"Jeg er glad for, at borgerne har fået den rigtige ydelse. Det er det vigtigste. Men jeg er utilfreds med, at der er processuelle fejl," udtaler Anna Mee Allerslev

Borgmester: Vi har fejlet i sager om gensidig forsørgelse

Politik

11/03/2015 09:54

Mikkel Sarka

Anna Mee Allerslev (R), der er beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, kritiserer nu sin egen forvaltning for at have begået fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt.

Indtil tirsdag aften har det været hemmeligt, om Københavns Kommune har begået fejl i den type sager eller ej. Men nu afslører borgmesteren altså, at der er begået fejl.

Ifølge Anna Mee Allerslev (R) er fejlene dog ikke så alvorlige, at arbejdsløse, der lever sammen med arbejdende kærester, kan forvente at få penge tilbage efter at være blevet trukket i kontanthjælp.

- Jeg er glad for, at borgerne har fået den rigtige ydelse. Det er det vigtigste. Men jeg er utilfreds med, at der er processuelle fejl, siger hun til Avisen.dk.

- Det er selvfølgelig kritisabelt, og jeg har bedt forvaltningen undersøge, hvordan det kan ske. Jeg vil have alle arbejdsgange og kontrolforanstaltninger efterset, så vi undgår at gøre det samme i fremtiden, uddyber Anna Mee Allerslev.

Borgmesteren forklarer, at den hidtige mørklægning skyldes, at der er tale om en særdeles kompliceret sag.

- Det var en rigtig beslutning, der blev truffet på grund af sagens kompleksitet i forhold til jura og økonomi, mener Anna Mee Allerslev.

Mærklægningen er ellers blevet kritiseret af en ekspert i offentlighed.

Læs også: Kommune nægter at tilbagebetale kontanthjælp trods fejl

I mange af landets kommuner har der været tvivl om, hvordan reglerne om gensidig forsørgelsespligt skulle forvaltes. Flere steder er der begået fejl i forvaltningen, og det har fået flere kommuner til at betale penge tilbage til kontanthjælpsmodtagere. Kommunerne har med andre ord indrømmet, at deres afgørelser har været ugyldige på grund af fejl.

Københavns Kommune har på grund af sin størrelse over 1.000 par, der er ramt af reglerne om gensidig forsørgelsespligt. Reglerne betyder groft sagt, at kærester skal forsørge hinanden i tilfælde af, at den ene bliver arbejdsløs, selvom de ikke er gift. Mange par har nægtet at følge reglerne, fordi de fandt dem urimelige.

Ifølge kommunens foreløbige gennemgang er der 1.104 samlivssager i Københavns Kommune, og kommunen indrømmer, at der er sket såkaldte processuelle fejl i flere sager. Men det er for tidligt at sige, om et eller flere par har ret til at få penge tilbage, lyder vurderingen fra beskæftigelses- og integrationsborgmesteren.

- Vi afventer nogle klare svar fra ministeriet, Kommunernes Landsforening og vores egen advokat. Hvis der er materielle mangler, har borgerne ret til at få penge tilbage med det samme. Er der processuelle mangler, er det usikkert. Det vil komme an på, hvor alvorlige fejl der er tale om, siger Anna Mee Allerslev.

Mens beskæftigelses- og integrationsborgmesteren er lettet over, at det ser ud som om, at der - som hun siger - kun er begået såkaldte processuelle og ikke alvorlige fejl, kræver Ulrik Kohl fra beskæftigelses- og integrationsudvalget (EL), at kommunen hoster op med penge til de arbejdsløse, der har fået fejlbehandlet deres sager.

- De borgere, der er ofre for den her brøler, skal have deres penge tilbage omgående. Kommunen har brudt loven i langt de fleste tilfælde. Kommunens afgørelser er gentagne gange kendt ugyldige i Ankestyrelsen. Jeg kan ikke se nogen anden vej, siger han til Avisen.dk.

Enhedslisten vil nu indkalde Anna Mee Allerslev til en forespørgselsdebat.

Mest Læste

Annonce