Ekskluderet af Enhedslisten: Betalte ikke partiskatten

Politik

24/08/2016 10:12

Nick Allentoft

Manglende betaling af partiskat koster politiker medlemskabet af Enhedslisten.
Dårlig økonomi, begrunder han. Enhedslistens hovedbestyrelse har ekskluderet partiets medlem af Region Syddanmark Mikkel Andersen for ikke at betale partiskat i 2,5 år.   Det skriver Jyske-Vestkysten.

- Når vi mener, at man skal betale partiskat, mener vi også, at en del af de midler er partiets.

- Og hvis man ikke betaler partiskat, bruger man en del af partiets midler til sig selv. Det betragter vi som partiskadelig virksomhed, siger Mikkel Warming, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og forretningsudvalg, om beslutningen til avisen.   Lokalpolitikeren forklarer selv over for avisen, at det er dårlig økonomi, der er skyld i den manglende betaling.   Men det afviser Mikkel Warming. Han fortæller, at partiet kontaktede den nu ekskluderede politiker mange gange i forhold til at lave en aftale om en betalingsordning.   Som udgangspunkt udgør Region Syddanmarks vederlag til regionsrådsmedlemmer ifølge regionens hjemmeside 103.691 kroner årligt.   Det siger Enhedslistens vedtægter om partiskat   §16. PARTISKAT OG ØKONOMI   Stk. 1. Enhedslistens folketingsmedlemmer indbetaler partiskat svarende til den del af indtægten, der ligger over gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København (minus fradrag af skat og særlige udgifter i f. m. hvervet). Har et folketingsmedlem en betydelig indtægtsnedgang i forbindelse med valget, kan hovedbestyrelsen i særlige tilfælde godkende en midlertidig reduktion af partiskatten. Der betales også partiskat af eftervederlaget som folketingsmedlem.   Stk. 2. Fuldtidsansatte lokalpolitikere, fx borgmestre, indbetaler partiskat svarende til den del af indtægten, der ligger over gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København (minus fradrag af skat og særlige udgifter i f. m. hvervet). Har en fultidsansat lokalpolitiker en betydelig indtægtsnedgang i forbindelse med valget, kan den pågældende afdeling i særlige tilfælde godkende en midlertidig reduktion af partiskatten. Der betales ligeledes partiskat af eventuelle eftervederlag, der modtages som fuldtidsansat lokalpolitiker.   Stk. 3. Tidligere folketingsmedlemmer for Enhedslisten og andre der på grund af tillidshverv i Enhedslisten modtager pension før den almindelige folkepensionsalder, betaler partiskat af deres politiker-pension frem til folkepensionsalderen. Det betyder, at hvis deres samlede indkomst inklusive evt. lønindtægt eller andre pensionsudbetalinger overstiger gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København, så skal den overskydende del af pensionen, der vedrører tillidshvervet indbetales i partiskat.    Stk. 4. Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del. Hovedbestyrelsen vedtager* mere præcise retningslinjer for partiskat gældende for den følgende valgperiode, herunder om de valgtes ret til at blive frikøbt og om reduktion af partiskat i særlige situationer.  Konkrete afgørelser træffes af FU på baggrund af de vedtagne retningslinjer. Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres underskrift til at udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at overholde ovennævnte bestemmelser om partiskat. Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og nævn), hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. Partiskatten tilfalder den organisation i partiet, der har opstillet den/de valgte.    (*Hovedbestyrelsen vedtager senest 1/9 2016 retningslinjer for partiskat med udgangspunkt i det nye stk. 4 samt med inddragelse af diskussionerne på årsmødet. Tidsfristen blev vedtaget på årsmødet sammen med forslaget om ændring af stk. 4.)    

Mest Læste

Annonce