EU-Kommissionen tror på dansk økonomi

Velfærd

04/11/2014 12:53

Suleman Haider

Der er bedring i dansk økonomi, vurderer EU-Kommissionen, som venter et mindre 2015-underskud end regeringen.

EU-Kommissionen ser positivt på den danske økonomi.

Der er tegn på en fortsat, omend skrøbelig og moderat vækst. Arbejdsløsheden er faldet støt siden slutningen af 2012, mens ejendomspriserne generelt har været stigende siden efteråret 2011.

Det fortæller EU-Kommissionens efterårsprognose, der tager pulsen på medlemslandenes økonomiske tilstand.

- Sammen med en forbedret tillid og voksende indkomst er betingelserne derfor til stede for et voksende privatforbrug efter flere års stilstand, konkluderer kommissionen.

Danmarks bruttonationalprodukt, BNP, forventes at vokse 0,8 procent i år og 1,7 procent næste år. I 2016 ventes væksten at nå to procent. 

Danmarks budgetunderskud forudses i 2014 at holde sig pænt under de tre procent af BNP, som er den grænse, EU har fastsat. Og i 2015 forventer EU-Kommissionen et mindre budgetunderskud, nemlig 2,3 procent, end de tre procent, regeringen selv har beregnet.

Det skyldes blandt andet forlængelsen af reglerne om gunstig beskatning af kapitalpensioner, som i 2015 gavner statskassen med, hvad der svarer til 0,75 procent af BNP.

EU-Kommissionen besluttede allerede i juni, at der ikke længere er grund til at holde særligt øje med Danmark, fordi økonomien er rettet op. Danmark slap derfor fri af den fire år gamle særprocedure for lande, der har haft uforholdsmæssigt store budgetunderskud.

Økonomien har de seneste år mærket et lille fald på grund af den faldende Nordsø-produktion af olie og gas, der har begrænset væksten med op mod et halvt procentpoint.

Men fra 2014 går produktionen en anelse i vejret i forhold til de foregående år, og den negative effekt på den samlede økonomi bliver derfor mindre.

 

Mest Læste

Annonce