Borgmestre brokker sig over papirnusseri

Politik

11/04/2014 11:05

Nick Allentoft

Kommunerne drukner i bureaukrati på grund af ældrepuljen. De får nemlig ikke bare pengene udbetalt fra staten. I stedet skal de forklare præcist, hvilke områder indenfor ældreplejen, pengene skal bruges på.

En af de utilfredse kommuner er Fredericia, som har fået 9 millioner kroner fra ældrepuljen, oplyser DR P4 Trekanten.

Fredericia borgmester, Jacob Bjerregaard mener, at det er spild af tid og unødvendigt papirarbejde.

- Vi har brugt meget tid på det fordi vi skulle have folk til at sidde og skrive ansøgninger om det ene og det andet, som så skulle godkendes. Og det synes jeg er en besværlig måde, at gøre det på, siger borgmesteren.

I stedet mener Jacob Bjerregaard, at kommunerne selv skal administrere pengene, så de bliver brugt til gavn for flest ældre.

- Så kan jeg love jer for, at vi ville gøre det, siger Jacob Bjerregaard.

Kommunalordfører for de radikale Marlene Borst Hansen mener, at politikerne på Christiansborg har prøvet at minimere bureaukratiet. Hun henviser til en pulje, som for to år siden skulle bruges til børn i daginstitutioner.

- Og her skulle kommunerne ikke sende noget ind. Men kun ca. halvdelen af pengene er blevet brugt. Så kommunerne mangler at bruge halvdelen til børn og unge. Og vi ville være ret sikre på, at det ikke sker igen, siger Marlene Borst Hansen til DR P4 Trekanten.

Men det er ingen undskyldning for at øge bureaukratiet, mener Jacob Bjerregaard. Kommunerne bruger i forvejen mange ressourcer på at fordele pengene, så de bliver til gavn for de ældre.

- Det bliver forstyrret af, at vi skal være nervøse for hvad vi kan få godkendt i Finansministeriet. Vi må simpelt hen finde en ny måde at gøre det på, mener Jacob Bjerregaard.

Papirarbejdet skyldes især, at regeringen har dårlige erfaringer med bare at smide pengene over til kommunerne.

Pengene er nemlig tidligere blevet brugt på helt andre ting, end regeringen havde tænkt sig, siger Poul Erik Mouritzen. Han sidder på Syddansk Universitet og forsker i forholdet mellem kommune og stat.

Og papirbøvlet er et klassisk eksempel på, at Christiansborg og kommunerne snakker forbi hinanden. Det er et sammenstød mellem to forskellige principper, siger forskeren.

- Når et flertal i Folketinget beslutter, at pengene skal gå til noget bestemt, så vil de også sikre, at det sker. På den anden side står princippet om, at vi har kommunalt selvstyre, og at kommunerne selv finder ud af, hvad pengene bedst går til, siger Poul Erik Mouritzen.

Mest Læste

Annonce