder, mens det i staten er mindre end halvdelen. Ser man på kønsfordelingen i det private, er det kun en tredjedel af de ansatte, der er kvinder, oplyser Danmarks Statistik.

Det er især inden for arbejde med børn, omsorg og på hospitaler, at sygefraværet ligger højt.

Indenfor sundheds- og socialvæsen var sygefraværet i kommunerne i gennemsnit på 14 dage sidste år, mens det i regionerne lå på 14,7 dage.

 

Mest Læste

Annonce