DR har millioner til gode hos Wonderful Copenhagen. Foto: Christian Lindgren

Eurovision: Wonderful Copenhagen skylder DR millioner

Ledelse

14/08/2014 22:36

Nick Allentoft

Det var en dyr fornøjelse for både DR og Wonderful Copenhagen at afholde Det Europæiske Melodi Grand Prix.

Som følge af et stærkt overskredet budget for afholdelse af Eurovision Song Contest 2014 i København har Projektselskabet ESC 2014, der ejes af Wonderful Copenhagen, underskrevet et gældsbrev til DR på i alt 43,4 millioner kroner per 31. juli 2014.

Det fremgår af en redegørelse, som DR har udarbejdet efter anmodning fra Kulturministeriet.

- Det fremgår klart af opgavefordelingen i "Værtsby- og venueaftalen", at DR ikke er ansvarlig for Projektselskabets underskud, skriver DR.

DR havde ansvar for selve tv-produktionen og scenen med opsætning af blandt andet lys og lyd, mens Projektselskabet havde ansvaret for alle øvrige opgaver forbundet med afholdelse af arrangementet.

Den 21. april oplyste Projektselskabet til DR, at man ikke længere havde de nødvendige økonomiske midler til at kunne leve op til forpligtelserne i parternes aftale.

DR indvilgede derfor i at lægge ud for konkrete regninger, som Projektselskabet ikke var i stand til at betale, hedder det i redegørelsen. DR frygtede, at de manglende betalinger ville kunne forhindre sangkonkurrencen i at blive afholdt.

DR's udlæg beløber sig til samlet 27 millioner kroner. Hertil kommer renter.

Desuden var parterne uenige om, hvem der skulle betale regningen på 15,1 millioner kroner for at klargøre og føre kabler inde i B&W-hallerne. En regning som parterne efterfølgende aftalte at dele. Således blev der tilføjet yderligere 7,6 millioner kroner plus renter til Projektselskabets gæld.

Desuden mangler Projektselskabet at afregne 8,8 millioner kroner i billetindtægter til DR.

Projekstselskabet ESC 2014 har indtil videre afdraget 5,6 millioner og mangler derfor at afdrage yderligere 37,8 millioner.

I redegørelsen lyder det, at der ikke er nogle udestående tvister mellem parterne, og at man arbejder aktivt for at finde en tilbagebetalingsløsning inden årets udgang.

Projektselskabet har tidligere hævdet, at DR's krav og ambitioner ændrede sig under klargørelsen af hallerne. Den kritik affejer DR's rapport.

- DR's ambitioner ændrede sig ikke i perioden, men var klare fra begyndelse lyder det.

Både Københavns Kommune og Regions Hovedstaden, der begge var bekendt med projektets risici, kender indholdet af gældsbrevet.

Oprindeligt var Eurovision budgetteret til at koste 36,4 millioner, men den samlede regning endte på 112 millioner, viser den redegørelse, som Projektselskabet ESC 2014 offentliggjorde 4. august. Altså tre gange mere end budgetteret.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce