Harbin. Foto: Wikipedia

Dansk vandteknologi skal sikre drikke-vandskvaliteten i kinesisk millionby

Politik

03/02/2015 12:00

Suleman Haider

Med hjælp fra Aarhus Kommune har det danske firma DHI, via sit kinesiske datterselskab, indgået en kontrakt med myndig-hederne i den kinesiske by Harbin, om levering af en målesta-tion, der i alle døgnets timer skal overvåge vandkvaliteten for byens knap seks mio. indbyggere.

Harbin, der udover at være provinshovedstaden i Heilongjiang Provinsen i det nordøstlige Kina også er Aarhus’ venskabsby, forsynes i dag med drikkevand fra Mopanshan reservoiret, som ligger i nogle højdedrag ca. 180 kilometer fra byen. Herfra pumpes vandet i to store ledninger til et vandbehandlingsanlæg i byens centrum, hvorefter det distribueres til forbrugerne i Harbin.

Harbins lokale vandforsyningsselskab, Harbin Water Affairs Bureau, udtager allerede i dag vandprøver, som analyseres i laboratoriet, men kineserne har ønsket en mere effektiv on-line realtidsovervågning af tilstanden i reservoiret, således at oplysningerne ikke forsinkes af prøveudtagning og arbejdsgangen i laboratoriet.

Skiftende borgmestre og rådmænd fra Aarhus Kommune har gennem de seneste år jævnligt besøgt Harbin – og også modtaget genbesøg fra sin kinesiske venskabsby. Herved er der knyttet tætte personlige relationer på højeste politiske niveau, som målrettet og helt bevidst bliver brugt på at bane vejen for etablering af egentlige samarbejder mellem danske og kinesiske virksomheder og vidensinstitutioner og på at åbne dørene for potentielle kunder. Sigtet er at fremme eksporten af danske løsninger til det kinesiske marked og tiltrække kinesiske investeringer til Danmark.

Borgmester Jacob Bundsgaard:

”Kina rummer et enormt potentiale for det danske erhvervsliv – især indenfor klima- og miljøområdet, hvor vi på det midt- og østjyske område har nogle virksomheder i verdensklasse, der kan hjælpe kineserne med at løse deres store udfordringer. Vi skal udnytte de muligheder, der ligger foran os – og vi skal benytte os af de forbindelser, der er etableret til beslutningstagerne i Harbin. Ved at åbne dørene for danske virksomheder i Kina kan vi forhåbentlig skabe grundlag for yderligere vækst og udvikling i Danmark”.

Måledata i den kommende danske målestation vil blive opsamlet og analyseret i softwareprogrammet DIMS, som er udviklet af DHI og som bl.a. anvendes i Aarhus – på lignende målestationer i Aarhus Å og Viby renseanlæg samt til styring af byens renseanlæg og afløbssystem. DHI skal desuden levere et softwaresystem, der visualiserer måledata i realtid, således at teknikerne i det kinesiske vandselskab kan sidde i Harbin og herfra overvåge vandkvaliteten i reservoiret – på distancen.

Målestationen skal bygges og testes på DHI’s afdeling i Aarhus, inden den senere på året pakkes ned og sendes til Harbin. Aarhus Vand A/S, der er et kommunalt aktieselskab, som bl.a. står for drikkevandsforsyningen og spildevandshåndteringen i Aarhus Kommune, er også involveret i projektet. Og efter planen skal to medarbejdere fra Aarhus Vand A/S assistere kineserne med opstilling af udstyret, uddannelse mv.

Målestationen etableres således i et samarbejde mellem det kinesiske vandselskab, DHI og Aarhus Vand A/S. Projektet finansieres fuld ud af det lokale kinesiske vandselskab, som har modtaget en særbevilling fra bystyret i Harbin.

Forhandlingerne forud for den endelige kontraktindgåelse er foregået over en længere tid og er et eksempel på, hvordan Aarhus Kommune aktivt og bevidst har udviklet de gode relationer til sin kinesiske venskabsby gennem mere end 30 år i en stadig mere forretningsorienteret retning.

Den endelige kontrakt blev underskrevet i starten af januar under overværelse af blandt andre 1. viceborgmester i Aarhus Kommune, Anne Nygaard (B), der stod i spidsen for et officielt delegationsbesøg i Harbin.

”Under mit besøg i Harbin oplevede jeg tydeligt, at Aarhus Kommune har etableret et solidt samarbejde med Harbin og at dette bliver udnyttet i erhvervsmæssigt sammenhæng, siger Anne Nygaard. Tætte relationer er afgørende, når der laves forretninger i Kina. Og for mig at se er kontrakten et fantastisk eksempel på, at de tætte relationer, som gennem årene er opbygget mellem de to venskabsbyer, i den grad nytter og også kan give konkrete resultater”, siger Anne Nygaard.

Mest Læste

Annonce