EU-lande gav sidste år asyl til 1 flygtning for hver 713 europæere

Infrastruktur

26/04/2017 17:37

Nick Allentoft

Asyltallet i Europa bragede i vejret i 2016, men Danmark godkendte en del færre end året før, og Sverige tog forholdsmæssigt flest i EU. Danmark godkendte asylansøgninger, der svarer til godt 13 flygtninge for hver 10.000 danske statsborgere.
EU's 28 medlemslande tildelte i 2016 asyl til 710.400 personer, viser nye tal fra Eurostat. Det er mere end en fordobling af tallet fra 2015, hvor 330.000 fik asyl. Tallet fra sidste år svarer til en godkendt asylansøger for hver 718 borgere i EU-landenes samledes befolkning på 510 millioner indbyggere. 
Den hyppigst repræsenterede befolkningsgruppe, som fik asyl i 2016, kommer fra det krigshærgede Syrien. Ikke færre end 405.600 af de nytilkomne har således syrisk pas. Det svarer til 57 procent af det samlede tal.   Også personer fra Irak og Afghanistan er højt repræsenteret. Begge lande tegner sig for hver cirka ni procent af det samlede asyltal.   De mange tusind nye borgere fordeler sig alt andet end jævnt ud over det europæiske kontinent.    Tyskland tegner sig således for mere end 60 procent af den samlede tildeling af asylpladser. Selv for Tyskland er det markant. De 445.210 nytilkomne er en tredobling af tallet fra året før.   Også Sverige tog sin del i 2016. Her fik 69.350 personer sidste år asyl. Det er en fordobling i forhold til året før og betyder i praksis, at svenskerne i forhold til landets befolkning er den nation, der gav allerflest asyl. I det regnskab kommer Tyskland ind som nummer to, mens Østrig tager tredjepladsen.   Noget længere nede finder man Danmark, der i 2016 valgte at tildele asyl til 7405 personer. Det er et fald i forhold til 2015, hvor tallet lød på 10.200.   Langt størstedelen af de nytilkomne i Danmark stammer i 2016 fra Syrien. Helt præcist lyder tallet på 5260 personer svarende til 71 procent.    Næststørst er gruppen af statsløse (560), mens personer fra Eritrea optager tredjeflest pladser (530).   EU-landenes fødselsrate er iøvrigt i kritisk tilstand, og indbyggertallene forventes af falde drastisk i flere EU-lande de kommende år. Således er fødselsraten pr kvinde i mange lande langt under de to børn, som er nødvendige for alene at opretholde indbyggertallet.    FAKTA: 57 af 100 asylmodtagere i EU kommer fra Syrien Det er hovedsageligt personer fra Syrien, som får tildelt asyl i et af EU's medlemslande.  I 2015 tildelte EU's 28 medlemslande 330.000 personer asyl. I 2016 var det tal dobbelt så stort og øget til 710.400 personer, viser nye tal fra Eurostat.   Her er de lande, som asylmodtagerne kommer fra:  
  • Syrien (57 procent). 
  • Irak (9 procent). 
  • Afghanistan (9 procent). 
  • Eritrea (5 procent). 
  • Statsløse (2 procent). 
  • Somalia (2 procent). 
  • Iran (2 procent).
  • Andre lande (14 procent).
  Sverige tog flest asylansøgere per indbygger Sverige og Tyskland tildelte flest mennesker asyl per indbygger. Polen og Kroatien skraber derimod bunden.   Disse fem EU-lande har tildelt flest personer asyl per 1000 indbyggere:    1. Sverige med 7 godkendte asylansøgninger per 1000 indbyggere.  2. Tyskland med 5.5. 3. Østrig med 3.6. 4. Malta med 3 5. Cypern med 1.6.   Danmark har godkendt 1.3 asylansøgninger per 1000 indbyggere.    Disse fem EU-lande har derimod tildelt færrest personer asyl per en million indbyggere:    1. Polen har godkendt 1 asylansøgninger per 100.000 indbyggere. 2. Kroatien har godkendt 2.5. 3. Portugal har godkendt 3. 4 og 5. Slovakiet og Rumænien har begge godkendt 4.   Kilde: Eurostat.   /ritzau/

Mest Læste

Annonce