Demens: Magt må kun benyttes i få tilfælde

Velfærd

03/11/2014 09:17

Nick Allentoft

Seler og anden brug af magt over for demente må ikke erstatte omsorg og pleje. Kommunen skal informeres. FOA: Helt uhørt at anvende magt over for demente
Aalborg-plejehjem har muligvis svigtet ved at ikke at holde fastspændt kvinde under opsyn, mener FOA-chef. 

Den tragiske sag fra et plejehjem i Aalborg, hvor en dement kvinde blev kvalt i en fikseringssele, kunne og burde være undgået.

- Jeg synes, det er en sag, der er så ulykkelig, og som ikke må ske. Man kan hverken forklare eller forsvare den. 

Det siger Karen Stæhr, formand for Social- og Sundhedssektoren hos fagforeningen FOA, der har mange plejehjemsmedarbejdere som medlemmer.

- Magtudøvelse over for beboere på for eksempel et plejehjem er en meget alvorlig ting. Plejere må kun anvende magt over for en beboer med ledelsens accept, og der skal være en meget, meget gyldig grund til at fastspænde en person som i det her tilfælde, siger hun til Ritzau. 

Torsdag aften blev den ældre kvinde lagt i sin seng af to plejere på plejehjemmet Lollandshus. Først klokken fem om morgenen næste dag opdagede nattevagten, at kvinden var blevet kvalt. I flere timer har der ikke været noget opsyn, selv om kvinden lå i fikseringssele.

Og det er helt i strid med reglerne ifølge Karen Stæhr.

- Der skal altid sidde en fast vagt enten lige uden for døren eller indenfor. Man må absolut ikke forlade en borger eller patient, som man har fikseret i et bælte. Der skal holdes meget nøje øje. Som minimum skal personen tilses meget ofte, siger hun. 

Karen Stæhr har ikke kendskab til lignende sager som den fra Aalborg.

- Jeg har simpelthen ikke tidligere hørt, at man fikserer ældre demente borgere for at holde dem i ro. Det er helt uhørt. Vores medlemmer på plejehjem er ansat til at drage omsorg for de ældre, siger hun. 

Aalborg Kommune har besluttet omgående at undersøge sagen. Opgaven er lagt ud til et uafhængigt tilsynsfirma, fortæller Jan Nielsen, direktør for ældreområdet i Aalborg, til Ritzau.

- Vi vil sandsynligvis senere i dag sende en meddelelse ud om sagen, siger han mandag morgen. 

Jan Nielsen oplyser, at det er meget sjældent, at beboere på kommunens plejehjem bliver fikseret.

Direktøren har samtidig udbedt sig en statistik fra plejehjemmene om, hvor ofte fikseringer finder sted.

 

FAKTA om brug af magt

* Anvendelse af magt over for demente på plejehjem er lovligt i få tilfælde. Det må kun ske, hvis den demente ikke længere har "handleevne og indsigt i at give samtykke", hedder det i loven.

* Beslutter et plejehjem at anvende magt, skal det ske så skånsomt og kortvarigt som muligt.

* Desuden skal en række forhold opfyldes:

1. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og pleje

2. Relevante plejemæssige tiltag skal forinden være forsøgt

3. Man skal forinden have prøvet, hvad der er muligt, for at få patienten til frivilligt at medvirke til den påtænkte foranstaltning

4. Der skal være dokumentation for varig nedsat funktionsevne, og den demente skal således være udredt

5. Endelig skal det overvejes, om magtanvendelsen står i rimeligt forhold til det, man ønsker at opnå for den demente

* Magtanvendelse kan blandt andet bruges i følgende situationer:

* Til bleskift og tandbørstning

* Anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse for at forhindre en person i at forlade boligen eller for at føre den demente tilbage til denne

* Anvendelse af stofseler til fastspænding i stol eller seng for at undgå fald.

* Plejehjemmet skal søge godkendelse i kommunen. I praksis sker det oftest, efter at magtanvendelsen er taget i brug.

* Anvendelse af GPS'er anses ikke længere for magtanvendelse, men som en del af omsorgspligten.

Kilde: Patienthåndbogen

/ritzau/

Mest Læste

Annonce