Eurovision-skandalen: Erstatningsansvar venter bestyrelse og ledelse

Ledelse

20/01/2016 13:44

Nick Allentoft

Wonderful Copenhagens gamle bestyrelse får ansvaret for de problemer, som Eurovision i 2014 skabte for fonden.

Wonderful Copenhagens daværende bestyrelse kan drages til ansvar for de store budgetoverskridelser og økonomiske problemer, som Eurovision i 2014 i København kastede fonden ud i.

Det fremgår af en såkaldt agterskrivelse fra Erhvervsstyrelsen. En agterskrivelse er ikke en endelig afgørelse, men en oplysning om, hvad afgørelsen sandsynligvis vil blive, hvis ikke afgørende, ny information kommer frem.

- Efter styrelsens vurdering medfører dispositionerne nævnt et ansvarsgrundlag for de daværende bestyrelsesmedlemmer, som stemte for de respektive beslutninger.

Læs alt om Eurovision-skandalen her

- Desuden kan fondens daværende direktør have et ansvar, da direktøren har forberedt indstillinger til bestyrelsen og deltaget i bestyrelsens møder, skriver Erhvervsstyrelsen i sin afgørelse.

Tidligere bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen Michael Metz Mørch, der er en af dem, der kan blive afkrævet erstatning, oplyser til Ritzau, at han ingen kommentarer har.

Det samlede tab for Wonderful Copenhagen, som Erhvervsstyrelsen vurderer, den gamle bestyrelse og ledelse kan blive holdt ansvarlig for, er på 46 millioner kroner.

- Der er ikke med denne agterskrivelse taget stilling til den nærmere opgørelse af de individuelle erstatningskrav for ledelsesmedlemmerne, herunder muligheden for konkret at nedsætte erstatningen.

- Styrelsen vil tage stilling hertil i den endelige afgørelse, skriver Erhvervsstyrelsen.

I starten af 2015 trak hovedparten af bestyrelsen i Wonderful Copenhagen sig oven på skandalen, men de kan altså ifølge Erhvervsstyrelsen holdes til ansvar for problemerne.

Erhvervsstyrelsen vurderer dog, at den daværende bestyrelse og direktøren ikke vil blive afkrævet erstatning for alle 46 millioner kroner.

- Da der er tale om et betydeligt beløb, og da dispositionerne ikke er truffet med det formål at begunstige ledelsesmedlemmerne personligt, må det overvejes at nedsætte erstatningen, skriver Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen har ikke yderligere kommentarer

- Først når høringsfristen på fire uger er overstået, og styrelsen har truffet endelig afgørelse, ønsker vi at udtale os i sagen, skriver direktør i Erhvervsstyrelsen Betina Hagerup.

/ritzau/

 

 

Mest Læste

Annonce