- Det er et rigtig dårligt forslag. Jeg mener ikke, at man løser nogen som helst problemer ved at nedsætte den kriminelle lavalder. Det er langt hen ad vejen en symbolhandling, så vidt jeg kan se, siger Per Larsen.

Børnerådet: Lav kriminel lavalder løser ingen problemer

Politik

14/09/2014 17:40

Nick Allentoft

De borgerlige partier foreslår at sænke den kriminelle lavalder til 12 år samt indføre en ungdomsdomstol. Det er symbolpolitik, siger Børnerådets formand. Også professor i jura og tidligere formand for Det Kriminalpræventive Råd, Eva Smith, er stærkt kritisk

Sænk den kriminelle lavalder fra 15 til 12 år. Sådan lyder det fra lederne af de borgerlige partier i en kronik i Berlingske søndag.

Men det løser ingen problemer, siger formanden for Børnerådet og tidligere chefpolitiinspektør i Københavns Politi, Per Larsen.

- Det er et rigtig dårligt forslag. Jeg mener ikke, at man løser nogen som helst problemer ved at nedsætte den kriminelle lavalder. Det er langt hen ad vejen en symbolhandling, så vidt jeg kan se, siger Per Larsen.

I stedet for burde politikerne vende blikket mod kommunerne, mener formanden, som har mange muligheder for at sætte ind over for kriminelle børn.

Han påpeger samtidig, at udviklingen i kriminaliteten i øjeblikket går den helt rigtige vej.

- Det er besynderligt, at man kommer med det forslag nu, når Justitsministeriet lige er kommet med en melding om, at kriminaliteten blandt de 10-14-årige ligger på en tredjedel af, hvad den gjorde eksempelvis i 2006, siger han.

Det samme påpeger formanden for Det Kriminalpræventive Råd, Linda Nielsen.

- Det går vældig godt med ungdomskriminaliteten. Den er gået virkelig meget ned, siger formanden, som heller ikke mener, at det er en god idé at sænke den kriminelle lavalder.

Ifølge hende har det ikke haft nogen effekt de steder i udlandet, eksempelvis i England, hvor regeringerne har sænket den.

Til gengæld er der andre dele i de blå partiers forslag, som Linda Nielsen mener kunne være interessant at kigge nærmere på.

De borgerlige partier foreslår blandt andet også at indføre en ungdomsdomstol og ungdomskriminalforsorg for unge mellem 12 og 17 år, der begår kriminalitet.

- Det kan diskuteres, om det skal være en ungdomsdomstol, men den har det element, at man kan have børnesagkyndige med, siger formanden, som også er positiv over for muligheden for at kunne målrette indsatsen mod den enkelte unge.

Det er meningen, at partiledernes forslag skal ende i et beslutningsforslag i det kommende folketingsår.

 

Professor: Kriminel lavalder på 12 er utrolig dårlig idé

Også professor i jura og tidligere formand for Det Kriminalpræventive Råd, Eva Smith er stærkt kritisk.

- Det er en utrolig dårlig idé, fordi det blandt andet stigmatiserer unge mennesker, der har begået et enkelt fejltrin.

Professoren påpeger, at ungdomskriminaliteten er faldende, samt foreslår, at de blå ledere ser på erfaringerne fra dengang den kriminelle lavalder blev sænket til 14.

- Det betød, at politiet skulle til at skrive en rapport og oprette en straffesag. Det er stort set småting, de laver, og hvis du vil helt ned til 12 år, vil det i endnu højere grad være småting, siger hun og fortsætter:

- Det er helt vildt at bruge politiets ressourcer på det, og det er meget dårligt for de unge, fordi man risikerer at få dem ind i en skæv bane.

Et de borgerlige partiers argumenter for at sænke den kriminelle lavalder er for at ramme den gruppe, for hvem "den nuværende kriminelle lavalder udgør et værn mod straf".

I kronikken kommer partilederne med et eksempel fra Køge, "hvor en ung mand på 14 år erkendte, at han skød mod en butik, fordi han ikke kunne straffes".

Men det argument holder ikke, mener Eva Smith.

- Den køber jeg simpelthen ikke. Det er noget, man flere gange har fremhævet, og det er virkelig svært at finde eksempler på.

- Derudover er det ikke sådan, at der ikke sker noget med ham. Den unge kan næste dag befinde sig på en anstalt i Jylland. Hvis det er en alvorlig forbrydelse, så går politiet ind i sagen og henter de sociale myndigheder, siger hun.

Ifølge formanden for Kriminalforsorgsforeningen, John Hatting, er konsekvensen af en sænket kriminel lavalder, at der kommer flere kriminelle, mere kriminalitet og flere ofre, fordi unge ved ophold i fængsler eller andre former for sikrede institutioner udvikler "asocial adfærd, asociale attituder og en negativ opfattelse af samfundet".

Det bakker Eva Smith op.

- Hvis du bringer barnet sammen med en hel masse andre unge, som har problemer, så er der ikke andet end dårligt selskab.

- Det er i den alder, hvor kammerater betyder alt, og deres mening er vigtig. Det kan ikke gøre andet end at forværre den situation, som barnet er kommet i, siger hun.

Socialdemokratiet og SF tager også afstand fra de borgerlige partiers forslag.

Ud over at sænke den kriminelle lavalder foreslår de blå partiledere også at indføre en ungdomsdomstol og ungdomskriminalforsorg.

Find kronikken i Berlingske her.

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce